Sestdiena, 10. Aprīlis | Anita, Anitra, Zīle
AAA

Uzņēmējdarbības jaunumi

Aktuālās mācības:

 

Organizē Dobeles PIUAC 

  https://pic.dobele.lv/lv/kursi/

Organizē LLKC 

https://talmaciba.llkc.lv/

Mācību kursi no LLU Mūzizglītības centra piedāvājuma (atbilstot dalībnieka statusam, iespēajama dalība bezmaksas)

 

LLU mūžizglītības centra aktuālajiem piedājumiem iespējams sekot šeit: http://www.mc.llu.lv/index.php/2016-03-22-07-50-03/aktualie-piedavajumi

 

Spānijas kailgliemezis turpina izplatīties Latvijā

mācības par ierobežošanas iespējām:

LLKC Jelgavas nodaļa aicina uz informatīvo semināru
2.oktobrī plkst. 10.00-13.00 par kailgliemežu ierobežošanu Jelgavas novada pašvaldības zālē, Pasta ielā 37, Jelgavā.
 
LLKC Jelgavas nodaļa aicina uz informatīvo semināru
1.oktobrī plkst. 10.00-13.00 par kailgliemežu ierobežošanu Lielplatones kultūras namā, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.

Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. Lai gan no zinātniskā viedokļa arī Latvijā tā ir klasificējama kā invazīva suga, nepilnīgā normatīvā regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ šobrīd Spānijas kailgliemezis nav oficiāli iekļauts invazīvo sugu sarakstā. Latvijas teritorijā šī suga ir sastopama kopš 2009.gada. 2019.gada rudenī bija konstatētas un apstiprinātas 59 sugas atradnes, kuras lokalizējas galvenokārt Latvijas centrālajā daļā. 2020.gadā sugas izplatība, visticamāk, ir paplašinājusies (skat. karte vēstules pielikumā- aktuālie dati uz 05.06.2020.). Ārēji Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris ir ļoti līdzīgs vietējam sarkanajam kailgliemezim Arion rufus, kas ir sastopams Latvijas dienvidrietumos: Embūtē  un pie Liepājas ezera. Minētā iemesla dēļ sākumā eksperti precīzi nosaka kailgliemeža sugu un tikai tad tiek apstiprināta jauna atradne.

Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek ievazāts ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas gliemeža oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu gliemezis veiksmīgi iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām, grāvmalām un ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās teritorijās. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanā būtu jāiesaistās visu invadēto teritoriju īpašniekiem. Tā kā Spānijas kailgliemezis visintensīvāk olas dēj no augusta līdz septembrim, ir jācenšas panākt, lai pēc iespējas mazāks gliemežu skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu un izdētu olas. Viena dējuma olas ir vienkopus un vienā dējumā var būt pat vairāk nekā 250 olu.

Sugas ietekme var izpausties dažādi, piemēram, kailgliemeži var apdraudēt kultūraugus un vietējās augu sugas gan apēdot tās, gan pārnēsājot dažādus augu patogēnus. Tāpat Spānijas kailgliemezis izkonkurē un barojas ar citām bezmugurkaulnieku sugām, piemēram, gliemežiem un sliekām. Ir novērota krustošanās ar tuvāk radniecīgajām Arion ģints kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās asimilējas un izzūd. Suga var izplatīt jaunas parazītu un patogēnu sugas, kas ar gliemežiem tiek ievestas no citiem reģioniem.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ievērot ierobežošanas pasākumus, kā arī ziņot, ja mūsu novada teritorijā atrasti šīs sugas pārstāvji:

Spānija kailgliemeža izplatības karte Latvijā: Spanijas_kailgliemeza_ atradnes 05_06_2020

Iespēja darba devējiem pieteikties bezmaksas atbalstam darba aizsardzības jomā

Laikā, kad daudzi uzņēmumi cieš zaudējumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, turpinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” bezmaksas atbalstam darba aizsardzības uzlabošanā bīstamo nozaru uzņēmumos.

Bezmaksas atbalstam var pieteikties ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, t.sk. zemnieku saimniecība,  kurā strādā ne vairāk kā 249 darbinieki un kurš darbojas bīstamajā nozarē, piemēram, ēku būvniecībā, mežistrādē, augkopībā, lopkopībā, pārtikas ražošanā vai kādā citā no 39 Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumos Nr. 99 noteiktajiem komercdarbības veidiem.  Ar visām bīstamajām nozarēm var iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/101364-noteikumi-par-komercdarbibas-veidiem-kuros-darba-devejs-iesaista-kompetentu-instituciju

Atbalsta saņēmējiem tiek nodrošinātas konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē, ja uzņēmumā atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts vai ir daļēji veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns. Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts “Konsultācijas darba devējiem”, var pieteikties arī atbalsta “Laboratoriskie mērījumi” saņemšanai, lai veiktu laboratoriskos mērījumus (līdz 500 eiro) darba vides riska faktoru ekspozīcijas noteikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatēs eksperti.

Savukārt, ja uzņēmumā ir veikts darba vides riska novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns vai attiecībā uz uzņēmumu pieņemts lēmums par atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” piešķiršanu, ir iespēja pieteikties darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas ilgums ir 60 stundas. Darbinieks, kurš apguvis pamatlīmeņa zināšanu programmu, var pieteikties specializēto zināšanu apguvei darba aizsardzības jomā konkrētā nozarē, kuru ilgums ir 40 stundas. Apmācībām pieteikties var uzņēmumi, kuros strādā līdz 10 darbiniekiem.

Ja uzņēmumā ir veikts darba vides riska novērtējums, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns un izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likuma 9. panta prasībām, darbinieku, kurš ievēlēts  par uzņēmuma uzticības personu, var deleģēt  uzticības personu apmācībām darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanās. Apmācību ilgums  40 stundas.

Valsts darba inspekcija aicina bīstamo nozaru mikro, mazos un vidējos uzņēmumus izmantot Eiropas sociālā fonda projekta piedāvātās iespējas un saņemt bezmaksas atbalstu darba vides drošības sakārtošanai.

Papildus informācija par bezmaksas atbalsta saņemšanu, rakstot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv un zvanot pa tālruņiem: 27891465, 25725168 vai 25702127.

Infografika_2020

ELVI meklē Latvijas zemniekus, kas būtu ieinteresēti realizēt savus produktus ELVI veikalos!

Veikalu tīkls ELVI aicina atsaukties Latvijas uzņēmējus, zemniekus un mājražotājus, kas būt ieinteresēti sadarbībā. Aicina atsaukties pārtikas produktu (augļu, dārzeņu, gaļas, gaļas izstrādājumu, piena un piena produktu, maizes, dažādu saldumu utt.) ražotājus kas:
– audzē/ražo produktus (tostarp sezonālus), taču to apjomi ir pietiekami tikai, lai apgādātu vienu vai dažus savai saimniecībai tuvākos veikalus ELVI.
– audzē/ražo produktus (tostarp sezonālus) tādos apjomos, ka varētu tos piegādāt ELVI loģistikas centram.

Zemniekus, kas ir ieinteresēti sadarbībā, aicinām aizpildīt klāt pievienoto anketu (ELVI_anketa_zemniekiem) un nosūtīt to uz SIA ELVI Latvija e-pastu info@elvi.lv. Tālrunis uzziņām 27309454. Anketu var aizpildīt arī tiešsaitē: http://tiny.cc/ELVI_anketa

ELVI_aicinajums_zemniekiem

Elvi veikals Tērvetes novadā atrodas adresē: Tērvete, “Pagasta Ēka”, LV-3730

No 1. maija lauksaimniekiem piešķirs dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam

Lai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa ekonomiskās grūtības, Lauku atbalsta dienests (LAD) šogad jau no 1. maija piešķirs marķēto (iezīmēto) dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam 50% apmērā no 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.

Lauksaimniekiem, kas ir izlietojuši visu 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirto marķētās (iezīmētās)  dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi apjomu, ir jāiesniedz iesniegums vienotā platību maksājuma saņemšanai un iesniegums marķētās (iezīmētās) dīzeļdegvielas saņemšanai.

LAD, sākot ar 2020. gada 1. maiju, pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem, piešķirs marķēto (iezīmēto) dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam 50% apmērā no 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.

Lauksaimniekiem, kam 2020./2021. saimnieciskajam gadam būs piešķirta dīzeļdegviela 50% apmērā no 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma, LAD līdz 2020. gada 30. jūnijam veiks pārrēķinu, piešķirot marķēto (iezīmēto) dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam. Ar 2020. gada 1. maiju piešķirtais dīzeļdegvielas papildu daudzums nav obligāti jāizpērk līdz 2020. gada 30. jūnijam, jo minētais daudzums būs piešķirts 2020./2021. saimnieciskajam gadam.

 

Pieteikšanās platību maksājumiem no 8.aprīļa 

7.04.2020

Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni  – 67095000

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālrunu 67095000.

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

 

Zemkopības ministrija informē 

02.04.2020

Latvijas lauksaimnieki gatavi piegādāt veikaliem vietējos dārzeņus

Šī gada 1. aprīlī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aizvadīja diskusiju ar pārtikas preču mazumtirdzniecības ķēžu pārstāvjiem, kā arī lauksaimniecības kooperatīvu un citu lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem, diskutējot par Latvijā ražotās produkcijas realizācijas iespēju paplašināšanu, tostarp nepārtrauktu Latvijas dārzeņu un augļu pieejamību veikalos gan šobrīd – ārkārtējās situācijas laikā, gan arī turpmāk.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Esmu sācis šo diskusiju, lai veidotu arvien jaunus atbalsta mehānismus pašmāju lauksaimniekiem, kā arī secīgi lai padarītu Latvijas vietējo produkciju arvien pieejamāku sabiedrībai tirdzniecības vietās. Jo vairāk pašmāju produkcijas būs veikalu plauktos, jo lielāka iespēja un arī motivācija būs pircējiem izvēlēties tieši vietējo produktu. Turklāt Latvijas produkcijas īpatsvara palielināšana veikalu sortimentā jau tuvākajā laikā var būt pirmais solis šīs pieejas īstenošanai arī ilgtermiņā.”

Tikšanās laikā pārtikas tirgotāji norādīja, ka atzinīgi vērtē Latvijas lauksaimniecības kooperatīvus kā savus patstāvīgos tirdzniecības partnerus iedzīvotāju nodrošināšanā ar vietējiem dārzeņiem. Savukārt lauksaimnieku organizāciju pārstāvji vērsa uzmanību uz to, ka ir gatavi paplašināt savās saimniecībās dārzeņu audzēšanu, ja tiks panākta vienošanās ar pārtikas veikaliem par izaudzētās ražas  īpatsvara palielināšanu to plauktos. Tas nozīmē, ka veiksmīgas  sadarbības rezultātā dārzeņu audzētāji nepārtraukti piegādās veikaliem Latvijas lauksaimnieku dārzos un laukos augušus dārzeņus un augļus. Savukārt tirdzniecības uzņēmumiem ir svarīgi, lai Latvijas dārzeņi un augļi būtu augstvērtīgi un pircēji labprāt tos iegādātos.

 

AKTUĀLI -Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai COVID-19 krīzes laikā

30.03.2020

Ir pieejams Valsts atbalsts dīkstāvē esošu uzņēmumu darbiniekiem un uzņēmējiem saistību kārtošanai.
Vairāk informācijas iespējams saņemt, zvanot VID pa speciālo telefona numuru konsultācijām uzņēmējdarbības atbalstam – 67120020, kā arī visu aktuālo informāciju iespējams atrast:

VID mājas lapā, sadaļā COVID-19

Finanšu ministrijas mājas lapā, sadaļā COVID-19

Biznesa inkubatora mājas lapā, sadaļā ATBALSTS

LLKC ir apkopojis atbalstu veidus – atbalsta pasākumi uzņēmējiem

Nonākt informatīvajās vietnēs iespējams spiežot uz sadaļas nodaukuma arī šajā lapā.

 

Ir apstiprināti arī atbalsta pasākumi pašnodarbinātām,   aicinām sekot līdzi jaunumiem Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas mājas lapās.

 

Veselību un izturību visiem šajā sarežģītajā situācijā. Sargāsim sevi un būsim atbildīgi pret citiem!

 

Projekts „Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību”/ “Development and promotion of Pskov and Zemgale cross border
business support environment”

Saīsinātais nosaukums: SMEPRO, Nr. LV-RU-020

Projekta mērķis: Palielināt uzņēmumu skaitu ar pārrobežu sadarbības pieredzi starp
Zemgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala (Krievija) uzņēmumiem, kā arī
dalīties pieredzē ar Vidzemes plānošanas reģiona MVU, nodrošinot nepieciešamās zināšanas
un konsultācijas par Latvijas un Krievijas eksporta iespējām un prasībām.

Projektā plānotās aktivitātes:
Uzņēmējdarbības atbalsta centru un pašvaldību speciālistu veiktspējas stiprināšana
konsultējot, atbalstot un koordinējot pārrobežu sadarbību starp abu valstu uzņēmējiem.
Apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni, praktiski treniņi sadarbības tīkla izveidei,
nepieciešamā aprīkojuma iegāde.
Semināri abu reģionu 50-80 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) par prasībām un
eksporta iespējām starp Latviju un Pleskavas apgabalu.
Sadarbībā ar apmācītajiem reģionālajiem konsultantiem un izveidoto pārrobežu sadarbības
tīklu, veiktas marketinga, eksporta veicināšanas pilot aktivitātes abu reģionu 20 MVU, kas
darbojas pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes un kokapstrādes jomās, kā arī tūrismā.
Publicitātes un informatīvie pasākumi – preses relīzes, 8 ziņu lapas, brošūras, informācija
mājas lapā, sociālajos tīklos, noslēguma konference par sasniegtajiem projekta rezultātiem
un ieviešanas procesu, debates par aktuālajiem jautājumiem.

Iespējamās sadarbības jomas:  lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, tūrisms, amatniecība un kokapstrāde.

Apraksts embargo produktiem pieejams šajā saitē  – http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/saraksts2.pdf

Pilna informācija: https://www.zemgale.lv/images/info_pamatteksti/dati/Projekti_SMEpro.pdf

 

Uzņēmējiem turpmāk pieejama paplašināta un precizēta reitingu sistēma

Uzklausot uzņēmēju priekšlikumus, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir papildinājis Nodokļu maksātāju reitinga sistēmu ar pieciem jauniem rādītājiem un pilnveidojis jau esošos. Uzlabotais rīks sniedz precīzāku priekštatu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu un tā saimniecisko darbību, savukārt paplašinātais rādītāju loks padara reitingu elastīgāku – izpildot savas saistības, uzņēmums var operatīvi uzlabot reitingu.

Šī gada februārī Nodokļu maksātāju reitinga sistēma ir papildināta ar divām jaunām sadaļām – “Nodokļu administrēšanas procesu rezultāti” un “Nodokļu deklarēšanas riski”, kurās iekļauti pieci būtiski rādītāji:

– “VID administrēto maksājumu piespiedu piedziņa”;

– “Nodokļu kontroles pasākumos papildus aprēķinātā summa”;

– “Tematiskajās pārbaudēs piemērotie naudas sodi”;

– “Darba samaksas nedeklarēšanas riski”;

– “PVN riski”.

Plašākā informācija pieejama šeit: 0227_2020_Uzņēmuma reitinga sistema kļuvusi jaudīgāka (1)

 

LIAA Jelgavas biznesa inkubators 1. martā atvērs jaunu dalībnieku uzņemšanu

M.Darguža 28.02.2020

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubators izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.

No 2020. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā četrpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Atbalsta programmām aicināti pieteikties fiziskas personas un uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes un Auces novadu biznesa ideju autori aicināti ar pieteikumu doties uz LIAA Jelgavas biznesa inkubatoru vai iesniegt to elektroniski parakstītu, nosūtot uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2020. gada 20. marta plkst. 23:59. Papildu informācijai par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā, biznesa inkubators aicina sazināties ar LIAA Jelgavas biznesa inkubatora komandu, rakstot uz jelgava@liaa.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 62400909.

Vairāk info:

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

 

ATCELTS – Seminārs: AKTUALITĀTES LAUKU UZŅĒMĒJIEM

2. aprīlī – AKTUALITĀTES LAUKU UZŅĒMĒJIEM, programmā:

 • Lauku atbalsta dienests – nosacījumi platībmaksājumu pieteikumu sagatavošanā 2020. gadā, investīciju projekti 2020. gadā;
 • ALTUM atbalsts lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem 2020. gadā;
 • VAAD aktualitātes;
 • VUGD – ugunsdrošības noteikumu prasības lauksaimniecības objektos;
 • LLKC atbalsta rīki lauksaimniekiem.

Semināra ilgums 3 stundas 30 min.

Dalība semināros bez maksas. Seminārus organizē LLKC Dobeles nodaļa, pieteikšanās zvanot Montai Mantrovai 26352751

Semināru norises vieta: Tērvetes kultūras nams

Semināru sākums: plkst. 10:00

 

ATCELTS – Seminārs: Izmaiņas un aktualitātes nodokļos mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2020. gadā

30. martā plkst. 10:00 Tērvetes kultūras namā notiks seminārs par izmaiņām un aktualitātēm nodokļos mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2020. gadā. Lekcijas lasīs  LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore Inguna Leibus. Dalība bez maksas.

Pieteikties, zvanot Montai Mantrovai – 26352751

Tēmas:

10:00 – 12:00 – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma: saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite; pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana; izdevumu precizēšana; Gada ienākumu deklarācija: izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā; atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana; IIN avansa maksājumi 2020. gadā

Kafijas pauze

12:30-14:30 – Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI): VSAOI aprēķināšana; VSAOI iekļaušana izdevumos; Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem.

 

ATCELTS – Mācības netradicionālajā augļkopībā

 

Dobeles PIUAC aicina uz mācībām nodokļu aktualitātēs IIN maksātājiem

LLKC Jelgavas konsultāciju birojs aicina uz mācībām putnkopībā

Dalībnieka reģistrācijas anketa: mac-dal-reg-anketa-lauksaimnieciba

Mācību programma: 12.02. un 19.02. Putnkopibas macibas Jelgava

 

LLKC organizē apmācības Ozolniekos:

Apliecība piena šķirņu liellopu ganāmpulku pārraudzībā un sniegumā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma ietvaros organizē mācības lopkopībā ar specializāciju piena šķirņu liellopu ganāmpulku pārraudzības un snieguma pārbaudes apgūšanā.

Apmācību struktūra: klātienes nodarbības un patstāvīgais darbs mājās. Noslēgumā eksāmens.

Mācību norises laiks: četras dienas 5.,6.,19.,20.02.2020.

Sākums 5. februārī plkst. 10.00. Lai kurss tiktu ieskaitīts, apmeklējumam jāsastāda vismaz 3 dienas.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Vairāk informācijas: REKLĀMA piena pārraudzība

Augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecības iegūšana

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: četru dienu mācības 20.,21.,26.,27.02.2020. plkst. 09.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Augu aizsardzības jēdziens
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija
 • Integrētā augu aizsardzība, profilakse
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Vairāk informācijas par pieteikšanos: REKLĀMA augu aizsardzība

 

Aicina pieteikties izstādei “Uzņēmēju dienas Zemgalē – 2020”

22.01.2020 M.Darguža

Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kamera aicina uzņēmējus izmantot iespēju un pieteikties Zemgales reģiona lielākajam uzņēmējdarbības pasākumam Iespēju festivāls “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020”, kas notiks šā gada 24. un 25. aprīlī Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā.

TĒRVETES NOVADA UZŅĒMĒJIEM IR IESPĒJA PIETEIKTIES DALĪBAI KOPĀ AR NOVADA STENDU, bez atsevišķas dalības maksas.

Bet, ja vēlaties izstādīt savu stendu, tad līdz 2020. gada 15. februārim tiek piedāvāti īpašie Agrās pieteikšanās nosacījumi dalībniekiem.

Uzņēmējiem pasākuma ietvaros būs iespēja piedāvāt apmeklētājiem savas preces un pakalpojumus, ikvienu interesentu aicinām uzzināt arī par profesionālās izglītības iespējām reģionā, kā arī darba tirgus aktualitātēm, karjeras iespējām un citām tēmām. Pasākumu iecerējušas apmeklēt arī uzņēmēju delegācijas no citām Eiropas Savienības un NVS valstīm.

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020” pirmā diena būs veltīta uzņēmumu savstarpējās sadarbības veicināšanai jeb B2B aktivitātēm. Notiks arī biznesa forums un diskusijas ar augsta līmeņa ekspertu piedalīšanos par tādām tēmām kā darba tirgus nākotnes tendences un citām aktualitātēm Latvijā. Dienas otrajā daļā norisināsies Zemgales tūrisma konference, kurā gan tūrisma nozares profesionāļi, gan citi interesenti varēs gūt iedvesmu jaunajai tūrisma sezonai, pieredzes stāstu un paneļdiskusijas formā, izzinot reģiona izaicinājumus tūristu piesaistīšanai ar iespēju uzdot jautājumus.

Jelgavas pilsētai 2020. gads ir zīmīgs kā 755. gadadiena, tādēļ pasākums plānots īpaši vērienīgs, pulcējot aptuveni 200 dalībnieku, plaši pārstāvot Zemgales reģionu. Festivāla ietvaros tiks piedāvāta daudzpusīga programma, lai interesanti būtu kā dalībniekiem, tā apmeklētājiem. Iespēju festivāla “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020” otrās dienas programmu veidos plaša kultūras programma, kulinārijas meistarklases un degustācijas, kā arī dažādas izklaides, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un inovācijas. Plānotas arī dažādas loterijas ar vērtīgām balvām un pārsteigumiem.

Papildu informāciju par dalības noteikumiem un izmaksām aicinām meklēt www.uznemejudienas.lv. Vēršam uzmanību, ka reģistrējot savu dalību pasākumā līdz 2020. gada 15. februārim, iespējams saņemt īpašo piedāvājumu dalības maksai.  

Iespēju festivāla “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020” sadarbības partneri ir   Jelgavas pilsētas pašvaldība, Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” un AS “Citadele banka”. Informatīvais atbalstītājs “Kurzemes Radio”.

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020” būs jau septītais šāds ikgadējs pasākums Zemgales reģionā, kur otro gadu pēc kārtas pasākums tiks veidots kā Iespēju festivāls. Pagājušogad “Uzņēmēju dienas Zemgalē” notika Zemgales Olimpiskajā centrā, pulcējot 160 dažādu nozaru dalībniekus. Pasākumu apmeklēja vairāki tūkstoši apmeklētāju.  LTRK rīko Uzņēmēju dienas katru gadu visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. 

Dobeles PIUAC aicina uz mācībām 

Novada garša – izveidota pārtikas ražotāju karte!

www.novadagarsa.lv

06.01.2020

“Beidzot ir vieta, kurā satikties ražotājam un pircējam!” Tā par jaunizveidoto elektronisko karti jeb katalogu www.novadagarša.lv teic Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

Karte tapusi LLKC zīmola “Novada garša” ietvaros, un tajā apvienota informācija par dažādu nozaru saimniekiem un viņu piedāvājumu, kā arī skaidri ir saprotama produktu izcelsme. Kartes izveides mērķis – lai varētu ikvienam dot iespēju tieši sazināties ar vietējās pārtikas produktu ražotājiem visā valstī.

Kā redzams elektroniskajā katalogā, ražotāju var sameklēt, uzklikšķinot uz norādītās vietas kartē, kur atzīmēti ražotāji. Tāpat ražotāju iespējams izvēlēties pēc vairākām izvēlnēm – teritorijas, produktu kategorijas (svaigi dārzeņi un zaļumi, sēnes, olas utt.) un produktu apakškategorijas, kur katrs var ierakstīt meklējamo produktu.

Šobrīd katalogā no Tērvetes novada ir iespējams atrast SIA Tērvetes veltes – pazīstams kā Tērvetes vīni.

Kartes veidotāji sola, ka informācija par vietējiem ražotājiem un to piedāvājumu tiks atjaunināta un papildināta regulāri. Arī ražotāji, kuri ir gatavi uzņemt pie sevis apmeklētājus, var pieteikt savu saimniecību ievietošanai katalogā, sazinoties ar LLKC speciālistiem vai tuvākā biroja lauku attīstības konsultantu (Tēretes novadam Monta Mantrova – epasts: monta.mantrova@llkc.lv).

Vairāk: https://laukos.la.lv/pec-kartes-var-atrast-vietejo-razotaju?fbclid=IwAR36WpHeCsidqWGNA2okLIzIGI6qyFUR-HvSsIbhk7Vm5MhKcq2-NdGeKKo

GADA BALLE 2019

10.12.2020

Tērvetes novada kultūras namā 7. decembrī tika svinēta lauksaimnieku un uzņēmēju “GADA BALLE 2019”, kas Tērvetes novadā ir tradīcija jau daudzus gadus. Šogad Tērvetes kultūras nams ar Tērvetes novada domes atbalstu bija sarūpējis aizraujošu kultūras programmu.

Balles svinīgā daļa tika atklāta ar sirsnīgu mazo Tērvetes novada kultūras nama sporta deju pulciņa dalībnieku priekšnesumu, kuru sniedza piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupas dejotāji – Anda Vilsone, Paula Hartika, Annija Safonova, Roberts Kausts, Edgars Redisons un Gustavs Cēsnieks. Turpinājumā viesi varēja apbrīnot sporta deju profesionāļu priekšnesumus divos cēlienos – uzstājās Rihards Eglītis un Jeļizaveta Manija, Jānis Cīrulis un Karīna Anete Jefimova. Pārsteigumus sagādāja arī iluzionists Gabriels Gots.

Pasākuma dalībniekus svinīgajā daļā uzrunāja Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, kura savā runā pateicās uzņēmējiem par ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā un atpazīstamības veidošanā. D. Reinika paldies teica arī bijušajai uzņēmējdarbības speciālistei Montai Mantrovai, kura nu jau

trešo mēnesi strādā Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, kā arī veiksmi novēlēja Montas darba turpinātājai Madarai Dargužai. Madara klātesošos iepazīstināja ar nozīmīgākajiem
uzņēmējdarbības jaunumiem un paveiktajiem darbiem 2019. gadā.
Nu jau tradicionāli kādam uzņēmējam šajā pasākumā tika pasniegts ceļojošais svečturis. Šogad to saņēma kokapstrādes amatnieks Igors Šafars. Igors ir veiksmīgi pieteicis sevi koka izstrādājumu ražošanā. Viņa darbi ir bijuši apskatāmi Tērvetes novada stendā “Latvijas meža dienās 2019” LVM dabas parkā Tērvetē un “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019”. Igora gatavotie vides objekti – koka soli ir apskatāmi gan Augstkalnes parkā, gan arī Mežmuižas pils parkā. Svečturi Igoram Šafaram nodeva iepriekšējā gada svečtura turētāja – SIA “A.R.D. Mēnestiņš” vadītāja Anda Muciniece. Uzņēmējiem bija iespēja piedalīties arī svētku izlozē, kurā laimīgie tika pie simboliskām nākošā – Žurkas gada balviņām un Tērvetes novada īpašā 2020. gada svētku kalendāra.

Tērvetes novada dome saviem uzņēmējiem vēl sapņot lielus sapņus un ar sava biznesa vadīšanu, jaunu ideju ģenerēšanu iedvesmot vienam otru, mācīties vienam no otra! Turpināt sapņot, domāt lielās domas un uzdrīkstēties! Priecīgus visiem Ziemassvētkus! Lai Žurkas gadā visus pavada veiksme!

 

 

 

 

 

 

Tērvetes novada lauksaimnieku un uzņēmēju GADA BALLE – 2019

TĒRVETES NOVADA LAUKSAIMNIEKI UN UZŅĒMĒJI!

Gaidot Ziemassvētkus un tuvojoties Gadu mijai, ir pienācis laiks kopīgi atskatīties uz paveikto šajā gadā.

Aicinām 2019. gada 7. decembrī pl. 19.00 uz GADA BALLI – 2019 

Tērvetes novada kultūras namā.

 

Par lustīgu mūziku svētku vakarā rūpēsies grupa KOMPLIMENTS

Pieteikties līdz 2. decembrim pa tel. 22495447 vai rakstot uz epastu madara.darguza@gmail.com

Apmācības pārtikas apritē strādājošiem uzņēmumiem

 

Mājražotājiem un amatniekiem – apmācības “Iepakojums un tā nozīme” – 6.12.2019

 

Dobeles PIUAC aicina  Tērvetes mājražotājus pievienoties pieredzes apmaiņas braucienā – 4.12.2019

 

Seminārs par e-pakalpojumiem

27.novembrī plkst.10.00-12.00 notiks seminārs par e-pakalpojumiem Dobeles PIUAC telpās. Dalība bez maksas.

 

Aicina apmeklēt Zemgales Biznesa forumu “Cilvēks – veiksmes faktors”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera organizē ikgadējo Zemgales Biznesa forumu “Cilvēks – veiksmes faktors”. Forums notiks 1. novembrī Krustpils Kultūras namā, Rīgas ielā 212, Jēkabpilī.

A.Rostovskis: “Aicinām aktīvi iesaistīties uzsāktajās diskusijās par nodokļu sistēmas reformēšanu, lai nākamgad pieņemtie lēmumi veicinātu uzņēmējdarbību un konkurenci starptautiskā līmenī. LTRK interesē reģionālo uzņēmēju viedoklis, tāpēc šajā forumā aicinām būt klāt un kopā ar finanšu ministru pārrunāt turpmākos darāmos soļus, lai Latvija kļūtu labklājīgāka”.

Detalizēta programma

Dalība forumā ir bez maksas, taču ar iepriekšēju reģistrāciju tiešsaistē: https://www.mitto.me/zemgales-biznesa-forums-2019/programma Vietu skaits ierobežots.

 

 

LLKC organizē apmācības Ozolniekos

Augu aizsardzība profesionālajiem lietotājiem

AAL apliecību atjaunošana

Meliorācijas mācības

Piena pārraudzība un snieguma pārbaude

“Zaļā gaisma jaunu lauksaimniecības produktu izstrādei” 

Dobeles PIUC aicina piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos pie Zemgales rašotājiem š.g. 4.oktobrī, dalībai izstādē “Dobeles ābolu svētki” ietvaros un apmācībām novembrī.

Īss apmācību tēmu piedāvājums:

Lauku vide un saimniekošana laukos sniedz iespējas dažāda vecuma cilvēkiem gūt reālus ienākumus, dzīvot, nepamest laukus. “Zaļā” vide, veselīga pārtika, ikdiena saskaņā ar dabu, piesaista arvien vairāk cilvēkus laukiem. Bet,  lai to realizētu, ir jāsaimnieko gudri, izmantojot dažādas prasmes, zināšanas.  Ekoloģisko produktu audzēšana, pārstrāde, to sertificēšana līdz pārdošanai ir garš ceļš.

Piedāvā apgūt 3 tēmas:

 • “Zaļās lauksaimniecības tipi un sertifikācija”;
  • prasmes, zināšanas kā izaudzēt bioloģiskos produktus, kādas ir prasības, lai produkts būtu nekaitīgs cilvēka veselībai, saglabātos stabila eko vide un saimniekošanas metodes būtu draudzīgas videi; bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas kārtība.
 • “Biznesa plānošana un finanses”
  • zināšanas un prasmes kā attīstīt savu biznesa ideju. Aprēķini, plānošana, iespējamā papildus finansējuma piesaiste ļaus klausītājam izprast kā biznesa ideja var kļūt par  reālu ienākumu avotu.
 • “Produktu zīmoli, zīmolu vizuālā identitāte un iepakojums”
  • iespēja iegūt plašāku izpratni par pārdošanas nozīmi, pārdevēju reputāciju un lomu saimnieciskajā darbībā. Apgūt jaunas metodes, risinājumus kā saimnieciskajā darbībā veidot lielāku uzsvaru uz klientu un cilvēku vajadzībām.
 • Katra tēma tiks apgūta 2 dienas.

Saite uz pieteikšanos projektam: http://ejuz.lv/22mt

 

LAD izsludina: “Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

 

No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.


Vairāk informācijas skatīt šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-962

 

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Ja esi vecumā no 18 – 40 gadiem un vēlies uzsākt savu uzņēmējdarbību, piesakies uz mācībām!

Jelgavas un Dobeles konsultāciju biroji aicina uz informatīvo dienu par pasākumu “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” 2019.gada 4.oktobrī plkst.10:00 Dobeles ielā 41A (Jelgavas konsultāciju birojā, 2.stāvā).

 

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz mācībām “Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”

2019. gada 25. un 26. septembrī notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” rīkotās
2 dienu mācības *„Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”*. 

<http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-auglkopiba-biologiskas-lauksaimniecibas-sistema-2>*Mācību norises vieta: *APP “Dārzkopības institūts”, Graudu iela 1, “Ceriņi”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701.

*Ar mācību programmu var iepazīties ŠEIT
<http://www.lbla.lv/wp-content/uploads/2019/09/Macibu_programma_BIO_auglkopiba1.pdf>*

Potenciālajam mācību dalībniekam jāaizpilda *mācību dalībnieka reģistrācijas anketa*
<http://www.lbla.lv/wp-content/uploads/2019/09/Macibu_dalibnieka_registracijas_anketa_BIO_auglkopiba.docx>

 

Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies Jelgavas novadā!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus:

doties pieredzes braucienos un satikt ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas aktīvi iesaistās arī lauku tūrismā, dzirdēt pieredzes stāstus, gūt jaunas idejas un degustēt vietējo ražotāju produktus, ciemojoties apmainīties ar
kontaktinformāciju, lai sekmētu savstarpēju sadarbību un jaunu piedāvājumu attīstību nākotnē.

 

Pieteikšanās braucieniem šeit: http://ejuz.lv/anketapieredzesbrauciens

Pieredzes braucienu programma šeit:http://ejuz.lv/braucienaprogramma


Pieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā sadarbība” ietvaros.

 

Biedrība “Zemnieku saeima” aicina apmeklēt semināru par jaunākajām tehnoloģijām siltumnīcām, dārziem un laukiem

Š.g. 4.oktobrī biedrība “Zemnieku saeima” aicina apmeklēt semināru  “Jaunās tehnoloģijas Latvijas siltumnīcām, dārziem un laukiem”. Seminārs notiks izstāžu kompleksā “Rāmava”, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas novads. Sākums plkst.14:00.

Semināra pirmajā daļā uzņēmuma “A.M. Ozoli” valdes loceklis Aigars Miglāns informēs par jaunākajām tendencēm segto platību nozarē un to, kāpēc segtās platības ir un kļūs arvien populārākas pasaulē. Turpinājumā asociācijas “FarmTech Society” ģenerālsekretārs Tom Zöllner stāstīs par hidroponikas tehnoloģijām un to, kas ir nākotnes risinājumi efektīvai dārzkopībai. Semināru noslēgs un par eksperimentu: “Ūdens kvalitātes un meteo sensori – eksperiments saimniecībā Vilciņi – 1” informēs tā ieviešanas komanda: Inga Bērziņa un Ilze Bargā no biedrības “Zemnieku saeima”, Ainis Lagzdiņš no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Arnis Burmistris – z/s “Vilciņi-1” īpašnieks.

Pieteikšanās līdz 1.oktobrim pa tālruni 67027044 vai e-pastā: birojs@zemniekusaeima.lv

Ar darba kārtību var iepazīties šeit: Darba kārtība_RĀMAVA_2019

 

SIA LLKC organizētas mācības augļkopībā

Aicinām apmeklēt SIA LLKC Dobeles konsultāciju biroja organizētās mācības “Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana “. Mācību sākums š.g. 17. septembrī Kroņaucē, SIA “A.R.D. Mēnestiņš”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā. Dalībnieku pieteikšanās: mob.tel.26316459, raimonda.ribikauska@llkc.lv, Raimonda Ribikauska.

Visa mācību programma pielikumā.

LLKC05Do01-M integreta-augu-audzes-sistema (1)

________________________________________________

Tomātu un ābolu izstāde t/c “Forums” Dobelē

________________________________________________

Eksporta un inovācijas balva 2019

Konkurss “Eksporta un inovācijas balva” ir par Latvijas drosmīgo un spējīgo uzņēmēju godināšanu. Tas cildina visus, kas liek sarosīties konkurentiem vietējā un ārvalstu tirgū, kas iet laikam pa priekšu, pārsteidzot pasauli ar inovācijām un kvalitāti, kā arī rada produktus un pakalpojumus, kas sajūsmina ar dizainu. Jo tajos ir Latvijas spēks.

ŠIS IR ĪPAŠS GADS, JO BALVA TIKS PASNIEGTA JAU PIECPADSMITO GADU PĒC KĀRTAS. AICINĀM SPĒJĪGĀKOS, DROSMĪGĀKOS, RADOŠĀKOS UN VISĀDI CITĀDI LIELISKOS UZŅĒMUMUS PIETEIKTIES KONKURSAM LĪDZ ŠĪ GADA 15. SEPTEMBRIM, LAI LATVIJĀ UN ARĪ ĀRPUS TĀS ROBEŽĀM IZSKAN MŪSU NOVADU VARENĪBA.

Konkursa pretendentu vērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā žūrijas komisija vērtē uzņēmēju sniegto informāciju pieteikuma anketās, savukārt otrajai kārtai izvirzītos uzņēmumus apmeklē klātienē. Valsts prezidents ir konkursa patrons un apbalvošanas ceremonijā pasniedz “Eksporta čempiona” balvu.
Konkursa laureāti tiek paziņoti svinīgā ceremonijā šī gada 5. decembrī Melngalvju namā.

EIB_relize_regioniem_04092019 (3)

Plašāku informāciju par konkursu skatīt pielikumā un konkursa mājaslapā: https://eib.liaa.gov.lv/

Cieņā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

________________________________________________

Konference: Zemgaļi un sēļi tūrisma maršrutā “Baltu ceļš”

Zemgales Plānošanas reģions projekta “*Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”*” ietvaros organizē un ielūdz uz projekta noslēguma konferenci: Zemgaļi un sēļi tūrisma maršrutā “Baltu ceļš”.*

Pasākuma datums: š.g. *19.septembris *plkst. 10:00-16:00
Vieta: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Reprezentācijas zāle.

*Pielikumā paplašināta darba kārtība.

Reģistrācija pasākumam līdz 15. septembrim šajā saitē:
https://forms.gle/38LTmhySXUpJk9as5

Darba kartiba_19.09.2019 (1)

Dalība ir bez maksas un jebkuram interesentam.

________________________________________________

Konference “LIEC pārtikas grozā VIETĒJO” 27.09.2019.

27. un 28. septembrī notiks Novadu garšas svētki “Nogaršo Latviju Rīgā” jaunajā kultūras un izklaides centrā Hanzas Perons, Hanzas ielā 16a.

27. septembris – svētku atklāšana un konference “LIEC pārtikas grozā VIETĒJO!”.

Konferences mērķa auditorija:
a.. Pašvaldību pārstāvju, iepirkumu speciālisti,skolu pavāri, ēdinātāji (kontakti, informācija, pieredzes apmaiņa);
b.. Sabiedrisko organizāciju pārstāvji (kontakti, viedokļu apmaiņa, tendences, pieredzes apmaiņa);
c.. ražotāji, tirgotāji (kontakti, jaunas zināšanas par tirgus iespējām, tendences, pieredzes apmaiņa);
d.. visi, kas vēlas ēst veselīgi un vietējo – ietekmēt to, ko ēd viņu bērni (kontakti, iepazīšanās ar ražotājiem, izglītošanās, izpratne, kā veidojas skolu ēdienkarte, kā var dažādot).
Konferences dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.
Pielikumā plašāka konferences programma.

Reģistrēšanās konferencei https://forms.gle/BviUVDtYcJDCkkJB6 vai https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/7537


Konferences biļetes cena 60 eiro (biļetes cenā – rīta kafija, degustācijas, pusdienas, svētku vakariņas un bezmaksas autostāvvieta).

Iegādājoties biļetes uz konferenci 28.09 Novada Garšas svētki / Nogaršo Latviju Rīgā ieeja bez maksas.

Konference_27.09.2019._programma-1 (1)-1 (1) (1)

Apraksts par pasākumu

28. septembrī notiks plaši, grandiozi garšas svētki “Nogaršo Latviju Rīgā!”

Pasākumā piedalīsies Latvijas zemnieki, un pārtikas ražotāji no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales un Pierīgas ar savu labāko, veselīgāko un interesantāko produkciju!
a.. Garšu pieturas visām gaumēm un garšām!
b.. Iepirkšanās un baudīšana!
c.. Bērnu pieturā, lauku dzīves ziņa un burvība!
d.. Konkursa “Tautas garša” uzvarētāju gatavotā produkcija!
Pielikumā apraksts par pasākuma norisi.

Uz saredzēšanos novadu garšas svētkos “Nogaršo Latviju Rīgā”!

https://www.hanzasperons.lv/events/nogarso-latviju-riga

_______________________________________________________________________________

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu

Dabas aizsardzības pārvalde pēdējā gada laikā saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži nereti tiek konstatēti lielā skaitā un tie nodara ievērojamus postījumus dārzu īpašniekiem.

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu vairāk informācija no Dabas aizsardzības departamenta zemāk pievienotajā dokumentā.

Dabas_ aizsardzības_pārvalde

________________________________________________

LIAA JBI piesaka 2019. gada rudens uzņemšanu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubators izziņo 2019. gada rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.

LIAA JBI piesaka 2019. gada rudens uzņemšanu (1)

________________________________________________________________________________

Notiks seminārs par ES fondu atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizē semināru zinātniskajām institūcijām un komersantiem par pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā
10,4 miljonu eiro apmērā.

Seminārs, kurā CFLA un Izglītības un zinātnes ministrija sniegs projektu iesniegumu sagatavošanā noderīgu informāciju, notiks š.g. 13. septembrī plkst. 11.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas
ielā 1, Rīgā. Semināra darba kārtība un pieteikšanās<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9_Ex_YWwX-avkoaw09WFZu7B4tWezOc48f23I3IhhxodhA/viewform> tā apmeklējumam (līdz 11. septembrim) – CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi<https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi>”. Semināru būs iespējams vērot arī tiešsaistē CFLA mājaslapā<https://cfla.gov.lv/lv/> 13. septembrī no plkst. 11.00.

Atklātā projektu atlasē<https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-1-1-1-k-3>, kur iesniegumi tiek pieņemti līdz š.g. 21. oktobrim, zinātniskās institūcijas un komersanti var pretendēt uz publisko līdzfinansējumu līdz pat 600 000 eiro apmērā praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai.

Ar ERAF līdzfinansējumu varēs veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, fundamentālos un rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi, nodrošināt tehnoloģisko tiesību aizsardzību un projekta ietvaros radītās zināšanas izplatīt mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

Vairāk informācijas – CFLA
mājaslapā<https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2019/notiks-seminars-par-es-fondu-atbalstu-praktiskas-ievirzes-petijumiem>.

20082019_1111_k3_seminars (1)

________________________________________________________________________________

Aicinām uz tikšanos Tērvetes novada uzņēmējus!

Aicinām uz sanāksmi par 7.2. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu – pašvaldība grants ceļu atjaunošanu š.g. 4.jūnijā, otrdien, plkst.10.00 Tērvetes novada domes telpās.

________________________________________________________________________________

Pārtikas amatnieku festivāls 17.augustā

 

________________________________________________________________________________

 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI