Piektdiena, 28. Aprīlis | Gundega, Terēze
AAA

REALIZĒTIE PROJEKTI

2016.GADA PROJEKTI

 

Esmu TĒRVETnieks!

Nr. 4-27/38

 

 

Projekta mērķis: veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 3500, kas ir 100% programmas finansējums.

Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 18.aprīļa līdz 30.septembrim (kopā 6 mēneši).

 

12

PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS

LATVIJAS SIMTGADEI

Projekta mērķis: mazo koka arhitektūras objektu – divu koka solu un divu atkritumu urnu izvietošana rehabilitācijas centra “Tērvete” parka teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas EUR 400, kas ir 100% Meža attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 22.augusts – 2016.gada 1.oktobris.

 

 

VKKF

Pālēnu kapličas restaurācija.

1.posms Altāra demontāža

Nr.2016-2-KMA086

Projekta mērķis: veikt kultūras pieminekļa grāfu Pālēnu kapličas neatliekamas glābšanas un saglabāšanas pasākumu – altārdaļas arku balstošo kolonu demontāžu.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1980, t.sk. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais grants EUR 600 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 138 0.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 6.jūnijs – 2016.gada 29.jūlijs.

 

VKKF

Gaismas un skaņas spēles

Nr.2016-1-STP-M02019

Projekta mērķis: nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Tērvetes novadā, lai paaugstinātu kultūrvides kvalitāti un nodrošinātu Tērvetes novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju baudīt augstvērtīgu profesionālās mākslas produktu – 2016.gada 15.jūlijā Tērvetes novada svētku ietvaros Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut. baznīcā tika noorganizēts profesionālās mūzikas koncerts „PANIS ANGELICUS ”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1480, t.sk. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais grants EUR 600 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 880.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2016.gada 20.jūlijs.

 

VKKF

Pālēnu kapličas izpēte un restaurācijas

projekta izstrāde

Nr. 2015-3-KMA062

Projekta mērķis: kultūras pieminekļa – grāfu Pālēnu kapličas neatliekamas glābšanas un saglabāšanas pasākumu noteikšana.

Projekta ietvaros ir veikta grāfu Pālēnu kapličas izpēte un izstrādāts ēkas restaurācijas projekts.

Projekta kopējās izmaksas EUR 3164, t.sk. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais grants EUR 2200 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 946.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 26.oktobris – 2016.gada 26.februāris.

2015. GADA PROJEKTI

LVAFkras

Vides izglītības nometne “Tērvetes dabas draugi”

Nr. 1-08/17/2015

Projekta  ietvaros no 2.augusta līdz 7.augustam Tērvetes novada 24 skolēniem bija iespēja darboties vides izglītības nometnē „Tērvetes dabas draugi”.

Projekta kopējās izmaksas 4053 eiro. Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds (68% jeb 2755 eiro), 32% no kopējām izmaksām jeb 1298 eiro finansē Tērvetes novada dome.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.jūlijs – 2015. gada 31.augusts.

 

ZPR

Tradicionālo prasmju darbnīcas Tērvetē

Nr. 15 /1-14.2 /K 24

No 31. jūlija līdz 8. augustam bijušās Tērvetes pamatskolas ēkā, tagadējos „Tērvetes līčos” tika realizēts Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas projekts „Tradicionālo prasmju darbnīcas Tērvetē”. Projekta realizētājs – Tērvetes novada dome. Projekta kopējās izmaksas EUR 2584,30; t.sk. Zemgales Kultūras programmas atbalsts – EUR 1500,00, Tērvetes novada domes līdzfinansējums – EUR 540,00 un projekta dalībnieku līdzfinansējums – EUR 544,30. Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 9.jūlijs – 2015. gada 12.augusts.

 

JSPA un IZM_2

Ja ne es, tad KAS?

  Nr. 4-33/39

Projekta mērķis ir veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā. Projekts īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējais finansējums EUR 3999,28, kas ir 100% programmas grants. Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 6.aprīlis – 2015. gada 30.septembris.

 

 

eraf_logo-2

Publisko interneta pieejas punktu attīstība

Tērvetes novadā

Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/025/055

Projekta mērķis -Tērvetes novada katrā pagastā izveidot jaunu publisko interneta pieejas punktu un pilnveidot esošos, izveidojot tehnoloģiski nodrošinātu vidi, kas pavērs cilvēkiem plašākas darbības iespējas un padarīs to ikdienu ērtāku. Projekta kopējās izmaksas EUR 25544, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts EUR 21 460, Valsts budžeta dotācija EUR 758 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 3 334. Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 7.novembris – 2015. gada 30.jūnijs.

 

 


2014. GADA PROJEKTI

JSPA_2014

Aktivizējies, lai iesaistītos!

Nr. 4-33/14

Projekta mērķis: veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā.

Finansējums: EUR 4309,56, kas ir 100% programmas finansējums.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 2. jūnijs – 30. septembris.

 

JSPA_2014

Jaunatnes politikas indekss Tērvetes novada

jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai

Nr. 4-31/1

Projekta mērķis: noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu pašvaldībā, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem.

Finansējums: EUR 1421,75, kas ir 100% programmas finansējums.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. augusts – 2014.gada 31. oktobris.

 

B

Vides izglītības nometne “Pasaule man apkārt”

Nr. 1-08/64/2014

Projekta mērķis: no 22.-26.jūlijam Augstkalnes vidusskolā sagatavot un noorganizēt diennakts vides izglītības nometni „Pasaule man apkārt” (5 dienas) Tērvetes novada 24 sākumskolas (1.-4.klase) skolēniem , organizējot radošās darbnīcas: Augu darbnīca, Eksperimentu darbnīca, Zinātnes darbnīca, Dabas materiālu darbnīca, izveidojot nometnē darināto darbu izstādi.

Finansējums: EUR 3402, t.sk. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 2399 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 1003.

Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 28.marts – 2014.gada 14.augusts.

 

KPFI logo

Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Nr.KPFI-15/55

Augstkalnes vidusskolas internāta ēkai veikta fasādes sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa un ventilācijas renovācija.

Siltināšanas rezultātā Augstkalnes vidusskolas internāta ēkai būs nodrošināts ēku siltuma zuduma samazinājums, kā arī lielāka enerģijas patēriņa kontrole.

Projekts tiek realizēts ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu.

Kopējās izmaksas EUR 355092; t.sk. EUR 29336 jeb 58% – pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.novembris – 2014.gada 2.jūnijs.

 

LAD_ELFLA

Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu

uzlabošana Tērvetes novadā

Nr. 13-06-LL30-L413102-000001

Projekta mērķis: iegādāties zāliena traktoru zāles pļaušanas pakalpojuma nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, zaļās zonas uzturēšanai.

Kopējās izmaksas: 5 111,00 LVL

ELFLA finansējums: 3 801,57 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 1 309,43 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 1.oktobris – 2014.gada 1.marts.

 

2013. GADA PROJEKTI

 

 LAD_ELFLA

Sporta halle

Nr. 11-06-L32100-000172

Projekta mērķis: veikt sporta halles būvniecību, lai apmierinātu vienu no iedzīvotāju sociāli ekonomiskām pamatvajadzībām, tādējādi samazinot iedzīvotāju migrāciju uz citiem novadiem, veicināt novada iedzīvotājus piekopt veselīgu un sportisku dzīvesveidu, nodrošināt pamatskolas skolēnu iespēju pilnvērtīgi apgūt skolu sporta nodarbību programmu un nodrošināt gan Annas Brigaderes skolniekus, gan citu skolu skolēnus, gan arī novada iedzīvotājus un viesus ar modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu sporta halli sporta mācību stundu un dažādu sporta pasākumu organizēšanai.

Kopējās izmaksas: 607 895,20 LVL

ELFLA finansējums: 258 039,10 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 349 856,10 LVL

Projekta īstenošanas laiks:2012.gada 1.maijs – 2013.gada 18.decembris.

 

KPFI logo

Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem

Tērvetes novada Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā

Nr. KPFI-13.1/10

Projekta mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Tērvetes pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā, nomainot esošos dzīvsudraba gaismekļus pret energoefektīviem LED gaismekļiem un esošo gaismas balstu nomaiņa pret jauniem balstiem, tādējādi samazinot esošo elektroenerģijas patēriņu un uzlabojot apgaismojuma infrastruktūras tehnisko stāvokli.

Kopējās izmaksas: 35 631,81 LVL

KPFI finansējums: 15 014,08 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 20 617,73 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 31.maijs – 2013.gada 30.augusts.

 

 LAD_ELFLA

Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu

izveide Tērvetes novadā

Nr. 12-06-LL30-L 413101-000010

Projekta realizācijas rezultātā ir iegādāts zāliena pļaušanas traktors John Deere X534.

Ieguldītais finansējums sastāda 4980,00 Ls, no kuriem 1275,87 Ls ir pašvaldības līdzfinansējums.

 

 LAD_ELFLA

 Tērvetes novada kultūras nama aktivitāšu dažādošana

Nr. 12-06-LL30-L413201-000012

Projekta mērķis: veicināt dzīves kvalitātes, izglītības un kultūras paaugstināšanu gan vietējiem Tērvetes pagasta iedzīvotājiem, gan visiem novada iedzīvotājiem kopumā.

Kopējās izmaksas: 9 958,19 LVL

ELFLA finansējums: 7 346,20 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 2 611,99 LVL

Projekta īstenošanas laiks:2012.gada 1.jūlijs – 2013.gada 1.marts

 

ESF

Speciālistu piesaiste Tērvetes novada pašvaldībai

Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/028

Projekta ietvaros Tērvetes novada pašvaldībai tika piesaistīti divi speciālisti – vecākais datortīklu administrators un ekonomists.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

 

2012. GADA PROJEKTI

ERAF

Tērvetes novada izglītības iestāžu informatizācija

Nr. 2009/0249/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/510

Projekta ietvaros kopā ir iegādāti 28 stacionārie datori, 8 portatīvie datori, 4 multimediju tehnikas komplekti, kā arī visās skolās ir attīstīti lokālie datortīkli. Līdz ar to skolas ir nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku un efektīvāku informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības darba kvalitāti un efektivitāti.

Projekta kopējās izmaksas ir 42 051.10 LVL, kas ir 100% ERAF finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 18.decembris – 2012.gada 30.novembris.

 

KPFI logo

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

sociālās aprūpes centrā “Tērvete”,

samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju

un nodrošinot pāreju no tehnoloģijām,

kurās izmanto fosilos energoresursus

Nr. KPFI-12/47

Projekta mērķis : SAC „Tērvete” uzstādīt saules kolektorus un šķeldas katlu siltumenerģijas iegūšanai, kā arī uzstādīt saules bateriju elektrības iegūšanai, tādējādi nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos resursus, un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijā un samazinot CO2 emisiju, kas rastos ražojot enerģiju no fosilajiem resursiem.

Projekta sagaidāmie rezultātu rādītāji: CO2 emisiju samazinājums – 445.10 tCO2/gadā.

Kopējās izmaksas: 199 874 LVL

KPFI finansējums: 135 210 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 64 664 LVL

Projekta īstenošanas laiks:  2011.gada 19.septembris – 2012.gada 31.maijs.

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv