Trešdiena, 25. Aprīlis | Bārbala, Līksma
AAA

Vakances

                                                                     

AICINĀM DARBĀ

Augstkalnes vidusskola aicina darbā

Medmāsu (0,5 likmes)

Sīkāka informācija pa tālruni 28810599 (skolas direktore Ieva Krūmiņa)

______________________________________________________

Annas Brigaderes pamatskola aicina darbā

Medmāsu (1 likme)

Sīkāka informācija pa tālruni 29375571 (skolas direktors Aldis Tisenkopfs)

______________________________________________________

 

Tērvetes novada dome izsludina atklātu konkursu uz

novada bāriņtiesas locekļa amatu (uz 0,5 slodzi).

 

Bāriņtiesas locekļa amata galvenie pienākumi:

-piedalīties bāriņtiesas sēdēs ;

-pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus ;

-piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumus ;

-sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura vērsusies pēc palīdzības bāriņtiesā ;

-uzraudzīt aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko interešu nodrošināšanā ;

-pārbaudīt bērna personisko un mantisko interešu ievērošanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Prasības pretendentiem:

-Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

-persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu ;

-persona, kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

-persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī ;

-bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze (kā priekšrocība) ;

-labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

-prasmes darbā ar datortehniku (Word, Excel);

-nevainojama reputācija ;

-svešvalodu zināšanas (kā priekšrocība).

Motivēto pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz pa pastu Tērvetes novada dome, „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, personīgi Tērvetes novada domes sekretāres kabinetā, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv ar norādi „Pieteikums Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amata konkursam”.

Papildus informācija pa telefonu 63726007 .

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv