Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Simbolika

Tērvetes novada ģerbonis

Tērvetes pašvaldības augstākais simbols – ģerbonis saņemts Ģerboņa pasniegšanas svētkos 2012. gada 6. septembrī.

 

Saistošie noteikumi par Tērvetes novada simboliku

 

resizedimage340387-Tervetesgerbonis resizedimage340387-Tervetesgerbonis1

Tērvetes novada ģerboņa autors – Tērvetes senvēstures muzeja vadītājs, Mag.hist. Normunds Jērums

resizedimage600299-Terveteskarogsfinal

Tērvetes novada karogs

Ģerboņa simbolikas pamatojums

Pēc dokumentētiem faktiem Indriķa Livonijas hronikā vēsturiski vārds „Tērvete” saistās ar zemgaļu cīņām par savu pastāvēšanu 13. gadsimtā un Tērveti kā Zemgales politiski ekonomisko un kultūras centru. Latvju enciklopēdija vēsta, ka Tērvete tiek dēvēta gan kā pilsēta, gan pilsnovads, pat Tērvetes valsts, kā Rietumzemgales politiskais, administratīvais un militārais centrs.

Vēsturiski vieta ir slavena un šobrīd ikvienam atpazīstama ar Viestarda un Nameja vārdiem, kas vēstures lappusēs dēvēti kā vieni no varenākajiem baltu valdniekiem, kā vadībā notikušās cīņas, ko visprecīzāk raksturo literāts Teodors Zeiferts: „Zemgaļi starp Baltijas iedzimtajiem – vācu krustnešiem vissīkstākie pretinieki, kas visilgāk uztur savu patstāvību.”

Iepriekšminētie aspekti lielā mērā noteica ģerboņa pamata krāsu un simbolu izvēli. Purpura krāsa Tērvetes ģerbonī simbolizē spēku, izturību, enerģiju, kustību, uzdrošināšanos. Šīs īpašības ikviens Tērvetes novada iedzīvotājs joprojām pārmanto no paaudzes paaudzē, tās palīdzēja vēsturiskajās cīņu gaitās, tās palīdz un raksturo cilvēkus, kas mūsdienās Tērvetes vārdu nes ārpus tā robežām. Vienlaikus sarkanā krāsa iedvesmo un dod spēku turpināt aizsākto darbu, krāsas moto – nekad neapstāties! Tieši iedvesma un uzdrīkstēšanās, spēja vienmēr pilnveidoties un attīstīties ļauj Tērvetes vārdam skanēt un būt atpazīstamam ar savām vēsturiskajām vērtībām, kultūras tradīcijām un lauksaimniecisko ražošanu.

Zelta koka pils siluets simbolizē Tērvetes pilskalnu kā varenāko pilskalnu Zemgalē un tā atpazīstamību Latvijā. Pils atgādina enciklopēdijā minētos Tērvetes nosaukumus – pilsnovads, valsts, centrs, tādejādi norādot uz pagātnes un tagadnes savstarpējo saistību. Koka pils apļveida izvietojumam ne tikai vēsturiski, bet arī mūsdienās ir sava simboliskā nozīme, tā ir savstarpēja novadā esošo pagastu saistība, sadarbība, līdzāspastāvēšana, kopīgas vērtības un tradīcijas.

Zelta krāsa vēsturiski ir kā simbols pils bagātajai un slavenajai vēsturei, savukārt ikdienā, šodien un turpmāk, Tērvetes novadā zelta vērtība ir tās cilvēkiem, kas mantoto, esošo un tradicionālo uzskata par pienākumu saglabāt paaudžu pēctecībā.

Ģerboņa simboliskos aprakstus veidoja Inita Roze un Normunds Jērums

 

Ullas Kavickas vārdi

Artūra Reinika mūzika

Tērvetes himna

Tādas smaržas kā Tērvetes pļavās,

Tādas krāsas kā Tērvetes kļavās,

Tādas bites kā Tērvetes dravās

Es nespēšu rast vairs nekur.

 

Tik daudz gaismas kā Tērvetes logos,

Tik skaņas atbalsis Tērvetes lokos,

Tik cēli vēji Tērvetes kokos,-

Tos nespēšu rast vairs nekur.

 

Manas dziesmas skan Tērvetē,

Mani rīti aust Tērvetē,

Manas naktis tumst Tērvetē,

Manas mājas ir te.

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI