Otrdiena, 22. Oktobris | Irīda, Īrisa
AAA

Pagasta pārvalde un VPVKAC

Tērvetes pagasta pārvalde un Tērvetes novada vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: “Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730

TervetesPP

Tērvetes  pagasta pārvaldes  vadītāja un  kasiere Dace VĀCERE

tālrunis: +371 22443406

e -pasts : dace.vacere@tervetesnov.lv

VPVKAC e-pasts: tervete@pakalpojumucentri.lv

Tērvetes novada VPVKAC vadītāja Dace Vācere, tālr. 22443406,

VPVKAC speciāliste Madara Darguža, tālr. 22495447

Darba laiks:

pirmdienās no pl. 08:00 – 12:00; 12:30 – 18:30

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl. 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

piektdienās no pl. 8:00 – 12:00; 12:30  – 14:30

Pakalpojumi klientu apkalpošanas centrā:

·          iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)

·         drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu, interneta izmantošana

·         maksājumu veikšana

·         konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv

·        sniedz valsts un pašvaldības vienotā centra pakalpojumus

 

Pašvaldības policijas darba laiki:

Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš, tālr. 20280114

Pašvaldības policijas vecākais inspektors Ēriks Zandersons, tālr. 26557068

Pirmdienas 10.00-14.00

 

Vispārīga informācija

Platība – 9257,6 ha

Iedzīvotāju skaits –  1847 (uz 01.01.2018.)

Apdzīvotās vietas – Klūnas, Kroņauce, Mežmalieši, Tērvete, Zelmeņi.

Tērvetes novada novadpētniecības krātuve

“Tērvetes Līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730

Vadītāja Māra Erdmane, tālr. 22349231

Tērvetes bibliotēka

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730

Tālr. 63726029, 29219485

e-pasts: tervetesbiblioteka@inbox.lv

Vadītāja: Vēsma Upīte

Bites bibliotēka

” Ābeles” – 1, Kroņauce, Tērvetes novads LV-3730.

Tālr. 63768432  

 e-pasts: areka @inbox.lv

Vadītāja: Emircijana Nikolajeva

Izglītība

Annas Brigaderes pamatskola

Adrese: „Annas Brigaderes skola”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV -3730

Telefons 63768519

Direktors: Aldis Tisenkopfs

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”, metodiķe Aiga Kuģe

 Pulciņi

Floristika, Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Antra Priede

Angļu valoda, Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Rita Glūzda

Cigun, A.Brigaderes pamatskolas zālē, vadītāja Signe Kuplā

 Sports

Tērvetes novada sporta halle

Vadītāja: Linda Karloviča

Tel.2976605

Vingrošana, vadītāja Ina Lukaža, Tel.29497132

Sociālā un veselības aprūpe

Sociālais darbinieks – Ingvilda Žukovska

Tel.27842693

Muzeji

Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”,

adrese: “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,

Tel. 26532691

 

Tērvetes senvēstures muzejs un XII gs. Tērvetes koka pils,

adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730

tālr. +371 29896804; e -pasts: lielkenins@inbox.lv

Iespējas iesaistīties aktivitātēs

  • Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs. Adrese: Augstkalnes vidusskola, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, vadītāja Lelde Krūmiņa
  • Interešu klubiņš “Kamenītes” Bites bibliotēkā „Ābelēs”, Kroņaucē, vadītāja Astrīda Gerharde
  • Tērvetes novada ģimenes atbalsta centrs “Bērnu pasaule”, „Labrenči”-1, Tērvetē, vadītāja Inga Madrevica
  • Biedrība „A. Brigaderes muzejs „Sprīdīši””, valdes locekle Rasma Rapa, e pasts: spridisi@spridisi.lv
  • Biedrība „Latviešu karavīrs”, jur.adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, valdes priekšsēdētājs Normunds Jērums, tālr. +371 26950975; e pasts: lielkenins@inbox.lv
  • Biedrība “Mēs -Tērvetei”, jur.adrese: Sanatorija 2-15, Tērvete, biedrības darbinieces: Inese Vedļa, Anitra Skalbiņa, tālr. +371 29297084; e pasts: skalbina@inbox.lv
  • Biedrība „Tērvetnieki”, jur.adrese: „Zvirbuļi”, Augstkalnes pagasts, valdes priekšsēdētāja Dace Vācere, tālr. +371 26156163, e pasts: dacevacere@inbox.lv

 

Lielākie uzņēmumi pagastā

A/S „Agrofirma “TĒRVETE””, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki”, SIA „SIGUS B”,  Z/S „Strazdi”, SIA „Cers”, SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”,  Z/S „Vecstēguļi”, Z/S „Bieļas”,           Z/S „Gravenieki”, Z/S „Auciņi”, Z/S „Stārki”, viesu nams „Ores”, Z/S „Līdumnieki”, Z/S „Liepnieki”.

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv