Ceturtdiena, 1. Jūnijs | Bernedīne, Biruta, Mairita
AAA

REALIZĒTIE PROJEKTI

2021.GADA PROJEKTI

 

 

„Mežmuižas pils ieejas durvju un vējtvera restaurācijas izpēte”

Nr.21/1-14.2/K12

Projekta mērķis: veikt Mežmuižas pils ieejas durvju un vējtvera restaurācijas izpēti un izstrādāt tehnisko projektu.

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 10.maijs – 2021.gada 20.oktobris.

Projekta kopējās izmaksas EUR 2601,50, tai skaitā EUR 2110,00 Kultūras programmas finansējums.

 

MEŽA DIENAS 2021 projekts – pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana

Aktivitātes mērķis: parka solu (2 gab.) un centrālās puķu dobes dekoratīvo puķu kastu-apmaļu izgatavošana un uzstādīšana Mežmuižas pils parka teritorijā un izglītojoša pasākuma „Meža apsaimniekošanas pamatprincipi. Meža ainaviskā un sociāli  ekonomiskā nozīme Zemgales reģionā” organizēšana.

Aktivitātes kopējās izmaksas EUR 800, kas ir 100% Meža attīstības fonda finansējums.

Aktivitātes īstenošanas laiks: 2021.gada 20.septembris – 2021.gada 20.oktobris.

 

2020.GADA PROJEKTI

Tērvetes novada domes projektu konkurss „Mēs – Tērvetes novadam” 2020.gadam

Konkursa mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Projektus īstenojuši:

 • Biedrība „Skaties tālāk”, projekts „Atjauno enerģiju!” (āra trenažiera iegāde un uzstādīšana Bukaišu ciema centrā) (895,40 EUR)

Relīze

 • Iedzīvotāju iniciatīvu grupa Kroņaucē, projekts „Tev un man” (vingrošanas sienas iegāde un uzstādīšana Kroņauces ciemā) (726,00 EUR)

 • Biedrībai “Labrenči”, projekts “Strītbola konstrukcijas uzstādīšana daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā” (strītbola groza konstrukcija daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā) (1111,78 EUR).
 • Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, projekts “Iepazīsti, izzini, darbojies!” (meistardarbnīcas un maltīte Labrenča tirgus ietvaros 2020.gada 26.septembrī brīvdienu mājas “Ores” pagalmā) (1097,44 EUR)

Relīze

Žagares reģionālā parka

projekts “Explore Zemgale by Bicycle”

Nr.LLI-264

Galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes projektā – velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšana un reklāmas video materiāla sagatavošana.

Projekts tika finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.jūlijs.

Publikācija – 2018. maijs

Publikācija – 2018. jūnijs

Publikācija

Publikācija 2018.decembris

Publikācija 2019.gada jūlijs

Pālenu kapličas iekštelpu restaurācija

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000006

Projekta mērķis: restaurēt Pālenu kapličas iekštelpas, tai skaitā nomainīt logus un to režģus, restaurēt altāri.

Kopējās projekta izmaksas EUR 53 566,93.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 45 000,00.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (28% no projekta izmaksām) – EUR 8 566,93.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 18.novembris – 2020.gada 10.marts.

Publikācija

 

2019.GADA PROJEKTI

TĒRVETES NOVADA DOMES  2019. GADA PROJEKTU KONKURSS „MĒS – TĒRVETES NOVADAM”

Projektu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 26.aprīlis.

Nolikums

Tērvetes novada domes projektu konkursā „Mēs – Tērvetes novadam” 2019.gadā atbalstīti pieci projektu pieteikumi ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības finansējumu EUR 4580,43:

 1. Biedrība “Tērvetes handbola, florbola sporta klubs” – “ Augstkalnes parka labiekārtošana” (koka soli un atkritumu urnas Augstkalnes parkā) (994,00 EUR);
 2. Biedrība “Labrenči” – “Kārtējais solis “Labrenču” vides veidošanā” (grants/šķembu seguma ieklāšana vieglo automašīnu stāvvietu labiekārtošanai pie daudzdzīvokļu mājas “ Labrenči”) (967,43 EUR );
 3. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa Kroņaucē – „Esam draugi!” (bērnu līdzsvara šūpoles Kroņauces ciemā) (774,40 EUR);
 4. Biedrība „Skaties tālāk” – „Bukaišu pagasta vides labiekārtošana” (puķu kastes/piramīdas Bukaišu ciema centrā) (1000,00 EUR);
 5. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – “Reklāmas nodrošināšana pasākumiem novadā” (reklāmas stends un koka galdi) (845,00 EUR).

4.pielikums Atskaite par projekta īstenošanu

 

   

PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS

Aktivitātes mērķis: mazo koka arhitektūras objektu – divu koka solu izvietošana un dekoratīvo stādījumu ierīkošana Mežmuižas pils parka teritorijā.

Aktivitātes kopējās izmaksas EUR 1000, kas ir 100% Meža attīstības fonda finansējums.

Aktivitātes īstenošanas laiks: 2019.gada 20.septembris – 2019.gada 18.oktobris.

Publikācija

 

Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve

Nr. 18-06-A00702-000080

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Bu 1 “Stūrīši-Mednieki” Bukaišu pagastā. Pārbūvējamā ceļa posma garums 2,214 kilometri. Ceļu ikdienā izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 444 357,73.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 399 921,96.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (28% no projekta izmaksām) – EUR 44 435,77.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.augusts – 2019.gada 31.oktobris.

Publikācija 2019.gada jūlijs

 

 

Pašvaldības ceļa Te 67 pārbūve

Nr.  19-06-A00702-000016

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Te 67 “Dūņu Triņi- Lakstīgalas” Tērvetes pagastā. Pārbūvējamā ceļa posma garums 1,264 kilometri. Ceļu ikdienā izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta  izmaksas EUR  264 173,99.

Publiskais finansējums (ELFLA) EUR 233 763,97.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums EUR 30 410,02.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 29.aprīlis – 2019.gada 16.septembris.

Publikacija Te 67 Septembris

 

NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA PĀRVALDE

Tērvetes pilsdrupu konservācijas projekta dokumentācijas izstrāde

Nr. GPFL 23

Projekta mērķis: izstrādāt Tērvetes pilsdrupu konservācijas projekta dokumentāciju.

Kopējās projekta plānotās izmaksas EUR 9943,25.

NKMP finansējums EUR 7000.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums EUR 2943,25.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 24.aprīlis – 2019.gada 15.augusts.

 

Tērvetes novada Bukaišu pagasta senioru deju kolektīva „Vārpa” piedalīšanās starptautiskā festivālā Vācijā

Projekta mērķis: latviešu tautas deju un tradīciju popularizēšana ārpus Latvijas robežām un iepazīstināšana ar Tērvetes novadu un Bukaišu pagastu.

Kopējās projekta plānotās izmaksas EUR 5500.

VKKF finansējums EUR 500.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums EUR 1 000.

Privātais līdzfinansējums EUR 4 000.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 9.jūlijs – 2019.gada 16.jūlijs.

Publikācija

Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos

Nr.18-06-AL30-A019.2201-000004

Projekta mērķis: atjaunot gājēju celiņu un pārbūvēt stāvlaukumu Tērvetes kapos.

Kopējās projekta plānotās izmaksas EUR 40 398,45.

ELFLA finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) EUR 24 986,08.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums – EUR 15 412,37.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.jūnijs – 2019.gada 12.aprīlis.

Publikācija 2018. Novembris

Publikācija 2018. Decembris

Publikācija 2019. Maijs

Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”

Nr.18-06-AL30-A019.2201-000005

Projekta mērķis: papildināt rotaļu-atpūtas laukuma elementus pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”

Kopējās projekta plānotās izmaksas EUR 11 283.

ELFLA finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) EUR 10 155.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums – EUR 1 128.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 23.jūlijs – 2019.gada 28.maijs.

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „ECO-ACTIVE”  realizēšana Annas Brigaderes pamatskolā

Projekts ilgst 36 mēnešus – no 2016.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam
Maksimālais piešķirtais finansējums – 26 980,00 EUR.


2018.GADA PROJEKTI

TĒRVETES NOVADA DOMES 2018. GADA PROJEKTU KONKURSS Mēs- Tērvetes novadam nolikums

Projektu īstenošanas termiņš – 2018.gada 30.novembris.

Projekta atskaite

Atbalstītie projekti:

 1. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa (Kroņauce, vad. /Vārds Uzvārds/) – „Bērnu prieks” (1126,84 EUR);
 2. Biedrība „Skaties tālāk” – „Bukaišu pagasta vides labiekārtošana” (640,00 EUR);
 3. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – “Nāc ciemā rūķoties!” (749,95 EUR).

 

     

Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam

Nr. 17-06-A00702-000075

Projekta mērķis: izbūvēt piebraucamo ceļu AS „Agrofirma Tērvete” birojam (no P 103 gar pirmsskolas iestādi „Sprīdītis”) Kroņaucē, Tērvetes pagastā. Izbūvējamā ceļa garums 88,74 m. Ceļu ikdienā savām vajadzībām izmanto lielākais novada lauksaimniecības un lopkopības uzņēmums AS „Agrofirma Tērvete” (lopu skaits 3500) un tā klienti un sadarbības partneri.

Kopējās projekta izmaksas EUR 51 180,52.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 36 685,12.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (28% no projekta izmaksām) – EUR 14 495,40.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 26.oktobris – 2018.gada 31.oktobris.

Publikācija – 2018. maijs,

  

Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve

Nr. 17-06-A00702-000074

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Au 49 “Jaunzemji – ceļš Nr.1” Augstkalnes pagastā. Ceļa kopējais garums – 1,209 kilometri. Galvenais projekta mērķis uzlabot ceļu, ko ikdienā izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 206383,80.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 185745,42.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (10% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 20638,38.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.augusts – 2018.gada 31.oktobris.

Publikācija

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā

Nr.3.3.1.0/17/I/022

Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Tērvetes novadā, veicot ieguldījumus

komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā – veikt ceļu satiksmei paredzētas infrastruktūras attīstīšanu, asfaltējot pašvaldības ceļus Te-38 un Te-36 Tērvetes novadā 1100 m garumā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 229929,76.

ERAF finansējums (85% no projekta attiecināmām izmaksām, kas sastāda EUR 200 000) – EUR 170 000.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums – EUR 59929,76.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.augusts – 2018.gada 30.novembris.

Publikācija_2018 Augusts

Publikācija 2018 Novembris

Publikācija 2018 Decembris

2017.GADA PROJEKTI

Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē

Nr. 2016-2-TEM-M05006

Projekta mērķis: Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana un scenogrāfijas izstrāde Tērvetes novada kultūras nama amatierteātrī “Trīne”.

Kopējās projekta izmaksas EUR 4575, tai skaitā EUR 1000 Valsts  kultūrkapitāla fonds, EUR 3575 – Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 24.oktobris – 2017.gada 1.decembris.

Skatuves grīdas atjaunošana un aprīkojuma iegāde Tērvetes kultūras namam

Nr. 17-06-AL30-A019.2201-000001

Projekta mērķis: veicināt kvalitatīvu kultūras aktivitāšu nodrošināšanu, atjaunojot skatuves grīdu un iegādājoties kvalitatīvu skatuves aprīkojumu Tērvetes novada kultūras namam.

Kopējās projekta izmaksas EUR 22237,69, tai skaitā EUR 20013,92 ELFLA finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām), EUR 2223,77 – Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.jūnijs – 2017.gada 31.oktobris.

Publicitāte

Kristapa Helmaņa kapa pieminekļa restaurācija

Aktivitātes mērķis: restaurēt mikrobiologa Kr.Helmaņa kapa pieminekli

Kopējās projekta izmaksas EUR 6005,41.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums EUR 5000,00.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums EUR 1005,41.

Aktivitātes īstenošanas laiks: 2017.gada 3.augusts – 2017.gada 31.oktobris.

Fotogalerija: http://www.tervetesnovads.lv/Galerija/atjaunota-ieverojama-zinatnieka-k-helmana-atdusas-vieta-tervete/

Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2017.

Atbalstītie projekti:

1. Biedrība „Labrenči” – „Aktīvs sportists liels un mazs”

Projekta mērķis – turpināt daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” Tērvetes pagastā pagalma labiekārtošanu atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, veidojot daudzfunkcionālu vidi aktīvām atpūtas iespējām.

Projekta rezultātā plānots iegādāties futbola vārtus ar tīklu, basketbola grozu, atjaunot pludmales volejbola laukumu, uzstādīt tīklu un solu drēbju novietošanai. Iegādāties volejbola, basketbola un futbola bumbas. Projekta plānotās izmaksas 823 euro.

2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Materiāltehniskās bāzes papildinājums biedrībai”

Projekta mērķis – turpināt veidot biedrības koptēlu, pārstāvot un popularizējot Tērvetes novadu tūrisma izstādēs, popularizējot novada vērtības, cilvēkus un uzņēmumus.

Projekta rezultātā plānots papildināt 2015. gadā izstrādāto bukletu, sagatavot to tipogrāfiski. Pilnveidot esošo un izveidot vēl vienu jaunu baneri. Tiks iegādāts lina audums 10 dažāda izmēra galdautu darināšanai tirdziņu un izstāžu vienotajam noformējumam. Projektā plānotās izmaksas 843 euro.

3. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”

Projekta mērķi – Baltu vienības dienā popularizēt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, pilveidojot prasmes – stiprināt baltu tautu tradīcijas. Filmēt, ierakstīt, apstrādāt un arhivēt Augstkalnes pagasta izglītības, kultūras un vēstures norises.

Projekta rezultātā plānots iegādāties videokameru un diktafonu. Projekta plānotās izmaksas 395 euro.

4. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzeguzēni” – “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Augstkalnes pagastā, Dzeguzēnos”

Projekta mērķis – veicināt bērnu un jauniešu aktīvu, pilnvērtīgu un drošu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta rezultātā plānots izveidot pagalma rotaļu laukumu ar divu veidu šūpolēm, divu veidu kāpšļiem, slidkalniņu un smilšukasti. Projekta plānotās izmaksas 1052 euro.

PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI

Aktivitātes mērķis: mazo koka arhitektūras objektu – divu koka solu un divu atkritumu urnu izvietošana Mežmuižas pils parka teritorijā.

Aktivitātes kopējās izmaksas EUR 450, kas ir 100% Meža attīstības fonda finansējums.

Aktivitātes īstenošanas laiks: 2017.gada 1.augusts – 2017.gada 21.septembris.

 

Kroņauces stadiona pārbūve

Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000001

Projekta mērķis: Kroņauces stadionā skrejceļa 100 m posma un basketbola laukuma seguma maiņa, basketbola grozu maiņa,  žoga uzstādīšana ap basketbola laukumu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 102 407,33.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 45000,00.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (10% no projekta attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas un PVN 21%) EUR57407,33.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 27.jūnijs – 2017.gada 31.oktobris.

 

Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve

Nr. 17-06-A00702-000012

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Te-5 „Dambīši – Kaijas” Tērvetes pagastā. Ceļa kopējais garums – 2,470 kilometri. Galvenais projekta mērķis uzlabot ceļu, ko ikdienā izmanto novada uzņēmēji A/S „A/f Tērvete” un Z/S Strazdi, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 269 242,86.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 235 009,08.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (10% no projekta attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas un PVN 21%) – EUR 34 233,78.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 26.aprīlis – 2018.gada 31.oktobris.

Jelgavas novada pašvaldības projekts

“Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”

Nr. 1-08/260/2016

Projekta laikā speciālisti pētīs Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošās dabas vērtības, resursu vēsturi un pamatinformāciju, lai pēcāk izveidotu un uzstādītu informatīvus stendus, publicētu informatīvus bukletus par šīm unikālajām dabas vērtībām un izveidotu izzinošus tūrisma maršrutus iedzīvotājiem un tūristiem.Projekta mērķis: izstrādāt ģeoloģiskā tūrisma maršrutu Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novados.

Kopējās projekta izmaksas 45620 EUR apmērā, no kuriem attiecīgi: Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi 39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība līdzekļi 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība līdzekļi – 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldības līdzekļi – 110,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada septembris – 2017.gada oktobris.

2016.GADA PROJEKTI un aktivitātes

Tērvetes novada domes projektu konkurss „Mēs – Tērvetes novadam” 2016.

Atbalstītie projekti:

 1. Biedrība „Labrenči” – „Mazo tērvetnieku atpūtai un fiziskām aktivitātēm” (600,-EUR);
 2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Mēs esam šeit!” (600,00 EUR);
 3. Biedrība „Tērvetnieki” – „Tava roka manējā!” (517,12 EUR);
 4. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „ Mēs – savas valsts dzimšanas dienai!” (105,00 EUR);
 5. Biedrība „Tērvetnieki”- „Esi radošs!” (134,00 EUR)

Par sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

Tērvetes novada dome 2016. gada 18. oktobrī ir noslēgusi divus līgumus ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par ERAF projektu īstenošanu:

 1. Līgums Nr. SKV – L – 2016 / 868 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001) par atbalsta sniegšanu projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”,
 2. Līgums Nr. SKV – TL – 2016/57 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/002) par atbalsta sniegšanu projektā “ Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”.

Līgumi tika noslēgti darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma ,,Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par aktivitātēm, kas neietver saimnieciskas darbības.

Atbalstāmās aktivitātes:

– Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;

– Dalība LIAA nacionālajos stendos:

·    Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde;

·    Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā tūrisma izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai.

– Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju vai piedalās ar individuālu stendu vai ekspozīcijas laukumu;

– Dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;

– LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas).

 

Esmu TĒRVETnieks!

Nr. 4-27/38

Projekta mērķis: veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 3500, kas ir 100% programmas finansējums.

Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 18.aprīļa līdz 30.septembrim (kopā 6 mēneši).

12

PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS

LATVIJAS SIMTGADEI

Aktivitātes mērķis: mazo koka arhitektūras objektu – divu koka solu un divu atkritumu urnu izvietošana rehabilitācijas centra “Tērvete” parka teritorijā.

Aktivitātes kopējās izmaksas EUR 400, kas ir 100% Meža attīstības fonda finansējums.

Aktivitātes īstenošanas laiks: 2016.gada 22.augusts – 2016.gada 1.oktobris.

VKKF

Pālēnu kapličas restaurācija.

1.posms Altāra demontāža

Nr.2016-2-KMA086

Projekta mērķis: veikt kultūras pieminekļa grāfu Pālēnu kapličas neatliekamas glābšanas un saglabāšanas pasākumu – altārdaļas arku balstošo kolonu demontāžu.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1980, t.sk. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais grants EUR 600 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 138 0.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 6.jūnijs – 2016.gada 29.jūlijs.

VKKF

Gaismas un skaņas spēles

Nr.2016-1-STP-M02019

Projekta mērķis: nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Tērvetes novadā, lai paaugstinātu kultūrvides kvalitāti un nodrošinātu Tērvetes novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju baudīt augstvērtīgu profesionālās mākslas produktu – 2016.gada 15.jūlijā Tērvetes novada svētku ietvaros Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut. baznīcā tika noorganizēts profesionālās mūzikas koncerts „PANIS ANGELICUS ”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1480, t.sk. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais grants EUR 600 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 880.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2016.gada 20.jūlijs.

VKKF

Pālēnu kapličas izpēte un restaurācijas

projekta izstrāde

Nr. 2015-3-KMA062

Projekta mērķis: kultūras pieminekļa – grāfu Pālēnu kapličas neatliekamas glābšanas un saglabāšanas pasākumu noteikšana.

Projekta ietvaros ir veikta grāfu Pālēnu kapličas izpēte un izstrādāts ēkas restaurācijas projekts.

Projekta kopējās izmaksas EUR 3164, t.sk. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais grants EUR 2200 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 946.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 26.oktobris – 2016.gada 26.februāris.

2015. GADA PROJEKTI

Tērvetes novada domes projektu konkurss „Mēs – Tērvetes novadam” 2015.

Atbalstītie projekti:

 1. Biedrības „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” projekts „Savas identitātes veidošana Tērvetes novada mājražotājiem un amatniekiem”, EUR 520,58;
 2. Biedrības „Labrenči” projekts „Atpūtai un fiziskām aktivitātēm bērniem no 3 līdz 6 gadiem”, EUR 600,00;
 3. Biedrības „Tērvetes Austra” projekts „Lai top”, EUR 500,00;
 4. Biedrības „Tērvetnieki” projekts „Nāc un piedalies”, EUR 396,38.
LVAFkras

Vides izglītības nometne “Tērvetes dabas draugi”

Nr. 1-08/17/2015

Projekta  ietvaros no 2.augusta līdz 7.augustam Tērvetes novada 24 skolēniem bija iespēja darboties vides izglītības nometnē „Tērvetes dabas draugi”.

Projekta kopējās izmaksas 4053 eiro. Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds (68% jeb 2755 eiro), 32% no kopējām izmaksām jeb 1298 eiro finansē Tērvetes novada dome.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.jūlijs – 2015. gada 31.augusts.

ZPR

Tradicionālo prasmju darbnīcas Tērvetē

Nr. 15 /1-14.2 /K 24

No 31. jūlija līdz 8. augustam bijušās Tērvetes pamatskolas ēkā, tagadējos „Tērvetes līčos” tika realizēts Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas projekts „Tradicionālo prasmju darbnīcas Tērvetē”. Projekta realizētājs – Tērvetes novada dome. Projekta kopējās izmaksas EUR 2584,30; t.sk. Zemgales Kultūras programmas atbalsts – EUR 1500,00, Tērvetes novada domes līdzfinansējums – EUR 540,00 un projekta dalībnieku līdzfinansējums – EUR 544,30. Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 9.jūlijs – 2015. gada 12.augusts.

JSPA un IZM_2

Ja ne es, tad KAS?

  Nr. 4-33/39

Projekta mērķis ir veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā. Projekts īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējais finansējums EUR 3999,28, kas ir 100% programmas grants. Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 6.aprīlis – 2015. gada 30.septembris.

eraf_logo-2

Publisko interneta pieejas punktu attīstība

Tērvetes novadā

Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/025

Projekta mērķis -Tērvetes novada katrā pagastā izveidot jaunu publisko interneta pieejas punktu un pilnveidot esošos, izveidojot tehnoloģiski nodrošinātu vidi, kas pavērs cilvēkiem plašākas darbības iespējas un padarīs to ikdienu ērtāku. Projekta kopējās izmaksas EUR 25544, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts EUR 21 460, Valsts budžeta dotācija EUR 758 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 3 334. Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 7.novembris – 2015. gada 30.jūnijs.


2014. GADA PROJEKTI

Tērvetes novada domes projektu konkurss „Mēs – Tērvetes novadam” 2014.

Atbalstītie projekti:

 1. Biedrības „Mežmuižas Mežrozītes” projekts „ Mūsu novadniekam Robertam Sēlim – 130”,  EUR 246,58;
 2. Nodibinājuma „Lāsītes” projekts “Sporta un rotaļu laukuma inventāra papildināšana Augstkalnē ,,Bērnu priekam””, EUR 160,65;
 3. Biedrības „Skaties tālāk!” projekts „Melnais stārķis”, EUR 550,00.
JSPA_2014

Aktivizējies, lai iesaistītos!

Nr. 4-33/14

Projekta mērķis: veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā.

Finansējums: EUR 4309,56, kas ir 100% programmas finansējums.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 2. jūnijs – 30. septembris.

     

Rotaļu laukuma pilnveidošana Zelmeņu ciemā

Nr. 14-06-LL30-L413201-000009

Projekta mērķis: pilnveidot bērnu rotaļlaukumu Zelmeņu ciematā, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku

Finansējums: EUR12 741,11, t.sk. ELFLA finansējums EUR 7567,20 un Tērvetes novada domes finansējums EUR 5173,91.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 9. maijs – 31. oktobris.

JSPA_2014

Jaunatnes politikas indekss Tērvetes novada

jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai

Nr. 4-31/1

Projekta mērķis: noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu pašvaldībā, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem.

Finansējums: EUR 1421,75, kas ir 100% programmas finansējums.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. augusts – 2014.gada 31. oktobris.

B

Vides izglītības nometne “Pasaule man apkārt”

Nr. 1-08/64/2014

Projekta mērķis: no 22.-26.jūlijam Augstkalnes vidusskolā sagatavot un noorganizēt diennakts vides izglītības nometni „Pasaule man apkārt” (5 dienas) Tērvetes novada 24 sākumskolas (1.-4.klase) skolēniem , organizējot radošās darbnīcas: Augu darbnīca, Eksperimentu darbnīca, Zinātnes darbnīca, Dabas materiālu darbnīca, izveidojot nometnē darināto darbu izstādi.

Finansējums: EUR 3402, t.sk. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 2399 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 1003.

Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 28.marts – 2014.gada 14.augusts.

KPFI logo

Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Nr.KPFI-15.2/55

Augstkalnes vidusskolas internāta ēkai veikta fasādes sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa un ventilācijas renovācija.

Siltināšanas rezultātā Augstkalnes vidusskolas internāta ēkai būs nodrošināts ēku siltuma zuduma samazinājums, kā arī lielāka enerģijas patēriņa kontrole.

Projekts tiek realizēts ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu.

Kopējās izmaksas EUR 355092; t.sk. EUR 29336 jeb 8% – pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.novembris – 2014.gada 2.jūnijs.

LAD_ELFLA

Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu

uzlabošana Tērvetes novadā

Nr. 13-06-LL30-L413102-000001

Projekta mērķis: iegādāties zāliena traktoru zāles pļaušanas pakalpojuma nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, zaļās zonas uzturēšanai.

Kopējās izmaksas: 5 111,00 LVL

ELFLA finansējums: 3 801,57 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 1 309,43 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 1.oktobris – 2014.gada 1.marts.

2013. GADA PROJEKTI

 LAD_ELFLA

Sporta halle

Nr. 11-06-L32100-000172

Projekta mērķis: veikt sporta halles būvniecību, lai apmierinātu vienu no iedzīvotāju sociāli ekonomiskām pamatvajadzībām, tādējādi samazinot iedzīvotāju migrāciju uz citiem novadiem, veicināt novada iedzīvotājus piekopt veselīgu un sportisku dzīvesveidu, nodrošināt pamatskolas skolēnu iespēju pilnvērtīgi apgūt skolu sporta nodarbību programmu un nodrošināt gan Annas Brigaderes skolniekus, gan citu skolu skolēnus, gan arī novada iedzīvotājus un viesus ar modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu sporta halli sporta mācību stundu un dažādu sporta pasākumu organizēšanai.

Kopējās izmaksas: 607 895,20 LVL

ELFLA finansējums: 258 039,10 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 349 856,10 LVL

Projekta īstenošanas laiks:2012.gada 1.maijs – 2013.gada 18.decembris.

KPFI logo

Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem

Tērvetes novada Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā

Nr. KPFI-13.1/10

Projekta mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Tērvetes pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā, nomainot esošos dzīvsudraba gaismekļus pret energoefektīviem LED gaismekļiem un esošo gaismas balstu nomaiņa pret jauniem balstiem, tādējādi samazinot esošo elektroenerģijas patēriņu un uzlabojot apgaismojuma infrastruktūras tehnisko stāvokli.

Kopējās izmaksas: 35 631,81 LVL

KPFI finansējums: 15 014,08 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 20 617,73 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 31.maijs – 2013.gada 30.augusts.

VKKF

Amber un Brokastis Četratā programma „OPERĀcija” Tērvetes novadā

Projekta mērķis: 2013. gada 19. jūlijā Tērvetes novada svetku ietvaros noorganizēt profesionālās mākslas koncertu, kuru sniegs Amber un Brokastis Četratā ar  programmu “OPERĀcija.”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1856,45.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 10.aprīlis – 2013.gada 19.jūlijs.

 LAD_ELFLA

Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu

izveide Tērvetes pagastā

Nr. 12-06-LL30-L 413101-000010

Projekta realizācijas rezultātā ir iegādāts zāliena pļaušanas traktors John Deere X534.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 4115,70  LVL 

Publiskais finansējums: 4053,72 LVL

Projekta īstenošanas laiks:2012.gada 10.decembris – 2013.gada 31.augusts

 LAD_ELFLA

 Tērvetes novada kultūras nama aktivitāšu dažādošana

Nr. 12-06-LL30-L413201-000012

Projekta mērķis: veicināt dzīves kvalitātes, izglītības un kultūras paaugstināšanu gan vietējiem Tērvetes pagasta iedzīvotājiem, gan visiem novada iedzīvotājiem kopumā.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 8162,44  LVL 

Publiskais finansējums: 7346,20 LVL

Projekta īstenošanas laiks:2012.gada 1.jūlijs – 2013.gada 1.marts

ESF

Speciālistu piesaiste Tērvetes novada pašvaldībai

Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/028

Projekta ietvaros Tērvetes novada pašvaldībai tika piesaistīti divi speciālisti – vecākais datortīklu administrators un ekonomists.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Projekta īstenošanas laiks:2010.gada 25.novembris – 2013.gada 28.februāris

2012. GADA PROJEKTI

ERAF

Tērvetes novada izglītības iestāžu informatizācija

Nr. 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/510

Projekta ietvaros kopā ir iegādāti 28 stacionārie datori, 8 portatīvie datori, 4 multimediju tehnikas komplekti, kā arī visās skolās ir attīstīti lokālie datortīkli. Līdz ar to skolas ir nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku un efektīvāku informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības darba kvalitāti un efektivitāti.

Projekta kopējās izmaksas ir 42 051.10 LVL, kas ir 100% ERAF finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 18.decembris – 2012.gada 30.novembris.

KPFI logo

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

sociālās aprūpes centrā “Tērvete”,

samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju

un nodrošinot pāreju no tehnoloģijām,

kurās izmanto fosilos energoresursus

Nr. KPFI-12/47

Projekta mērķis : SAC „Tērvete” uzstādīt saules kolektorus un šķeldas katlu siltumenerģijas iegūšanai, kā arī uzstādīt saules bateriju elektrības iegūšanai, tādējādi nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos resursus, un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijā un samazinot CO2 emisiju, kas rastos ražojot enerģiju no fosilajiem resursiem.

Projekta sagaidāmie rezultātu rādītāji: CO2 emisiju samazinājums – 445.10 tCO2/gadā.

Kopējās izmaksas: 199 874 LVL

KPFI finansējums: 135 210 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 64 664 LVL

Projekta īstenošanas laiks:  2011.gada 19.septembris – 2012.gada 31.maijs.

2011.GADA PROJEKTI

Tērvetes novada cukurbiešu audzēšanā izmantoto ceļu rekonstrukcija

Nr.11-06-L00101-000002

Kopējās attiecināmās izmaksas: 16515,02 LVL 

Publiskais finansējums: 16604,00 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 2.augusts– 2011.gada 30.septembris

Tērvetes novada domes sociālā dienesta ģimenes atbalsta centra „Bērnu pasaule” publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Nr.11-06-LL30-L413101-000003

Kopējās attiecināmās izmaksas: 497,43  LVL 

Publiskais finansējums: 425,93 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 12.jūlijs – 2012.gada 10.maijs

2010.GADA PROJEKTI

Tērvetes novada ielu un laukumu rekonstrukcija

Nr.09-06-L32100-000139

Kopējās izmaksas: 69055,84  LVL 

ELFLA finansējums: 56408,70 LVL

Projekta īstenošanas laiks:2009.gada 23.decembris – 2010.gada 30.septembris

Tērvetes estrādes labiekārtošana

Nr.08-06-L32100-000296

Kopējās attiecināmās izmaksas: 65107,84  LVL

Publiskais finansējums: 105000,00 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 29.maijs – 2010.gada 30.septembris

Tērvetes novada cukurbiešu audzēšanā izmantoto ceļu rekonstrukcijas 2.kārta

Nr.09-06-L00101-000009

Kopējās attiecināmās izmaksas: 93624,77  LVL

Publiskais finansējums: 108156,42 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 10.novembris – 2010.gada 1.oktobris

Tērvetes novada cukurbiešu audzēšanā izmantoto ceļu rekonstrukcija

Nr.08-06-L00101-000020

Kopējās attiecināmās izmaksas: 196475,92  LVL

Publiskais finansējums: 306596,00 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 1.februāris – 2010.gada 1.oktobris

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI