Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”

Sociālās aprūpes centrs (SAC) “Tērvete” atrodas 20. gs. otrajā pusē celtā ēku kompleksā, kas izvietojies meža ielokā, rakstnieces Annas Brigaderes aprakstītajā brīnumainas senatnes, pasaku un unikālas dabas novadā – Tērvetē, apmēram 20 km no Dobeles pilsētas un 5 km no Klosterkalna.

IMG_7372

SAC „Tērvete” ir Tērvetes novada pašvaldības iestāde, kura sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Centra darbības mērķis ir sniegt Klientiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.

Centrā uzņem I un II grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušās personas, kā arī citas personas, kurām nepieciešama diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija un pastāvīga dzīvesvieta, ja minētās personas, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par kontrindikācijām, drīkst uzturēties attiecīgā iestādē.

 

 

Video par SAC

www.sactervete.lv

Sociālās aprūpes centra”Tērvete” attīstības plāns 2017.-2021. gadam

Sociālās aprūpes centra “Tērvete” nolikums

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI