Pirmdiena, 28. Septembris | Lana, Sergejs, Svetlana
AAA

Pagasta pārvalde un VPVKAC

Tērvetes pagasta pārvalde un Tērvetes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: “Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730

TervetesPP

Tērvetes  pagasta pārvaldes  vadītāja, kasiere, Tērvetes novada VPVKAC vadītāja Dace VĀCERE

tālrunis: 22443406; e -pasts : dace.vacere@tervetesnd.lv

VPVKAC tālrunis: 66954908; e-pasts: tervete@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC speciāliste Madara DARGUŽA, tālr. 22495447

Darba laiks:

pirmdienās no pl. 08:00 – 12:00; 12:30 – 18:30

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl. 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

piektdienās no pl. 8:00 – 12:00; 12:30  – 14:30

Pakalpojumi klientu apkalpošanas centrā:

·        Sniedz valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus

·          iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)

·         drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu, interneta izmantošana

·         maksājumu veikšana

·         konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv

 

Pašvaldības policijas darba laiki:

Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš, tālr. 20280114

Pašvaldības policijas vecākais inspektors Ēriks Zandersons, tālr. 26557068

Zelmeņu ciematā – Otrdienas 9.00 – 16. 00

Kroņauces ciematā – Trešdienas 9.00 – 16.00

 

Vispārīga informācija

Platība – 9257,6 ha

Iedzīvotāju skaits –  1847 (uz 01.01.2020.)

Apdzīvotās vietas – Kroņauces, Tērvetes, Zelmeņu ciemati un apdzīvotās vietas Klūnas un Mežmalieši

Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centrs

Augstkalnes vidusskolas internāts, Augstkalne, Tērvetes novads, LV – 3709

Jauniešu iniciatīvu pulciņa vadītāja Lelde KRŪMIŅA, tālr. 22373282

Tērvetes novada novadpētniecības krātuve

“Tērvetes Līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730

Vadītāja Māra ERDMANE, tālr. 22349231

Tērvetes bibliotēka

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730

Tālr. 63726029, 29219485

e-pasts: tervetesbiblioteka@inbox.lv

Vadītāja: Vēsma UPĪTE

Bites bibliotēka

” Ābeles” – 1, Kroņauce, Tērvetes novads LV-3730.

Tālr. 63768432  

 e-pasts: areka @inbox.lv

Vadītāja: Emircijana NIKOLAJEVA

Izglītība

Annas Brigaderes pamatskola

Adrese: „Annas Brigaderes skola”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV -3730

Telefons 63768519

Direktors: Aldis TISENKOPFS

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”, metodiķe Aiga Kuģe

 Pulciņi

Jauktais koris “Tērvete” Tērvetes Kultūras namā, vadītāja Dace Reinika

Jauniešu deju kolektīvas “Avots” Tērvetes kultūras namā, vadītāja Monta Bērziņa

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots” Tērvetes kultūras namā, vadītāja Ligita Urbele

Amatierteātris “Trīne” Tērvetes kultūras namā, vadītāja Dzintra Zimaiša

Folkloras kopa “Ceļteka” Tērvetes kultūras namā, vadītāja Anda Ābele

Sporta deju pulciņš bērniem un jauniešiem Tērvetes kultūras namā, vadītāja Sanda Biteriņa

Floristika Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Antra Priede

Angļu valoda Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Rita Alle

Cigun Annas Brigaderes pamatskolas zālē, vadītāja Signe Kuplā

 Sports

Tērvetes novada sporta halle

Vadītāja: Linda KARLOVIČA

Tel.2976605

Vingrošana Annas Brigaderes pamatskolas zālē, vadītāja Ina Lukaže

Ārstnieciskā vingrošana Tērvetes kultūras namā, vadītāja Austra Podniece

Sporta spēles jauniešiem Tērvetes novada sporta hallē, vadītāja Linda Karloviča

Sociālā un veselības aprūpe

Sociālais darbinieks – Ingvilda ŽUKOVSKA

Tel.27842693

Muzeji

Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”,

adrese: “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,

Tel. 26532691

 

Tērvetes senvēstures muzejs un XII gs. Tērvetes koka pils,

adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730

tālr. +371 29896804; e -pasts: lielkenins@inbox.lv

Iespējas iesaistīties aktivitātēs

  • Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs. Adrese: Augstkalnes vidusskola, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, vadītāja Lelde Krūmiņa
  • Interešu klubiņš “Kamenītes” Bites bibliotēkā „Ābelēs”, Kroņaucē, vadītāja Astrīda Gerharde
  • Tērvetes novada ģimenes atbalsta centrs “Bērnu pasaule”, „Labrenči”-1, Tērvetē, vadītāja Inga Madrevica
  • Biedrība „A. Brigaderes muzejs „Sprīdīši””, valdes locekle Rasma Rapa, e pasts: spridisi@spridisi.lv
  • Biedrība „Latviešu karavīrs”, jur.adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, valdes priekšsēdētājs Normunds Jērums, tālr. +371 26950975; e pasts: lielkenins@inbox.lv
  • Biedrība “Mēs -Tērvetei”, jur.adrese: Sanatorija 2-15, Tērvete, biedrības darbinieces: Inese Vedļa, Anitra Skalbiņa, tālr. +371 29297084; e pasts: skalbina@inbox.lv
  • Biedrība „Tērvetnieki”, jur.adrese: „Zvirbuļi”, Augstkalnes pagasts, valdes priekšsēdētāja Dace Vācere, tālr. +371 26156163, e pasts: dacevacere@inbox.lv

 

Lielākie uzņēmumi pagastā

A/S „Agrofirma “TĒRVETE””, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki”, SIA „SIGUS B”,  Z/S „Strazdi”, SIA „Cers”, SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”,  Z/S „Vecstēguļi”, Z/S „Bieļas”,           Z/S „Gravenieki”, Z/S „Auciņi”, Z/S „Stārki”, viesu nams „Ores”, Z/S „Līdumnieki”, Z/S „Liepnieki”.

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv