Svētdiena, 28. Maijs | Vilhelms, Vilis
AAA

Vakances

Tērvetes novada dome aicina darbā

daiļdārznieku (0,5 slodzes)

multifunkcionālās ēkas “Zelmeņi” teritorijas apstādījumu kopšanai, ēkas telpaugu kopšanai

un pasākumu telpu noformēšanai (floristika).

Iesniegumu un CV sūtīt uz e- pasta adresi  tervetesnd@zemgale.lv  vai nogādāt Tērvetes novada dome , adrese ” Zemeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730

Sīkāka informācija pa tālruni  26552303 (izpilddirektors Māris Berlands)

_________________________________________________________________________

Tērvetes novada dome aicina darbā

Tērvetes novada pašvaldības jaunveidojamās iestādes “Tērvetes namsaimnieks” vadītāju

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • darba pieredze vadošā amatā (vismaz divi gadi);
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu un padoto darbu;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē;
 • augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • Pieredze darbā uzņēmumos vai institūcijās, kuras nodarbojas ar namu apsaimniekošanu un/vai komunālās saimniecības darbības organizēšanu;
 • zināšanas namu apsaimniekošanas un komunālās saimniecības darbības organizēšanas jautājumos;
 • zināšanas par pašvaldību darbību un zināšanas iestāžu finansēšanas jautājumos.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt iestādes darbu, nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi;
 • koordinēt un pārraudzīt iepirkuma procesu norisi iestādē;
 • izstrādāt iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus savas kompetences jomā, organizēt un vadīt to izpildi;
 • organizēt ūdenssaimniecības darbību;
 • pārvaldīt iestādes valdījumā un lietošanā nodoto kustamo un nekustamo pašvaldības īpašumu;
 • veikt izpildāmo darbu plānošanu, izmaksu noteikšanu, uzskaiti, kā arī sagatavot atskaites par paveikto;
 • sagatavot un sniegt priekšlikumus pašvaldībai iestādes darba rezultātu un kvalitātes uzlabošanai;
 • uzturēt labas attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem, vadīt, motivēt darbiniekus.

Pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 8.maijam.

Iesniegumu, motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e- pasta adresi  tervetesnd@zemgale.lv  vai nogādāt Tērvetes novada dome , adrese ” Zemeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730

Konkursa NOLIKUMS

_____________________________________________________________

    Annas Brigaderes pamatskola aicina darbā

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU

un

pirmsskolas izglītības grupās “Sprīdītis”

MEDMĀSU

Sīkāka informācija pa tālruni 29375571 (direktors Aldis Tisenkopfs)

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv