Otrdiena, 28. Marts | Ginta, Gunda, Gunta
AAA

Aktuāli

Apmācības, semināri

________________________________________________________________________________

Seminārs “Aktualitātes lauku uzņēmējiem”

5.04. Augstkalnē, Augstkalnes pagasta pārvaldes zālē

10.00-12.00
Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem. Platībmaksājumu pieteikšanās EPS.
Lektors:
Jānis Vilmanis, LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītājs

12.00-13.00
Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes:
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes;
Mēslošanas plāni, augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas žurnāli, lauku vēsture, augsnes analīzes, aizsargjoslas u.c.
Lektore:Aija Čonka, VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja
13.00-13.30
Izmaiņas gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu iesniegšanu EDS
Lektore: Sandra Brakmane, LLKC Dobeles konsultāciju biroja grāmatvede

13.30-14.00 Citas lauku uzņēmējiem saistošas aktualitātes
Lektori: LLKC Dobeles nodaļas speciālisti

Informācijai- Monta Mantrova, mob.tel.26352751, monta.mantrova@llkc.lv

________________________________________________________________________________

Seminārs Dobelē “GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANA VIENKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ”, 02.05.

Seminārā aplūkotie temati:

· Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite

· Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana ar praktiskiem piemēriem

· Kvīšu grāmatiņas reģistrācija, aizpildīšana, atskaites sagatavošana

· Pašnodarbināto valsts sociālā apdrošināšana, reģistrācija, atskaites sagatavošana

· Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana ar praktiskiem piemēriem

· Diskusija un atbildes uz jautājumiem

Semināra laikā Jūs iegūsiet praktisku informāciju, lai kvalitatīvi veiktu pašnodarbināto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši noteiktajām VID prasībām un likumdošanai.

Seminārs norisināsies:

2017.gada 02.maijā, plkst.10:00-13:00

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Dobeles PIUAC), Dobelē, Brīvības ielā 7.

Dalība seminārā – 10 EUR (ar PVN).

Lektors: Maira Sokolova

Pieteikties semināram līdz 28.aprīlim:

Lelde Kolosova

Dobeles PIUAC

+371 63781740

______________________________________________________________________________

 

E-prasmju nedēļa Latvijā un Tērvetes novadā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un nacionālajiem partneriem 2017.gadā no 27. marta līdz 2.aprīlim rīko gadskārtējo E-prasmju nedēļu Latvijā.

Tematiskās dienas

• Pirmdiena, 27. marts – Atklāšanas diena. Tērvetes novada Klientu apkalpošanas centrā Kroņaucē pl. 17.30 – 18.30 tiks demonstrētas iespējas, ko piedāvā www.Latvija.lv (e-pakalpojumi privātpersonām, e-darba nespējas lapas, iesniegumi VSAA u.tml.)

• Otrdiena, 28. marts – Digitālās drošības diena ( Tiešraide pl. 11.20 – 13.20 “Mobilie apdraudējumi”) Tiešraides vērojamas Tērvetes novada bibliotēkās, skolās un Tērvetes novada KN. Diskusija par mobilo iekārtu, t.sk. telefonu apdraudējumiem un to pasargāšanu no riskiem.

• Trešdiena, 29. marts – Digitālās prasmes un rīki izglītībai un nodarbinātībai; Digitālās prasmes jauniešiem ( Aicinājums aizpildīt ONLINE4EDU barometru un droša interneta testu jauniešiem) Testus e-prasmju lietošanas pakāpes noteikšanai iespējams aizpildīt izglītības iestādēs, bibliotēkās un individuāli www.eprasmes.lv sadaļā IKT testi un konkursi.

• Ceturtdiena, 30. marts – Digitālās prasmes uzņēmējiem (Tiešraide no VARAM pl. 14.00 – 16.00 Digitālās drošības pamati uzņēmuma vadītājam)

• Piektdiena, 31. marts – Digitālās prasmes ePakalpojumiem

Vairāk informācijas www.eprasmes.lv

________________________________________________________________________________

LAD: No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka *no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem*, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016.gadā.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, *LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā
organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski*. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski”
<http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/pieteiksanas-platibu-maksajumiem-elektroniski/>.

/Plašāka informācija pievienota pielikumā./

LAD_Pieteiksanas_platibu_maksajumiem_21032017

Lauku atbalsta dienesta Zemgales RLP darbinieki ar klātienes konsultācijām Tērvetes novadā būs sastopami š.g. 11.maijā:

 • no 10.00 – 12.00 Bukaišu pagasta bibliotēkā
 • no 13.00 – 15.00 Augstkalnes pagasta pārvaldes ēkā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumos zvanīt pa tālruni 26352751, Monta Mantrova, Tērvetes novada lauku attīstības konsultante.

________________________________________________________________________________

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā *”Dabas
katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana”* saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.401 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Dabas katastrofās un
katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana””.

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā *”Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas”* *putnkopības *nozarei notiks no *2017.gada 1.marta
līdz 2017.gada 31.martam *ar kopējo publisko finansējumu *EUR 900 000 *(deviņi simti tūkstoši /euro/).

Uz atbalstu piektajā kārtā var pretendēt tikai *tirgum* paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji *putnkopības* nozarē, *kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu.*

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv<http://www.lad.gov.lv> sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas
laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

_______________________________________________________________________________

Ielūgums uz Zemnieku saeimas kongresu 10.martā Ādažos!

Šī gada 10.martā Ādažu kultūras centrā, Gaujas ielā 33A norisināsies biedrības “Zemnieku saeima” ikgadējais kongress. Kongresa sākums plkst.11:00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 09:30.
Kongresa pirmajā daļā organizācijas vadība atskatīsies uz 2016.gadā paveikto un izvirzīs jaunus mērķus 2017.gadam. Tāpat kongresā notiks „Zemnieku saeimas” priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, kas, saskaņā ar organizācijas statūtiem, notiek reizi divos gados. Organizācijas valdē darbojas deviņi valdes locekļi, tai skaitā valdes priekšsēdētājs. Šobrīd „Zemnieku saeimas” valdes priekšsēdētājs ir Juris Lazdiņš (Zemgale), savukārt valdē darbojas Artūrs Akmens (Latgale), Mareks Bērziņš (Vidzeme), Arnis Burmistris (Zemgale), Arnolds Jātnieks (Zemgale), Ieva Alpa – Eizenberga (Vidzeme), Juris Cīrulis (Zemgale), Edīte Strazdiņa (Vidzeme), un Maira Dzelzkalēja – Burmistre (Zemgale).
Kongresa pirmo daļu noslēgs Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna un diskusija ar lauksaimniekiem.
Kongresa otrajā daļā gan organizācijas biedri, gan visi interesenti ir aicināti uz konferenci: „Jaunās tehnoloģijas lauksaimniekiem”. Ar inteliģentās lauksaimniecības tehnikas nākotnes tendencēm un izaicinājumiem iepazīstinās Jānis Cers, SIA „Konekesko Latvija” CLAAS produktu grupas vadītājs. Savukārt „Swedbank” Digitālās stratēģijas vadītājs Ģirts Bērziņš ar atraktīvu prezentāciju: „Elektrība no jumta, pārtika no printera, robots mazdārziņā un citas digitālās tendences” informēs par bankas sadarbību ar lauksaimniekiem.
„Zemnieku saeimas” vadība aicina visus organizācijas biedrus piedalīties kongresā vai, ja nav iespēju ierasties, pilnvarot savu pārstāvi balsot „Zemnieku saeimas” priekšsēdētāja un valdes vēlēšanās. Savukārt kongresa otrajā daļā jeb konferencē ir aicināti visi interesenti!
Pieteikšanās līdz 6.martam, zvanot pa tālr. 67027044 vai rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv
Pielikumā ielūgums un kongresa darba kārtība! Ar cieņu,

____________________
Līva Norkārkle
Biedrības “Zemnieku saeima”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ielūgums

Programma

Tālr.: 67027044
Mob.: 29237221
liva@zemniekusaeima.lv
www.zemniekusaeima.lv
Skype: liepnieku_liva

_______________________________________________________________________________

Finansējums Zemgales biedrībām un nodibinājumiem

Izsludināts 2017.gada projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā 2017. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

* pilsoniskās sabiedrības / Latvijas valsts simtgades iniciatīvu projektiem 8 000 EUR
* starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR
* mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR)

Konkursa mērķis: Veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa ”Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 2017. gada 21. marts (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā līdz plkst. 18:00).

Arī nākamo gadu konkursus plānots izsludināt februārī, taču projektu ieviešana notiks līdz attiecīgā gada decembrim. No 2016. līdz 2018.gadam konkursiem kopā pieejami 72 000 EUR – finansējums, kas pieejams Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju projektiem. Konkursi tiek organizēti ciešā sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru.
Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit:
http://zemgalei.lv/view_60932_52271.html
Piedāvājam arī ieskatīties 2016.gada atbalstīto projektu aprakstos (skatīt pielikumā).
2016_gada_Zemgales_projektu_apkopojums

Lai Zemgales organizācijām palīdzētu sagatavot kvalitatīvus pieteikumus, aicinām uz individuālām konsultācijām gan Jelgavā, gan arī Jēkabpilī līdz pat 20. martam.


Uldis Dūmiņš
Zemgales NVO Centrs
Valdes priekšsēdētājs
www.zemgalei.lv
F: www.facebook.com/zemgalei
T: www.twitter.com/zemgalei_lv
T: +371 29802373

_______________________________________________________________________________

LDC jaunumi

Mājas dzīvnieka reģistrācijas apmaksas veidi

Sākot ar 2017.gada 13.februāri norēķinu izvēle tiks papildināta ar iespēju mājas (istabas) dzīvniekus reģistrēt ar pēcapmaksu.

Ja reģistrēsiet mājdzīvnieku ar pēcapmaksu, tad pēc reģistrācijas, pēc pogas [Saglabāt] nospiešanas,
neaizmirstiet izdrukāt rēķinu, spiežot uz pogu [Drukāt rēķinu] un to izsniegt īpašniekam.

Poga [Drukāt rēķinu] redzama lapas augšpusē uz zaļās joslas (skatīt pielikumā).
Reģistrācija par mājdzīvnieku būs pabeigta un apstiprināta tikai pēc reģistrācijas maksas saņemšanas LDC kontā, kas var aizņemt 3-5 darba dienas no apmaksas brīža.

______________________________________________________________________________

LAD uzsāk lauku bloku/ ainavas elementu precizēšanu 2017. gada sezonai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2017, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS – https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017.gada Vienotā iesnieguma sezonai.
Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecības zemi un ainavu elementiem lauku blokos.
Saite uz LAD ģeogrāfisko informācijas sistēmu: http://karte.lad.gov.lv/.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
– iekļaut lauku blokā JAU sakoptu platību;
– pievienot jaunus ainavas elementus;
– no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.

PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU. LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM, JUMS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 2017. GADAM!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30ha.
Iepazīstieties ar lauku bloku precizēšanas nosacījumiem un aizpildīšanu Rokasgrāmatā lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai, izmantojot EPS. http://www.lad.gov.lv/files/bloku_precizesanas_rokasgramata_2017.pdf

Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67095000 vai 67027843.
Ar cieņu,
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
+371 67027843
www.lad.gov.lv

Platību maksājumu grafiks 2017.gadā:

Lauku_atbalsta_dienesta_platibu_maksajumu_grafiks_2017_gada

_______________________________________________________________________________

Kursi SIA LLKC

Tuvākie mācību kursi Ozolniekos:

*15. marts AAL lietošanas operatori Ozolniekos.
*16. marts Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības. skat. pielikumu.

REKLĀMA labturības prasības kautuvju darbiniekiem
*21.,22. marts Kvalifikācijas celšana un pamatapmācība truškopībā. skat. pielikumu.

Reklāma truškopība
*27., 28. marts Pārraudzība gaļas šķirņu govkopībā Jēkabpils novadā. (27.03. birojā) Grupa gandrīz pilna.
* Pamatapmācība AAL lietotājiem; sākums 28. martā. skat. pielikumu.

Reklāma augu aizsardzība
* 1. aprīlis Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

REKLĀMA dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
* 4., 5. aprīlis Pārraudzība piena šķirņu govkopībā

REKLĀMA piena pārraudzība

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Tālr.: +371 63050235
Mob. tālr.: +371 26148820;
E-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv
Weblapa: www.llkc.lv

______________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

Pieaug komercbankās izsniegto valsts garantēto aizdevumu apjoms MVU

2016.gadā par 40% pieaudzis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem komercbankās izsniegto ALTUM garantēto aizdevumu apjoms. 2016.gadā ALTUM izsniedza kredītu garantijas 25,1 miljona eiro apjomā, kas ļāva mazajiem un vidējiem uzņēmumiem komercbankās saņemt aizdevumus kopumā par 60 miljoniem eiro. Tas ir par aptuveni 40% vairāk nekā 2015.gadā.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=378:pieaug-komercbankas-izsniegto-valsts-garanteto-aizdevumu-apjoms-mvu&acm=3420_94 )

Jelgavā, Bauskā, Jēkabpilī un Ogrē notiks semināri par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās

Šā gada 1. un 2. martā Jelgavā, Bauskā, Jēkabpilī un Ogrē notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=377:energoefektivitates-pasakumu-istenosanai-daudzdzivoklu-ekas&acm=3420_94 )

LLU arvien ciešāk sadarbojas ar uzņēmējiem

Studentu pilnvērtīga apmācība nav iespējama bez sadarbības ar uzņēmējiem un nākotnē tai jākļūst ciešākai. Lai godinātu tos, kuri jau tagad sadarbojas gan pētnieciskajā darbā, gan pārnesot inovācijas uz ražošanu, gan arī atbalstot studentus, Latvijas lauksaimniecības universitātē pirmoreiz pasniegta gada balva “Uzņēmējs nākotnei”. Turpmāk tā ik gadu tiks pasniegta trīs nominācijās – gada ieguldījums biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=376:llu-arvien-ciesak-sadarbojas-ar-uznemejiem&acm=3420_94 )

Internetbanku lietošanā sākas jauno risinājumu ēra

Lai turpinātu nodrošināt klientiem ērtu attālināto pakalpojumu saņemšanu, bankas no 1. aprīļa, kad mainīsies autorizācijas nosacījumi internetbankās, piedāvās plašu risinājumu klāstu klientiem ar dažādām vajadzībām un prasmēm. Tomēr kopumā banku pārstāvji ir pārliecināti – nākotne pieder mobilajiem risinājumiem, kuru izmantošana īpaši strauji pieaugusi 2016. gadā.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=375:internetbanku-lietosana-sakas-jauno-risinajumu-era&acm=3420_94 )

Ašeradens Konkurētspējas ministru sanāksmē pārrunās jaunuzņēmumu atbalsta jautājumus

Pirmdien, 20.februārī Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens piedalīsies Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē Briselē, Beļģijā, kuras laikā ministri diskutēs par jaunuzņēmumu atbalsta iniciatīvu, ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos u.c. iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumiem.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=374:aseradens-konkuretspejas-ministru-sanaksme-parrunas-jaunuznemumu-atbalsta-jautajumus&acm=3420_94)

Labklājības ministrija aicina apmeklēt sociālās uzņēmējdarbības konferenci

Labklājības ministrija 2017. gada 2. un 3. martā aicina esošos un topošos ar sociālās uzņēmējdarbības jomu saistītos uzņēmējus, kā arī šīs jomas interesentus no valsts un nevalstiskā sektora, apmeklēt sociālās uzņēmējdarbības divu dienu konferenci.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=373:labklajibas-ministrija-aicina-apmeklet-socialas-uznemejdarbibas-konferenci&acm=3420_94)

„PĀRNOVADU UZŅĒMĒJU DIENAS 2017” Aizkrauklē 17.-18. martā

Ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veicināt informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā, Aizkraukles novada pašvaldība jau 6. reizi Aizkrauklē rīko “Pārnovadu uzņēmēju dienas 2017”, kas notiks 17. un 18. martā.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=372:parnovadu-uznemeju-dienas-2017-aizkraukle-17-18-marta&acm=3420_94 )

FM: Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 3,2%

Uzsākot Latvijas Stabilitātes programmas 2017.-2020. gadam* sagatavošanu, Finanšu ministrija (FM) ir izstrādājusi makroekonomisko rādītāju prognozes laika posmam līdz 2020. gadam. Atbilstoši atjaunotajām prognozēm, Latvijas ekonomikas izaugsme 2017. gadā paātrināsies līdz 3,2%, bet 2018. gadā sasniegs 3,4%.**

Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=371:fm-latvijas-ekonomika-sogad-pieaugs-par-3-2&acm=3420_94 )

ES fondu revidenti: esošais plānošanas periods uzsākts veiksmīgāk nekā iepriekšējais

Trešdien, 15. februārī, Finanšu ministrija (FM) kā Eiropas Savienības (ES) fondu revīzijas iestāde (RI), kas veic neatkarīgu ES fondu finansējuma un citu ārējo investīciju kontroli Latvijā, iesniedza Eiropas Komisijai (EK) pirmo pilno 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Gada kontroles ziņojumu (GKZ) un Atzinumu. Kopējais secinājums – esošais plānošanas periods ir uzsākts sekmīgi.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=370:es-fondu-revidenti-esosais-planosanas-periods-uzsakts-veiksmigak-neka-ieprieksejais&acm=3420_94)

Aizdevuma saņemšanai komercbankā uzņēmumi varēs piesaistīt Altum garantiju līdz pat 3 miljoniem eiro

Ministru kabineta šā gada 14. februāra sēdē apstiprināti grozījumi atbalsta programmā par garantijām komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai, būtiski palielinot uzņēmumiem pieejamo Attīstības finanšu institūcijas Altum kredīta garantijas summu – tā palielināta līdz 3 milj. eiro līdzšinējo 1,5 milj. eiro vietā.

Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:aizdevuma-sanemsanai-komercbanka-uznemumi-vares-piesaistit-altum-garantiju-lidz-pat-3-miljoniem-eiro&acm=3420_94)

Aicina Aizkraukles un Auces novada iedzīvotājus pieteikt idejas jauniem “LMT Latvijai” projektiem

“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) projekta “LMT Latvijai” ietvaros līdz šim ir atbalstījis 145 iedzīvotāju iniciatīvas Latvijas reģionu attīstībai vairāk nekā 380 tūkstošu eiro apjomā. 13. februārī, LMT ciešā sadarbībā ar Aizkraukles un Auces novada pašvaldību izsludina pieteikšanos konkursa jaunajam posmam. Interesenti tiek aicināti pieteikt ieceres sava novada attīstībai.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=368:aicina-aizkraukles-un-auces-novada-iedzivotajus-pieteikt-idejas-jauniem-lmt-latvijai-projektiem&acm=3420_94)

Uzņēmējiem iespēja piedalīties Eiropas Investīciju bankas institūta organizētajā sociālās uzņēmējdarbības inovāciju konkursā

Eiropas Investīciju bankas (EIB) institūts katru gadu citā valstī organizē sociālās uzņēmējdarbības inovāciju konkursu, ar mērķi atbalstīt Eiropas uzņēmējus, kuri vēlas radīt sabiedrībā atpazīstamas un nozīmīgas vērtības.

Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=366:uznemejiem-iespeja-piedalities-eiropas-investiciju-bankas-instituta-organizetaja-socialas-uznemejdarbibas-inovaciju-konkursa&acm=3420_93)

Jaunuzņēmumi var sākt pieteikties valsts atbalsta saņemšanai

“Līdz ar valdības šodien pieņemto lēmumu esam spēruši pēdējo soli, lai sāktu sniegt valsts atbalstu jaunuzņēmumiem jeb start-up uzņēmumiem – aicinām jaunuzņēmumus un to investorus reģistrēties un iesniegt pieteikumus dalībai atbalsta programmās Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūrā,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=364:jaunuznemumi-var-sakt-pieteikties-valsts-atbalsta-sanemsanai&acm=3420_93 )

Preču eksports decembrī palielinājies par 7,6%

Latvijas preču eksporta vērtība pērnā gada decembrī salīdzinājumā ar novembri samazinājās par 8,8%, tomēr tā bija par 7,6% lielāka nekā 2015. gada decembrī. Ja eksporta kritumu mēneša griezumā var skaidrot ar sezonālo faktoru ietekmi un iepriekšējos mēnešos sasniegto eksporta līmeni, tad samērā straujais pieaugums gada griezumā skaidrojams ar apstrādes rūpniecības apgrozījuma pieaugumu eksportā, it īpaši
kokrūpniecībā, kas vienlaikus bija arī galvenais eksporta pieauguma virzītājspēks.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=363:precu-eksports-decembri-palielinajies-par-7-6&acm=3420_93 )

Uzaicinājums Latvijas mājražotājiem un amatniekiem

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina mājražotājus un amatniekus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017”, kas notiks 28.-29. aprīlī Jelgavas Olimpiskajā centrā. “Uzņēmēju dienas Zemgalē” jau kļuvis par tradicionālu un vērienīgu pasākumu, kas reizi gadā pavasarī ļauj apmeklētājiem iepazīties ar reģiona uzņēmumu plašo piedāvājumu. Pagājušajā gadā pasākumā aktīvi piedalījās 11 reģiona novadi
un 190 dalībnieki.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=360:uzaicinajums-latvijas-majrazotajiem-un-amatniekiem&acm=3420_92 )

Bezmaksas semināri par Jauno Publisko iepirkumu likumu

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Iepirkumu Uzraudzības biroju un Krustpils novada pašvaldību, aicina Jūs uz semināriem par Jauno Publisko iepirkumu likumu, kurš stājas spēkā 2017. gada 1. martā. Semināra mērķis iepazīstināt ar Jaunā Publisko iepirkumu likuma regulējumu un sniegt informāciju par jaunā Publisko iepirkumu likuma un saistīto Ministru kabineta noteikumu būtiskākajām atšķirībām no iepriekšējā tiesiskā regulējuma. Semināru vadīs Iepirkumu Uzraudzības biroja pārstāvis.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=359:bezmaksas-seminari-par-jauno-publisko-iepirkumu-likumu&acm=3420_92)

Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību vienā no labākajiem uzņēmējdarbības konkursiem Eiropā

6.februārī tiek uzsākta jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā ‘’Radām novadam’’. Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=358:jauniesiem-ir-iespeja-pieteikt-dalibu-viena-no-labakajiem-uznemejdarbibas-konkursiem-eiropa&acm=3420_92)

Ašeradens: mazo uzņēmēju nodokļu modelim jābūt daļai no kopējās nodokļu reformas

Šodien ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, tiekoties ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni, pārrunāja mazo uzņēmēju nodokļu modeļa tapšanas gaitu. Ekonomikas ministrs pauda viedokli, ka jaunajam nodokļu režīmam jāveicina Latvijas virzība uz modernu, inovatīvu ekonomiku.

Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=356:aseradens-mazo-uznemeju-nodoklu-modelim-jabut-dalai-no-kopejas-nodoklu-reformas&acm=3420_91)

Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 18. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2017. gadā aktivitātē “Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem”.

Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=355:tiek-izsludinats-projektu-konkurss-finansejuma-sanemsanai-aktivitate-vides-izglitibas-un-vides-apzinas-veicinasana-nakotnes-viedoklu-lideriem&acm=3420_91)

Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 18. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2017./2018. gadā aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=354:tiek-izsludinats-projektu-konkurss-finansejuma-sanemsanai-aktivitate-nacionalas-nozimes-vides-izglitibas-infrastrukturas-izveide-godinot-latvijas-valsts-pastavesanas-simtgadi&acm=3420_91)

MKK izskatīja Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā ietverto aktivitāšu īstenošanu

Ministru kabineta komitejas 23. janvāra sēdē izskatīts Ekonomikas ministrijas izstrādātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna projekts, nosakot, ka līdz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ekonomika ministrijai vēl nepieciešams vienoties ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju par kompromisa termiņu uzdevumam, kas paredz Uzņēmuma reģistra pāreju uz klientu apkalpošanu elektroniski un attiecīgi nodevas par elektroniski apkalpotu klientu samazināšanu līdz 100 eiro. Tāpat Ekonomikas ministrijai nepieciešams vienoties ar Tieslietu
ministriju par risinājumu nekustamo īpašumu reģistrācijai bez notāra starpniecības komersantiem, kas lieto drošu elektronisko parakstu.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=351:mkk-izskatija-uznemejdarbibas-vides-pilnveidosanas-pasakumu-plana-ietverto-aktivitasu-istenosanu&acm=3420_91)

LIAA organizētie nacionālie stendi 2017. gadā

Lai pārliecinoši demonstrētu dažādu nozaru potenciālu un iepazīstinātu ārvalstu kompānijas ar Latvijas produktu klāstu, LIAA, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, 2016.-2023. gadā organizē nacionālos stendus starptautiskajās nozaru izstādēs gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās un nodrošina tajos Latvijas uzņēmēju līdzdalību, piedāvājot uzņēmējiem noteikta izmēra bezmaksas laukumu nacionālajā stendā, kā arī sniedzot visplašāko atbalstu sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un
strādājot stendā.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=349:liaa-organizetie-nacionalie-stendi-2017-gada&acm=3420_91 )

VIAA aicina pieteikties dalībai seminārā par programmas Apvārsnis 2020 aktualitātēm

2017. gada 31. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) turpina praktiskos seminārus par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnis 2020.Semināra mērķis ir iepazīstināt interesentus ar Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020:
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=348:viaa-aicina-pieteikties-dalibai-seminara-par-programmas-apvarsnis-2020-aktualitatem&acm=3420_91)

Piesātinātais 2016.gads Tērvetes dabas parkā

Latvijas Valsts mežu (LVM) dabas parks Tērvetē ir plašākā pasaku pasaule Ziemeļeiropā, kurā ikviens var sastapt dzīvus pasaku tēlus, gada gaitā apmeklēt kādu no 30 organizētajiem pasākumiem, baudīt pastaigu gleznainajā priežu silā un apgūt meža zinības izglītības programmas “Izzini mežu” ietvaros. 2016. gadā LVM dabas parku Tērvetē apmeklēja 145 tūkstoši tūristu. Priecē fakts, ka jau ceturto gadu vienā no iecienītākajiem tūrisma objektiem Latvijā apmeklētāju skaits pārsniedza 100 tūkstošus.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=345:piesatinatais-2016-gads-tervetes-dabas-parka&acm=3420_90 )

Ābolu čipsi un pupu kraukšķi: modīga aizraušanās vai jauna tendence?

Šokolāde ar ogu pumpām: patīkama, saldskāba tumši sarkanu ķiršu vai dzērveņu garša, kraukšķīgi zemeņu gabaliņi, kas kūst uz mēles kopā ar šokolādi. Vai arī: restorānā atnes biešu zupiņu – sausu zaļu ķērpi, kas, izrādās ir kraukšķīgs brokolis, un tā apliešanai pienes saputotu biešu mērci. Kas tas ir? Jauna mode? Vai šādi dabisku pārtiku izmantos ilgi?
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=344:abolu-cipsi-un-pupu-kraukski-modiga-aizrausanas-vai-jauna-tendence&acm=3420_90 )

Publicēts Eurydice ziņojums par uzņēmējdarbības izglītību Eiropas skolās

Eurydice ziņojumu sēriju papildinājis latviešu valodā iztulkots pirmreizējs un apjomīgs ziņojums par uzņēmējdarbības izglītību Eiropas skolās (vispārizglītojošās ISCED 1-3 programmās un skolas vidē organizētā sākotnējā PIA). Ziņojumā akcentēta uzņēmējdarbības izglītības nozīme Eiropas skolu sistēmā, aprakstot, kādas stratēģijas izmanto tās īstenošanā un, kā šāda izglītība tiek finansēta.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=343:publicets-eurydice-zinojums-par-uznemejdarbibas-izglitibu-eiropas-skolas&acm=3420_89 )

VARAM aicina pieteikties interaktīvam semināram par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina nozaru ministriju, pašvaldību un citu valsts iestāžu, kā arī profesionālo asociāciju, nevalstisko organizāciju, augstāko izglītības iestāžu pārstāvjus pieteikties dalībai interaktīvā seminārā par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības* stratēģiju 2050.gadam.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=342:varam-aicina-pieteikties-interaktivam-seminaram-par-latvijas-oglekla-mazietilpigas-attistibas-strategiju&acm=3420_89)

Sākas trešais projektu pieteikumu konkurss finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības projektiem

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros sākas trešais projektu pieteikumu konkurss finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības projektiem, kuri tiek ieviesti kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, tai skaitā Ālandu salām.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=341:sakas-tresais-projektu-pieteikumu-konkurss-finansejuma-sanemsanai-parrobezu-sadarbibas-projektiem&acm=3420_89)

Uzņēmējdarbība Zemgalē. Gailīšu pagasts

Bauskas novada Gailīšu pagasta uzņēmējdarbības vides dominante ir lauksaimniecība. Kaimiņvalsts Lietuvas pierobežas pagastā līdzās lieliem un stipriem, ar saimniekošanas tradīcijām bagātiem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un pārstrādātājiem, aug un nostiprinās mazāki, vairākas citas nozares pārstāvoši uzņēmumi un, kā atzīst pagasta pārvaldnieks Aleksandrs Gurkovskis, tieši komercdarbības dažādošanā meklējams teritorijas attīstības virzošais spēks.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=339:uznemejdarbiba-zemgale-gailisu-pagasts&acm=3420_88 )

Jāizmanto Latvijas priekšrocība – mazuma faktors – un jāražo daudz vairāk piena

Par savu piena un sūkalu pārstrādes rūpnīcu Baltic Dairy Board (BDB), kas nesen saņēmusi skaistu balvu, stāsta rūpnīcas īpašnieks Kaspars Kazāks.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=338:jaizmanto-latvijas-prieksrociba-mazuma-faktors-un-jarazo-daudz-vairak-piena&acm=3420_88)

Latvijā pieaugusi noturība pret sociālo spiedienu

Pusi aptaujāto Latvijas iedzīvotāju neatturētu ģimenes vai draugu iebildumi, realizējot ieceri par sava biznesa uzsākšanu, atklājies tiešās pārdošanas uzņēmums “Amway” globālajā uzņēmējdarbības pētījumā (AGER). Salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad pētījums tika veikts iepriekšējo reizi, par 13% vairāk cilvēku savu biznesu sākt neatturētu ģimenes vai draugu iebildumi, apliecinot pieaugošo pārliecību savu mērķu sasniegšanā un noturību pret sociālo spiedienu.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=337:latvija-pieaugusi-noturiba-pret-socialo-spiedienu&acm=3420_87 )

Jaunajā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu periodā Latvijai būs pieejams finansējums 102,1 miljona eiro apmērā

Otrdien, 20. decembrī, Ministru kabineta sēdē paredzēts izskatīt informatīvo ziņojumu par oficiālo divpusējo sarunu uzsākšanu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā periodā no 2014. līdz 2021. gadam. Šajā laikā Latvijai pieejamais bruto finansējums abu finanšu instrumentu ietvaros ir 102,1 miljons eiro, no kura aptuveni 20 miljoni eiro ir iezīmēti saskaņā ar apstiprināto ieviešanas regulējumu (donorvalstu administratīvās izmaksas, obligātā 5 % rezerve, divpusējās sadarbības veicināšanas fonds, tehniskā palīdzība, obligātais NVO fonds u.c.), savukārt 80,2 miljoni eiro ir novirzāmi investīciju programmu ieviešanai.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=336:jaunaja-eez-norvegijas-finansu-instrumentu-perioda-latvijai-bus-pieejams-finansejums-102-1-miljona-eiro-apmera&acm=3420_87)

Radošumā bāzēts veiksmes stāsts

Konditorejas studiju „Tarte”, neraugoties, ka, kopš tās atvēršanas 15. augustā, aizritējuši vien četri mēneši, tagad zina daudzi jelgavnieki un ne tikai viņi. Te omulīgajās telpās rīta vai vakara stundās, kā arī citā laikā pasērst un iedzert aromātisku kafiju, nobaudīt kādu karsto maizīti, neparastu desertu vai kūciņu jelgavnieki nāk paši un līdzi aicina atbraukušos ciemiņus. Tā ir lieliska vieta gan nesteidzīgām sarunām un nelielai atpūtai, gan pārsteigumu raisošas dāvaniņas iegādei radiem, draugiem, darba kolēģiem dažādu svētku vai jubilejas reizē.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=333:radosuma-bazets-veiksmes-stasts&acm=3420_87 )

Valsts prezidents Tērvetē atzīmē daudzpusīgu lauksaimniecības uzņēmumu attīstību

Latvijā ir jāattīsta daudzpusīgi lauksaimniecības uzņēmumi, kas spēj veiksmīgi darboties gan tradicionālajās zemkopības nozarēs, gan piedāvāt arvien jaunus produktus un pakalpojumus, otrdien reģionālās vizītes ietvaros Tērvetes novadā, tiekoties ar uzņēmējiem un vietējās pašvaldības deputātiem, atzina Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=332:valsts-prezidents-tervete-atzime-daudzpusigu-lauksaimniecibas-uznemumu-attistibu&acm=3420_87)

Tūrisma nozarei Zemgalē – tendence attīstīties

Zemgales tūrisma speciālisti, pārsvarā informācijas centru un punktu vadītāji, no Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Pļaviņu, Rundāles, Viesītes un vēl citām pašvaldībām, satikās Jelgavā, lai lietišķā apspriedē pārrunātu sava darba, tostarp sadarbības aktualitātes un vērtētu būtiskākos ieguvumus aizejošajā tūrisma sezonā.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=298:turisma-nozarei-zemgale-tendence-attistities&acm=3420_77 )

Izdots bezmaksas ceļvedis tūristiem par Latvijas sierotavām “Gardā siera ceļš”

“Lauku ceļotājs” apkopojis informāciju par 50 sierziņu vietām Latvijā – mājražotājiem, zemnieku saimniecībām, lielākiem un mazākiem piena pārstrādes uzņēmumiem, kooperatīviem un pienotavām Latvijā, kur var uzzināt par siera gatavošanas procesu, vēsturi, doties izzinošās ekskursijās, iegādāties un nogaršot dažādas Latvijā ražotas siera šķirnes. Šādi tapis ceļvedis ar pārbaudītām vietām, kur, iepriekš piesakoties, var doties baudīt visdažādākos sierus tepat Latvijā.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=288:izdots-bezmaksas-celvedis-turistiem-par-latvijas-sierotavam-garda-siera-cels&acm=3420_75)

________________________________________________________________________________

Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē

Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrēšanu vienotajā datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC), valdība otrdien, 4.oktobrī, grozīja noteikumus par LDC publisko cenrādi.
mk_atbrivo_no_samaksas_par_reg_ldc_04_10_2016

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
tālr.: 67027070; 67878705; 67027622; 67027498
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
/zm@zm.gov.lv/ <zm@zm.gov.lv>//
/www.zm.gov.lv///
/https://twitter.com/Zemkopibas_min/

______________________________________________________________________________

Vienkāršota apdrošināšanas atbalsta kārtība lauksaimniekiem

Ar nolūku vienkāršot noteikumu piemērošanu apdrošināšanas atbalstam lauksaimniekiem, valdība otrdien, 2016.gada 4.oktobrī, grozīja kārtību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai ražas, dzīvnieku un augu
apdrošināšanai.

mk_vienkarsota_apdrosin_atb_kartiba_lauksaimniekiem_04_10_2016

________________________________________________________________________________

LDC jaunumi

Informācija par veidlapas “Pārskats par stāvokli ganāmpulkā” aizpildīšanu!

SVARĪGI – ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju (atskaites datumi katra gada 1. maijs un 1. novembris) vai Kažokzvēru, Trušu, Mājputnu vai Savvaļas dzīvnieku (atskaites datumi katra gada 1. janvāris un 1. jūlijs) skaitā kādā no esošajām novietnēm vai ir reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, savvaļas dzīvniekus, mājputnus, kažokzvērus vai trušus, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz dzīvnieku skaits visās novietnēs.

Piemērs:

Novietnē Nr.1 uz 01.07. ir reģistrēti: 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki.

20.07. tiek reģistrēta jauna novietne Nr. 2, kurā atrodas 25 mājputni un 100 truši.

Tad ir jāpaziņo no jauna dzīvnieku skaits abās novietnēs ar atskaites datumu 20.07.:
Nr. 1 – 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki;
Nr. 2 – 25 mājputni un 100 truši.

Vairāk informācijas šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija

________________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

 

Elza Bērziņa Rundālē izgatavo klades ar koka vākiem, tādējādi paplašinot koka izmantošanas iespējas

«Es līmēju finieri – plānas nažfiniera kārtiņas, no kurām viena ir tikai 0,6 mm plāna. Lieku tās vairākās kārtās, tāpēc materiāls ir izturīgāks un tik ļoti nelūst un nelokās,» stāsta Elza. Viņa izmanto gan vietējos izejmateriālus – ozolu un bērzu, gan eksotisko palisandru un riekstkoku. Kut kladēs izmantots otrreizēji pārstrādāts papīrs. Viņai šķiet, ka tas labi sasaucas ar dabiskajiem koka vākiem.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=266:elza-berzina-rundale-izgatavo-klades-ar-koka-vakiem-tadejadi-paplasinot-koka-izmantosanas-iespejas&acm=3420_71)

Tērvetē uzņēmīgi jaunieši izveido tropu tauriņu māju

Tauriņu mūžs ir īss, bet tauriņu mājas mūžs tāds nebūs – par to ir pārliecināti trīs uzņēmīgi jaunieši, kuri šovasar Tērvetē atklāja tropu tauriņu māju.
Jauni, radošām idejām bagāti un jau ar uzņēmēju pieredzi. Tā var teikt par trīs draugiem Reini, Arti un Andri, kuri šovasar nodibinājuši arī kopīgu uzņēmumu Zemgalei neraksturīgā uzņēmējdarbības nišā. Puiši izveidojuši tauriņu māju, kurā apstākļi pielāgoti maksimāli tuvu tauriņu dabiskajai videi.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=263:tervete-uznemigi-jauniesi-izveido-tropu-taurinu-maju&acm=3420_71 )

Sadarbības piedāvājumi ES programmā „Eiropa pilsoņiem”

ES programmas Eiropa pilsoņiem informācijas punkts Latvijā informē, ka iesūtīti jauni sadarbības piedāvājumi partneriem, kuri vēlas piedalīties starptautisku projektu īstenošanā programmas ietvaros.
Aktuālākie sadarbības piedāvājumi, (grupēti pēc pārstāvētajām valstīm), atrodami “Sadarbības partneru” sadaļas apakšsadaļā “Aktuālākie sadarbības piedāvājumi” ŠEIT ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?subid=3420&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=300&mailid=71 ).
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=262:sadarbibas-piedavajumi-es-programma-eiropa-pilsoniem&acm=3420_71 )

JCI Latvija aicina uz tikšanos Jelgavā

Aicinām jaunus, aktīvus un mērķtiecīgus cilvēkus uz JCI (Junior Chamber International) Latvia atvērto vakaru Jelgavā. Šī tikšanās paredzēta visiem, kuri vēlas pilnveidot sevi, veikt pozitīvas pārmaiņas apkārtējā sabiedrībā vai vienkārši iepazīties ar līdzīgi domājošajiem. Ierašanās un reģistrācija no plkst.18.30.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=260:jci-latvija-aicina-uz-tiksanos-jelgava&acm=3420_71 )

Kampaņā mudinās jauniešus bez maksas apgūt kādu no 100 profesijām

Lai informētu jauniešus par mācību iespējām programmā Jauniešu garantija, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sāk informatīvo kampaņu “Tavas dzīves plāns mācībām ar Jauniešu garantiju”. Kampaņa līdz pat augusta beigām mudinās 17–29 gadus vecus jauniešus pievienoties Jauniešu garantijai, piesakoties bezmaksas mācībām profesionālās izglītības iestādēs, kurās salīdzinoši īsā laikā var iegūt kvalifikāciju kādā no 100 profesijām.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=259:kampana-mudinas-jauniesus-bez-maksas-apgut-kadu-no-100-profesijam&acm=3420_71 )

Kam rūp reputācija?

Uzņēmēji uzskata, ka reputācija veido aptuveni pusi uzņēmuma vērtības, liecina komunikācijas un biznesa konsultāciju uzņēmuma SIA “Ēriks Matulis un partneri” veiktā uzņēmēju aptauja. Pēc uzņēmēju domām reputāciju visvairāk ietekmē uzticamība, produkts vai pakalpojums, kā arī personāls. Vienlaikus uzņēmēji ir pārliecināti, ka iespējā iegūt valsts un pašvaldību pasūtījumus reputācijai nav tik lielas nozīmes kā sakariem.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=258:kam-rup-reputacija&acm=3420_71 )

Vasaras saulē un vējā Zemgalē top zāļu tēju krājumi

Valda uzskats, ka zāļu tējas ir īpaši veselīgas, ja tās ievāktas līdz Jāņiem un saulgriežu laikā. Farmācijas speciālisti ir
pārliecināti, ka sevišķi vērts ir vākt tējas, kas augušas Latvijas klimatiskajos apstākļos, turklāt iesaka tās lietot ne tikai katru tīrā veidā, bet kombinējot, meklējot interesantas garšu nianses un, protams, noskaidrojot, vai augu īpašības ir saderīgas.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=237:vasaras-saule-un-veja-zemgale-top-zalu-teju-krajumi&acm=3420_64 )

Jaunieši Latvijā uzņēmējdarbību uztver pozitīvāk nekā citi

Latvijā vispozitīvāk noskaņotie pret uzņēmējdarbību ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, atklāts Amway jaunākajā globālajā uzņēmējdarbības pētījumā (AGER)*. Turklāt lielākā daļa nākotnē sevi vēlētos redzēt kā uzņēmējus un uzskata, ka viņiem piemīt uzņēmējiem nepieciešamās īpašības.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=238:jauniesi-latvija-uznemejdarbibu-uztver-pozitivak-neka-citi&acm=3420_64 )

Kontaktinformācija:
Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
63028454, 63028457
http://zuc.zemgale.lv/

______________________________________________________________________________

Tērvetes novada domes speciālistu un uzņēmēju  sanāksme

Aicinām uz  sanāksmi par 7.2. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu – pašvaldība grants ceļu atjaunošanu š.g. 30.jūnijā plkst.14.00 Tērvetes kultūras namā.

Pieteikties:

Monta Mantrova, mob.tel. 26352751, e-pasts: monta.mantrova@llkc.lv

_______________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

Mieži, iesals un gards alus nāk no Zemgales

Līgo svētkus gaidot, zemgalieši aizvien vairāk veras lielveikalu un mazāku pārdotavu plauktos, kur alus šķirņu plašā piedāvājuma klāstā, ne bez lepnuma lūko izvēlēties kādu no savā reģionā lolotajiem brūvējumiem. Tas tāpēc, ka Zemgalē ražotais alus vienmēr ir izcēlies ar augstu un noturīgu kvalitāti, jo pārsvarā ir brūvēts no pašu audzētiem miežiem, pašu gatavotā iesala, izmantojot sevišķi dzidru dziļurbumu ūdeni.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=232:miezi-iesals-un-gards-alus-nak-no-zemgales&acm=3420_63 )

Sāksies semināru cikls par ERAF projektu atlasi ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina interesentus uz semināriem Ventspilī, Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā par projektu iesniegumu atlasi pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Šim mērķim pieejami 23,3 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=233:saksies-seminaru-cikls-par-eraf-projektu-atlasi-razosanas-telpu-un-infrastrukturas-izveidei-vai-rekonstrukcijai&acm=3420_63)

Aktualizētas mājas lapas sadaļas SEMINĀRI un KONKURSI

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs aktualizējis mājas lapas sadaļas SEMINĀRI un KONKURSI.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=234:aktualizetas-majas-lapas-sadalas-seminari-un-konkursi&acm=3420_63 )

Iecavas uzņēmums Balticovo iekļauts Londonas biržas gadagrāmatā starp ātrāk augošajiem uzņēmumiem Eiropā

Londonas fondu biržas Briselē prezentētajā izdevumā 1000 uzņēmumi, kuri iedvesmo Eiropu, ierindota arī AS Balticovo un SIA Forevers, aģentūru LETA informēja Balticovo pārstāvji.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=231:iecavas-uznemums-balticovo-ieklauts-londonas-birzas-gadagramata-starp-atrak-augosajiem-uznemumiem-eiropa&acm=3420_63)

Tūristu apskates saimniecībā „Vaidelotes”

Bauskas novada Codes pagasta saimniecībā „Vaidelotes” saimnieko diplomēti lauksaimnieki Daira un Arnolds Jātnieki, piecu brašu dēlu vecāki. Saimniecība pamatā specializējusies graudkopībā, taču audzē arī dārzeņus, garšaugus un ārstniecības augus, sniedz pakalpojumus tūristiem, kuru vidū ir pazīstama kā iecienīta apskates saimniecība. Itin bieži, sevišķi pavasara un vasaras sezonas laikā, „Vaidelotēs” piestāj lielāki un mazāki tūristu autobusi ar ceļotāju grupām, kas par galamērķi izvēlējušās Zemgales dižāko piļu apmeklējumu, bet iespaidu dažādošanai vēlas iepazīties arī ar Latvijas lauku videi raksturīgu zemnieku saimniecību.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=230:turistu-apskates-saimnieciba-vaidelotes&acm=3420_63 )

Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Otrdien, 7. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu un vienkāršotu atbalsta piešķiršanas kārtību.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk papildu punkti tiek piešķirti atbalsta pretendentiem, kuru saimniecības pamatdarbības nozare ir augļkopība, lopkopība vai dārzeņkopība. Jaunie nosacījumi tiks piemēroti nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās. Izmaiņas arī paredz vienkāršotu atbalsta pieprasījuma veidlapu atbalsta saņemšanai.

Lasīt vairāk…
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:precize-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai&acm=3420_62

Uzņēmējdarbības vide Latvijas novados: attīstības perspektīvas

Š.g. 7. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts organizēja apaļā galda diskusiju „Uzņēmējdarbības vide Latvijas novados: attīstības perspektīvas”, kurā piedalījos kā Zemgales uzņēmējdarbības centra pārstāve. Diskusijā piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas vadība un zinātnieki, reģionu pārstāvji, pašvaldību vadītāji un speciālisti, politiķi un uzņēmēji. Tika prezentēts pētījums „Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā”, ko veikusi pētnieku grupa dr., prof. Jāņa Vanaga vadībā. Tomēr jāteic, izstrādātā pētījuma rezultāti varētu būt interesanti ne tikai pašiem Saldeniekiem un Brocēnešiem.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=226:uznemejdarbibas-vide-latvijas-novados-attistibas-perspektivas&acm=3420_62 )

Darba devēj! Izveido subsidēto darba vietu un saņem ESF līdzfinansējumu!

Darba devēji var piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus un saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējumu, veidojot subsidētās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētajiem bezdarbniekiem, kuri bez darba ir ilgāk nekā gadu vai kuru vecums ir virs 55 gadiem. Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs var komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.
Lasīt vairāk…

(http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=225:darba-devej-izveido-subsideto-darba-vietu-un-sanem-esf-lidzfinansejumu&acm=3420_62 )

Kontaktinformācija:
Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
63028454, 63028457
http://zuc.zemgale.lv/

__________________________________________________________________________

Biodrošības pasākumi cūku novietnēs vasarā

Ņemot vērā to, ka 2015. gadā Latvijā mājas cūkām tika konstatēta saslimšana ar Āfrikas cūku mēri, kā arī, to, ka šīs slimības izplatībā liela loma ir cilvēkam, Zemkopības ministrija atgādina un iesaka ievērot
pastiprinātus biodrošības pasākumus, gan dodoties kopt dzīvniekus, gan dodoties mežā ogot, sēņot vai medīt.

Nekādā gadījumā nedrīkst izbarot mājas cūku sugas dzīvniekiem mežacūku izcelsmes atkritumproduktus.

Biodrosiba_novietnes_vasara_13_06_2016

_________________________________________________________________________

LAD: Lauksaimniekiem pozitīvs ieguvums: sarucis platību maksājumiem pieteikto platību pārklāšanās gadījumu skaits

Tā kā lauksaimnieki platību maksājumiem šogad pieteicās elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tad jau ir redzams nozīmīgs pozitīvs ieguvums – būtiski ir sarucis platību maksājumiem pieteikto
platību pārklāšanās gadījumu skaits. Ja pagājušajā gadā pārklājumi bija aptuveni 18 000 klientu, tad šogad tikai 4500 klientu.

Pārklājumi rodas, ja vienas un tās pašas teritorijas EPS lauku bloku kartē ir iezīmējuši vairāki LAD klienti. Tā kā lauksaimnieki pieteicās atbalstam elektroniski, tad LAD ļoti savlaicīgi jau jūnija sākumā varēja
konstatēt pārklājumus un aicināt klientus novērst tos, tādējādi lauksaimnieki nesaņem soda sankcijas – samazinātus maksājumus. Bez sankcijām kļūdas pieteikumos tagad lauksaimniekiem ir iespēja novērst līdz 25.jūnijam.

Šāda iespēja novērst kļūdas bez sankcijām ir iespējama tikai tāpēc, ka pieteikumi saņemti elektroniski, jo papīra formātā aptuveni 63 000 pieteikumos LAD nespētu konstatēt pārklājumus līdz platību maksājumu pieteikšanās sezonas beigām.

LAD klientiem ir izsūtījis e-pastus, lai informētu par pārklājumiem, un aicina klientus izlasīt e-pastā atrodamo informāciju un pārliecināties, vai lauku robežas EPS lauku bloku kartē ir norādītas korekti.

__________________________________________________________________________

Informācija par studijām akvakultūrā

Atsaucoties uz daudzkārtējiem akvakultūras ražotāju priekšlikumiem, Daugavpils Universitāte izstrādājusi un 2016. gadā uzsāk abiturientu uzņemšanu bakalaura studiju programmā „Akvakultūru bioloģija” valsts apmaksātās studijās, kas ir pirmā Latvijā izveidotā augstākās izglītības akvakultūras studiju programma.

http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/izveidota-latvija-pirma-akvakulturas-studiju-programma

__________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

Veiksmes stāstu meklējumos Madonas novadā

Rapša, ceriņu un pļavu ziedēšanas, kā arī rabarberu novākšanas laikā Zemgales Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) reģiona aptuveni diviem desmitiem pašvaldību speciālistiem, kuru rūpju lokā iz uzņēmējdarbības, tostarp tūrisma, veicināšana teritorijā, organizēja veiksmes stāstu meklējumu braucienu uz Vidzemi, vēl precīzāk Madonas novadu.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=215:veiksmes-stastu-meklejumos-madonas-novada&acm=3420_60 )

Daļā uzņēmumu izzūd astoņu stundu darba dienu princips

Jau piekto gadu Latvijā notiks Strādā jebkur! pasākums, kas popularizē elastīgu darba stilu. Šo piektdien visi interesenti tiek aicināti strādāt ārpus biroja un tikties parkā aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja.
“Strādā jebkur!” dienā Latvijas uzņēmumi, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas izmēģināt elastīgu darbu un apliecināt savu atbalstu šādai darba formai:
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=214:dala-uznemumu-izzud-astonu-stundu-darba-dienu-princips&acm=3420_60)

Kontaktinformācija:
Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
63028454, 63028457
http://zuc.zemgale.lv/

__________________________________________________________________________

Par izmaiņām privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas un zemes izpirkuma līgumu slēgšanas pakalpojumu sniegšanā

Informējam, ka no 2016.gada 1.maija ALTUM tiek mainīta privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas un zemes izpirkuma līgumu slēgšanas vieta.

Pakalpojumus, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma līgumu slēgšanu, no š.g. 1.maija ALTUM sniegs Rīgā, Elizabetes ielā 41/43 (2.stāvā). ALTUM reģionālie centri turpmāk šos pakalpojumus nesniegs.

Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājus lūdzam sazināties ar ALTUM Privatizācijas nodrošināšanas un atbalsta departamenta speciālistiem pa tālruņiem:

 • par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu – pa tālr. 67774388
 • par zemes izpirkuma līgumu slēgšanu – pa tālr. 67774170

__________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016” apmeklē vairāk kā 10 tūkstoši iedzīvotāju

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī Jelgavas pilsētas apkopotā informācija liecina, ka “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016” apmeklēja vairāk kā 10 tūkstoši iedzīvotāju.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=205:uznemeju-dienas-zemgale-2016-apmekle-vairak-ka-10-tukstosi-iedzivotaju&acm=3420_57 )

Apstiprināta Inovāciju motivācijas atbalsta programma

Ministru kabineta šā gada 10. maija sēdē apstiprināta jauna Ekonomikas ministrijas izstrādāta atbalsta programma uzņēmējiem – Inovāciju motivācijas programma, kuras mērķis ir motivēt perspektīvu ideju autorus uzsākt uzņēmējdarbību, izstrādājot inovatīvus risinājumus un uzsākot to ražošanu. Plānotais programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš ir 2016. gada 3. ceturksnis.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=206:apstiprinata-inovaciju-motivacijas-atbalsta-programma&acm=3420_57 )

Izsludina biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotājiem organizēs biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” ar mērķi motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos Jelgavas novadā.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=207:izsludina-biznesa-ideju-konkursu-esi-uznemejs-jelgavas-novada&acm=3420_57 )

Konference “Piemērotākais finansējums dažādām uzņēmumu vajadzībām”

Laikraksts Dienas bizness sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un Komercbanku asociāciju 2016. gada 12. maijā organizē konferenci „Piemērotākais finansējums dažādām uzņēmumu vajadzībām”.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=201:konference-piemerotakais-finansejums-dazadam-uznemumu-vajadzibam&acm=3420_57 )

Interreg Latvija – Lietuva programma izsludina pirmo projektu konkursu

Projektus var iesniegt 4 prioritātēs: ilgtspējīga un tīra vide, nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes uzlabošana, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=196:interreg-latvija-lietuva-programma-izsludina-pirmo-projektu-konkursu&acm=3420_57 )

Palielināts apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumu apmērs maziem un vidējiem komersantiem

Šā gada 3. maija Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi valsts atbalsta programmā, kuras ietvaros sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kā arī lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt atbalstu apgrozāmo līdzekļu aizdevuma un investīciju aizdevuma veidā.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=197:palielinats-apgrozamo-lidzeklu-un-investiciju-aizdevumu-apmers-maziem-un-videjiem-komersantiem&acm=3420_57)

Jauno uzņēmēju atbalstam biznesa inkubatoros būs pieejami 32,8 miljoni eiro

Ministru kabineta šā gada 3. maija sēdē atbalstīta Ekonomikas ministrijas izstrādātā atbalsta programma jauno uzņēmēju darbībai reģionālajos biznesa inkubatoros un radošo industriju inkubatorā.
Lasīt vairāk… (http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=198:jauno-uznemeju-atbalstam-biznesa-inkubatoros-bus-pieejami-32-8-miljoni-eiro&acm=3420_57)

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” (turpmāk – konkurss) ietvaros.
Lasīt vairāk…
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=166:emisijas-kvotu-izsolisanas-instrumenta-finansetais-projektu-iesniegumu-konkurss-siltumnicefekta-gazu-emisiju-samazinasana-zema-energijas-paterina-ekas&acm=3420_52

Blankenfeldes muižā paplašina piedāvājumu tūristiem

Kopš pabeigta vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītu projektu ieviešana, Jelgavas novada Vilces pagasta Blankenfeldes muižā būtiski palielinājies tūristiem piedāvāto pakalpojumu klāsts. To veicinājusi muižas kompleksa vārtu mājas fasādes restaurācija un remonts, kā arī parka labiekārtošana.
Lasīt vairāk…  http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=163:blankenfeldes-muiza-paplasina-piedavajumu-turistiem&acm=3420_52

Atbalstīs inovāciju ieviešanu zivsaimniecībā un akvakultūrā

Lai veicinātu zināšanu pārnesi zivsaimniecībā un inovāciju ieviešanu ražošanā, valdība otrdien, 29.martā, apstiprināja grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Inovācija”.
Lasīt vairāk…
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=164:atbalstis-inovaciju-ieviesanu-zivsaimnieciba-un-akvakultura&acm=3420_52

Latvijai prognozējams visu pieejamo ES fondu investīciju ieguldījums

Otrdien, 22.martā, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) regulārais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015. gada 31.decembrim. ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēguma posmā prognozējams, ka Latvija būs spējusi pilnībā izmantot visas plānošanas periodā pieejamās ES fondu atbalsta investīciju iespējas.Lasīt
vairāk…
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=159:latvijai-prognozejams-visu-pieejamo-es-fondu-investiciju-ieguldijums&acm=3420_52

 

Kontaktinformācija:
Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
63028454, 63028457
http://zuc.zemgale.lv/

__________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

 

Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai būs pieejami 166 miljoni eiro

Ministru kabineta šā gada 15. marta sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 euro.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=154:atbalstam-daudzdzivoklu-eku-renovacijai-bus-pieejami-166-miljoni-eiro&acm=3420_50 )

Atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai pieejami 36,2 miljoni eiro

“Jau no šodienas mikrouzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi var saņemt atbalstu starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai un ārējo tirgu apgūšanai. Līdz 2023. gada beigām programmas kopējā finansējuma 36,2 miljonu eiro ietvaros atbalstu varēsim sniegt aptuveni 1100 uzņēmumiem,” norāda Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=152:atbalstam-jaunu-eksporta-tirgu-apgusanai-pieejami-36-2-miljoni-eiro&acm=3420_50 )

Darbnīca praktiskām un skaistām lietām

Ceļotāji, kuri pārvietojas pa Zemgalē iecienīto maršrutu no Tērvetes uz Rundāli un Bausku, vai pretējā virzienā, Jelgavas novada Sesavas pagastā, šosejas malā būs ievērojuši baltu ēku ar oriģināli radinātu uzrakstu „Amatnieki”. Ne reti te piestāj gan ekskursantu lielāku grupu lielie autobusi, gan mazāki individuālu apmeklētāju braucamrīki.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=146:darbnica-praktiskam-un-skaistam-lietam&acm=3420_50 )

__________________________________________________________________________

VTUA: traktortehnika drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai ar derīgu atļauju

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atgādina, ka ar jaunās lauksaimniecības sezonas sākumu traktortehnika un tās piekabes drīkst piedalīties ceļu satiksmē, ja sagatavota atbilstoši tehniskās apskates prasībām un izieta traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate (turpmāk – tehniskā apskate).

VTUA aicina traktortehnikas īpašniekus (vadītājus) pirms tehniskās apskates iepazīties ar tuvākā tehniskās uzraudzības reģiona nodaļas darbinieku klientu pieņemšanas laikiem un tehniskās apskates izbraukuma grafiku.

Vairāk skatīt pielikumā!

VTUA_TA2016

__________________________________________________________________________

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību  maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās  pieteikšanās sistēmu (EPS).

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

/Plašāka informācija pielikumā! /

LAD_obligata_elektroniska_pieteiksanas_19022016

__________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

 

Spodrība pirmā Latvijā iegūst jaunās redakcijas ISO 14001:2015 sertifikātu

Balstoties uz starptautiskās auditorfirmas Bureau Veritas Latvia pārsertifikācijas audita rezultātiem, AS Spodrība februāra sākumā ir saņēmusi sertifikātus, kas apliecina uzņēmuma integrētās pārvaldības sistēmas atbilstību jaunās redakcijas starptautisko standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=111:spodriba-pirma-latvija-iegust-jaunas-redakcijas-iso-14001-2015-sertifikatu&Itemid=624&acm=3420_47)

Jaunas vadlīnijas Eiropas strukturālo un investīciju fondu kombinēšanai ar ESIF

Junkera vadītās Komisijas galvenā prioritāte ir atjaunot Eiropas izaugsmi un palielināt darba vietu skaitu, neradot jaunus parādus. Būtiska loma darba vietu un izaugsmes radīšanā ir gan “Investīciju plāna Eiropai” kodolam Eiropas Stratēģisko investīciju fondam (ESIF), gan Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondi).
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=108:jaunas-vadlinijas-eiropas-strukturalo-un-investiciju-fondu-kombinesanai-ar-esif&Itemid=435&acm=3420_47)

Iecavā izstrādāts produkts, kas varētu būt viens no pirmajiem Eiropas tirgū

Iecavas uzņēmums SIA Linum Color izstrādājis produktu, kas varētu būt viens no pirmajiem Eiropas tirgū. Tas ir bezkrāsains lineļļas pernicas pārklājums āra darbiem ar izteikti paaugstinātu saules UV staru aizsardzību, pastāstīja uzņēmumā.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=106:iecava-izstradats-produkts-kas-varetu-but-viens-no-pirmajiem-eiropas-tirgu&Itemid=435&acm=3420_47)

Viesītes novada Saukas pagastā – lielākais ābeļdārzs Latvijā

Valstī lielāko daļu augļu koku un ogulāju platību aizņem ābeļdārzi, bet kooperatīvā sabiedrība „Poceri” Viesītes novada Saukas pagastā apsaimnieko Latvijas lielāko augļu dārzu. Šeit 126 ha platībā iestādītas ābeles, vēl 25 ha aizņemti ar citām kultūrām.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=103:viesites-novada-saukas-pagasta-lielakais-abeldarzs-latvija&Itemid=435&acm=3420_47 )

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas pasākums

Reģistrējieties (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=102:centrala-baltijas-juras-regiona-programmas-pasakums&Itemid=435&acm=3420_47 )
lielākajam Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ikgadējam pasākumam jau šodien!
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam aicina visus interesentus no programmas teritorijas uz ikgadējo pasākumu, kas notiks Upplands Väsby (Stokholmā) 2016.gada 20.aprīlī. Pasākuma galvenais fokuss ir pārrobežu sadarbības nozīmīgums, iespējas un veiksmīgie piemēri.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=102:centrala-baltijas-juras-regiona-programmas-pasakums&Itemid=435&acm=3420_47 )

Kontaktinformācija:
Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
63028454, 63028457
http://zuc.zemgale.lv/

__________________________________________________________________________

Tērvetes novada domes speciālistu un uzņēmēju  sanāksme

Aicinām uz  sanāksmi par 7.2. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu – pašvaldība grants ceļu atjaunošanu š.g. 4.februārī plkst.14.00 Tērvetes kultūras namā.

Informācijai – Tērvetes novada dome 2015.gada 22.decembra sēdē ir apstiprinājusi objektu atlases kritērijus (sēdes protokols Nr.17, 10.paragrāfs).

Sanāksmē  turpināsim sarunu par tiem ceļu posmiem, kuri tiks virzīti apstiprināšanai  par to atjaunošanu/izveidošanu.

Pieteikties dalībai diskusijā:

Monta Mantrova, mob.tel. 26352751, e-pasts: monta.mantrova@llkc.lv

__________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

Sākotnējās palīdzības sniegšanas dienests Zemgales uzņēmējiem

Jaundibinātais Zemgales Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) ir tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas dienests reģiona esošajiem un topošajiem komersantiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur saņemt sākotnējo informāciju par iespējām gūt atbalstu sava biznesa idejas attīstībai un ieviešanai.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=99:sakotnejas-palidzibas-sniegsanas-dienests-zemgales-uznemejiem&Itemid=435 )

Aktualizēta sadaļa KONKURSI

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs aktualizējis sadaļu KONKURSI, lai jums vienkopus būtu informācija par esošajiem un plānotajiem konkursiem.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=98:aktualizeta-sadala-konkursi&Itemid=435 )

Kontaktinformācija:
Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
63028454, 63028457
http://zuc.zemgale.lv/

__________________________________________________________________________

Līdz 01.12.2019. notiek pieteikšanās LAD pasākumam “Riska pārvaldība”

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu.
Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.
Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.
Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.
Atbalstu piešķir 65 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.
Vairāk informācija:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/riska-parvaldiba-234

__________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmējdarbības centra jaunumi

Nekustamā īpašuma lietas iespējams atrisināt portālā Latvija.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka deklarēt savu dzīvesvietu, uzzināt, kādas personas ir deklarētas jūsu īpašumā, kā arī apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli var portālā Latvija.lv.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=92:nekustama-ipasuma-lietas-iespejams-atrisinat-portala-latvija-lv&Itemid=435 )

Latvijas pārtikas produktu katalogs www.foodlatvia.com

Realizēts unikāls, publiski pieejams bezmaksas elektroniskais katalogs (e-katalogs) – www.foodlatvia.com, kurā ikviens interesents var iepazīties ar Latvijas pārtikas ražotāju produkcijas klāstu. Tas ir lielisks instruments, lai prezentētu produktus, veidotu biznesa kontaktus, ieinteresētu sadarbības partnerus un veicinātu ārējo tirdzniecību.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=96:latvijas-partikas-produktu-katalogs-www-foodlatvia-com&Itemid=435 )

MK apstiprina Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Latvijas enerģētikas politikas galvenais mērķis ir kopā ar citu nozaru politiku īstenošanu paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, brīvā tirgus un konkurences noteiktu energoresursu un enerģijas cenu veidošanos, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu.
Lasīt vairāk…
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=97:mk-apstiprina-energetikas-attistibas-pamatnostadnes-2016-2020-gadam&Itemid=435

Uzsāk projektu atlasi nodarbināto apmācībām

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases pirmajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=84:uzsak-projektu-atlasi-nodarbinato-apmacibam&Itemid=435 )

Dobeles dzirnavnieks uzsāk auzu pārslu un musli ražošanu

Dobeles dzirnavnieka ražotie kviešu milti Ekstra vienpadsmito gadu pēc kārtas ir atzīti par gada preci. Vienlaikus uzņēmums pērn ir sasniedzis rekordlielu graudu iepirkuma un pārstrādes apjomu, kā arī sāk virzīt tirgū jaunus produktus, kas tiks ražoti ar jaunajām pārslu un musli iekārtām.
Vairāk par pērn paveikto un šī gada mērķiem stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=83:dobeles-dzirnavnieks-uzsak-auzu-parslu-un-musli-razosanu&Itemid=435)

Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk novērtē ES fondu investīcijas

73,3% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pauž atzinīgu viedokli un vērtējumu Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanai Latvijā, liecina jaunākie sabiedriskās domas aptaujas rezultāti par iedzīvotāju informētību ES fondu jautājumos. 2015. gada novembrī veiktajā aptaujā vairāk nekā trīs ceturtdaļas jeb 80% aptaujāto iedzīvotāju norādīja, ka ES fondu piešķirtie līdzekļi ir pozitīvi ietekmējuši gan valsts tautsaimniecību, gan sabiedrības labklājību.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=80:latvijas-iedzivotaji-arvien-vairak-noverte-es-fondu-investicijas&Itemid=435 )

Agrofirmā Tērvete top jauni produkti un projekti

Agrofirma Tērvete ir viens no Latvijas lielākajiem un spēcīgākajiem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kas tradicionāli ir starp augstāko piena izslaukumu ieguvējiem, ražīgākajiem graudaugu audzētājiem un daudzkārt atzīta par Latvijas labākā alus ražotāju.
Lasīt vairāk… ( http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=81:agrofirma-tervete-top-jauni-produkti-un-projekti&Itemid=435 )

NVA aicina darba devējus reģistrēt vakances pašapkalpošanās portālā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izveidojusi pašapkalpošanās portālu, kurā pieejami NVA e-pakalpojumi klientiem un sadarbības partneriem.
Lasīt vairāk… (
http://zuc.zemgale.lv/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:nva-aicina-darba-devejus-registret-vakances-pasapkalposanas-portala&Itemid=435 )

Kontaktinformācija:
Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
63028454, 63028457
http://zuc.zemgale.lv/

__________________________________________________________________________

Izvēlies vietējo – atbalsti savas valsts ražotājus

Novembra vidū sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu, Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centru un Latvijas Cūku audzētāju asociāciju notika vietējās cūkgaļas popularizēšanas pasākums, degustācija – gardēžu
vakariņas.
Pasākuma sauklis ”Izvēlies Latvijā ražotu cūkgaļu”. Vakara moderators Valmiermuižas restorāna šefpavārs Dzintars Kristovskis, kura mērķis ir radīt tīru, simtprocentīgu vietējo produktu virtuvi.

Pasākumā piedalījās mediju pārstāvji, ražotāju, pārstrādātāju, kā arī organizāciju pārstāvji, lai ne tikai degustētu un iepazītos ar Latvijā ražotas cūkgaļas daudzveidīgajām pagatavošanas iespējām, bet izzinātu kāds ir cūkgaļas ceļš līdz patērētājam, līdz ar to veidojās interesantas un izzinošas diskusijas par cūkkopības nozari kopumā.

Lai informētu patērētājus – būtu vieglāk atrast un uzzināt par Latvijas cūkgaļas ražotājiem, Latvijas Cūku Audzētāju asociācija ir izveidojusi un izvietojusi mājas lapā www.lcaa.lv <http://www.lcaa.lv> *Latvijas cūkgaļas ražotāju interaktīvo karti*, kurā atzīmēti vietējie cūkgaļas ražotāji. Kartē pievienota arī kontaktinformācija, lai būtu
iespējams ērti sazināties un vienoties par produkcijas iegādi.

*Latvijas cūkgaļas ražotāju interaktīvā karte pieejama šei**t**:
*http://www.lcaa.lv/actual-news/products/246-latvijas-c%C5%ABkga%C4%BCas-ra%C5%BEot%C4%81ji

*FOTO no pasākuma**:*http://www.losp.lv/node/3643
<http://www.losp.lv/node/3643%20>

 


Informācija par iespējām mācīties tālmācībā SIA LLKC

 


Cūkkopjiem maksās lielāku valsts atbalstu par sivēnmātēm

Š.g. 24.novembrī valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai. Izmaiņas noteikumos paredz palielināt atbalstu cūkkopjiem, lai mazinātu
Āfrikas cūku mēra dēļ radītos zaudējumus.

MK_Cukkopjiem_maksas_lielaku_valsts_atbalstu_par_sivenmatem_24.11
________________________________________________________________________________

Prioritātes novada attīstībai

 • daudznozaru intensīvās lauksaimniecības attīstība
 • pakalpojumu tīkla pilnveide
 • investīciju piesaiste piedaloties projektos, programmās
 • tūrisma, amatniecības attīstība
 • uzņēmējdarbības veicināšana, jaunu darbavietu radīšana
 • kultūras, sporta, pašdarbības veicināšana
 • infrastruktūras uzlabošana, dzimstības veicināšana

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv