Otrdiena, 21. Novembris | Andis, Zeltīte
AAA

Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”

Sociālās aprūpes centrs (SAC) “Tērvete” atrodas 20. gs. otrajā pusē celtā ēku kompleksā, kas izvietojies meža ielokā, rakstnieces Annas Brigaderes aprakstītajā brīnumainas senatnes, pasaku un unikālas dabas novadā – Tērvetē, apmēram 20 km no Dobeles pilsētas un 5 km no Klosterkalna.

IMG_7372

SAC „Tērvete” ir Tērvetes novada pašvaldības iestāde, kura sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Iestādes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pasākumu kopumu, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Sociālās aprūpes centrā iekārtots bērnu nams un veco ļaužu pansionāts. SAC „Tērvete” veco ļaužu nodaļā ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem:

  • pensijas vecuma personas;
  • I un II grupas invalīdi.

Šīm personām tiek nodrošināta diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija un pastāvīga dzīvesvieta.

SAC „Tērvete” bērnu nodaļā ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem:

  • bērni bāreņi.
  • bez vecāku gādības palikušie bērni;
  • bērni invalīdi.

Bērnu vecums no 2 līdz 18 gadiem. Pēc 18 gadu sasniegšanas uzturēšanās centrā pieļaujama līdz mācību gada beigām, ja bērns mācās.  Bērnam tiek nodrošināta diennakts aprūpe, dzīvesvieta un sociālā rehabilitācija. Tiek veicināta bērna un ģimenes atkalapvienošanās vai jaunas ģimenes iegūšana. Plānotais vietu skaits 2015. gadā – 27.

SAC “Tērvete” bērnu nodaļā pirmsskolas grupa ir apvienota ar rotaļu grupu. Rotaļu grupā uzturas pirmsskolas vecuma bērni, kuriem nepieciešams apmeklēt bērnudārzu. Ar 2008. gada janvāri SAC “Tērvete” bērnu nodaļā darbu uzsāka pirmsskolas vecuma grupa bērniem ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem, plānotais vietu skaits – 8. Grupā strādā audzinātāji, aprūpētāji, logopēds, psihologs, fizioterapeits. Vecākiem ir iespēja pieteikties uz konsultāciju pie sociālā darbinieka, psihologa un citiem speciālistiem.

Video par SAC

www.sactervete.lv

Sociālās aprūpes centra”Tērvete” attīstības plāns 2017.-2021. gadam
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv