Svētdiena, 31. Maijs | Alīda, Jūsma
AAA

Aktuāli

Sociālā dienesta darbinieki, ārkārtas situācijas laikā, telefoniski pieņems mutiskus iesniegumus gan par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa noteikšanu, gan palīdzēs risināt citus klienta jautājumus neklātienē. Katra klienta situācija tiks izvērtēta attālināti, nepieciešamības gadījumā sazinoties telefoniski vai izņēmuma gadījumā vienojoties par pieņemšanu klātienē.

Sniedzot pakalpojumus klātienē, klients tiek reģistrēts uzskaites lapā, sniedzot apstrādei savus personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) un  klienta apliecinājumu, ka persona pēdējo 14 dienu laikā  nav atgriezusies no Covid-19 skartajām teritorijām, vai bijusi kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Aizpildot reģistrācijas veidlapu, klients apliecina savu piekrišanu, ka iegūtie personas dati var tikt apstrādāti, tajā skaitā izmantoti, lai Covid-19 vīrusa saslimšanas gadījumā identificētu iespējamā saskarsmē nonākušo personu loku.

Tērvetes novadā  deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem Covid-19 krīzes rezultātā iestājusies ārkārtas situācija, lūgums griezties pašvaldībā pēc atbalsta.  Par iespējām un tiesībām saņemt iepriekš minētos palīdzību  lūdzam konsultēties, zvanot uz Sociālo dienestu pa tālruni   27843419;   27842350;   27840623;   27842693

———————————————————————————————————————————

UZMANĪBU!

‼! Aicinājums Sociālā dienesta klientiem  – izlasi, ņem vērā  un iepazīstini arī savus radus, draugus, paziņas, īpaši seniorus!

❗Tā kā valstī no 13. marta līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību, aicinām Sociālā dienesta klientus, īpaši seniorus, nopietni izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē uz Sociālo dienestu!
☎Lūdzam sākotnēji KONSULTĒTIES PA TELEFONU ar Sociālā dienesta darbiniekiem par iespēju nodrošināt klātienes pakalpojumu attālināti vai arī atlikt to uz vēlāku laiku pēc 14. aprīļa.
Tālr. Nr., uz kuriem zvanīt nepieciešamības gadījumā,
📞par sociālo palīdzību un pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem

Tērvete: 27843419

Augstkalne:  27842693

Bukaiši:  27840623

Dienesta vadītāja: 27842350

👩‍⚕️! Aicinām ievērot Veselības ministrijas izstrādātos ieteikumus, lai mazinātu iespēju inficēties ar COVID-19!

❣Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības kopējo veselību!

 


Viena no sociālā dienesta prioritātēm ir klientu apmierinātība ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Lai pilnveidotu un uzlabotu darbu, aicinām Jūs izteikt savu viedokli par mūsu darbu aizpildot anketu. Paldies par atsaucību!

————————————————-

Par pārtikas paku saņemšanu

Tērvetes novada sociālais dienests informē , ka 2018. gada 18.decembrī  tika pieņemti grozījumi 25.11.2014. MK noteikumos Nr. 727. MK noteikumu grozījumi paredz, ka Fonda Atbalstu  turpmāk no 2019. gada 1. janvāra papildus varēs saņemt ne tikai trūcīgas un krīzes situācijā nonākušas personas vai  ģimenes, bet arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī neparsniedz EUR 242.00 .Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

————————————

Sociālais dienests atgādina!

Personām ar invaliditāti ir iespēja saņemt asistenta pakalpojumu

  Kontaktinformācija:

Tērvetes novada domes sociālā dienesta vadītāja tel. 27842350

Sociālais darbinieks tel. 27842693

 

Izmaiņas valsts sociālajā politikā 2020. gadā

 

 • Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tiks paaugstināts no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā.
 • Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2020. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2020. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 9 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).
 •  Personai būs tiesības izvēlēties, kam novirzīt pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, gadījumā, ja viņa nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai, t.i.:
  • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā (tad kapitāls tiks ņemts vērā aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju);
  • pievienot citas personas pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam;
  • atstāt mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.
 • Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs astoņi kalendārie mēneši no pabalsta piešķiršanas dienas. Atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbnieka pabalstu izmaksās pirmos divus mēnešu pilnā (100%) apmērā no pabalsta piešķirtā apmēra, par trešo un ceturto mēnesi – 75% apmērā, par piekto un sesto mēnesi – 50%, par septīto un astoto mēnesi – 45% apmērā.
 • Sievietei, kurai ir tiesības uz vecāku pabalstu un kurai nākamais bērns dzimis līdz iepriekšējais bērns sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku pabalsta apmērs nedrīkstēs būt mazāks par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par iepriekšējo bērnu.
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanas rezultātā personām ar invaliditāti – no  64 eiro līdz 80 eiro (personām  ar  invaliditāti  no  bērnības – no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro) palielināsies minimālās invaliditātes pensijas. I invaliditātes grupas gadījumā minimālā invaliditātes pensija būs 128 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 196,30 eiro), II invaliditātes grupas gadījumā – 112 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 171,77 eiro), III invaliditātes grupas gadījumā – 80 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 122,69 eiro).

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv