Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

BIEDRĪBU PROJEKTI

Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2019.gadā atbalstītie projekti

Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Reklāmas nodrošināšana pasākumiem novadā”

Projekta mērķis – veicināt Tērvetes novadā rīkoto pasākumu popularitāti, atpazīstamību, sekmējot publicitātes nodrošināšanu pirms tirdziņu un svētku norises laika, un pašu pasākumu norises laikos.

Projekta izmaksas EUR 845.

Publikācija

Biedrība „Tērvetes handbola,florbola sporta klubs”

Projekta mērķis – Augstkalnes parka labiekārtošana.

Projekta izmaksas EUR 993,99.

Biedrība „Labrenči” – „Kārtējais solis “Labrenču” vides veidošanā”

Projekta mērķis – grants/šķembu seguma ieklāšana vieglo automašīnu stāvvietu labiekārtošanai pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”.

Projekta izmaksas EUR 967,43.

 

Biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” projekts “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem”

Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” realizēja projektu „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem” nr.19-06-AL30-A019.2202-000003, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: iegādājoties divas saliekamās teltis, dažādot, pilnveidot un attīstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem un tā viesiem. Brīvā laika aktivitāšu uzlabošana un pilnveidošana, brīvdabas pasākumu organizēšana. Kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma popularizēšana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5327.39, no kurām publiskais finansējums sastāda EUR 4794.65 un EUR 532.74 ir biedrības līdzfinansējums.

Projekta ieviešanas laiks: 2019.gada 18.septembris – 2020.gada 13.jūlijs.

Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Sīkāka informācija

 

Augstkalnes – Mežmuižas evaņģēliski luteriskā baznīcas draudzes projekts “Baznīcas zvanu torņa logu izgatavošana un nomaiņa”

Projekta kopējais finansējums 9379,32 EUR, tai skaitā Tērvetes novada domes līdzfinansējums 937,93 EUR

Īstenošanas laiks 2019.gada septembris – 2020.gada oktobris

 

    Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Augstkalnes – Mežmuižas evaņģēliski luteriskā baznīcas draudzes projekts “Baznīcas zvanu torņa koka karkasa bojāto konstrukciju nomaiņa un protezēšana”

Projektam piešķirtais finansējums 3400 EUR

Īstenošanas laiks  2019.gada jūlijs  – 2019.gada septembris

 

 

Biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” projekts “Telšu iegāde biedrības darbības nodrošināšanai un aktivitāšu dažādošanai”

Projekta mērķis: iegādāties  5 vienādas teltis, ar “Tērvetes novads ” nosaukumu un literārā tēla “Sprīdītis” attēlu atpazīstamībai, biedrības darbības nodrošināsanai un aktivitāšu dažādošanai

Kopējās projekta izmaksas EUR 9283,73.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 8355,36.

Biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” finansējums EUR 928,37.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 07.aprīlis – 2017.gada 16.oktobris.

 

 

 

Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2017.gadā atbalstītie projekti

Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Materiāltehniskās bāzes papildinājums biedrībai”

Projekta mērķis – turpināt veidot biedrības koptēlu, pārstāvot un popularizējot Tērvetes novadu tūrisma izstādēs, popularizējot novada vērtības, cilvēkus un uzņēmumus.

Projekta rezultātā papildināti 2015. gadā izstrādātie bukleti, sagatavoti tipogrāfiski. Pilnveidots esošais un izveidots vēl vienu jauns baneris. Iegādāts lina audums 10 dažāda izmēra galdautu darināšanai tirdziņu un izstāžu vienotajam noformējumam. Projekta izmaksas EUR 843.

Publikācija

   

 

Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”

Projekta mērķi – Baltu vienības dienā popularizēt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, pilveidojot prasmes – stiprināt baltu tautu tradīcijas. Filmēt, ierakstīt, apstrādāt un arhivēt Augstkalnes pagasta izglītības, kultūras un vēstures norises.

Projekta rezultātā iegādāta videokamera un diktafons. Projekta kopējās izmaksas 744,98 euro.

Publikācija un Fotogalerija

     

 

 

Kalnamuižas ev.lut. draudzes projekts

“Kalnamuižas luterāņu baznīcas sakristejas jumta atjaunošana un fasādes atjaunošana”

Projekta mērķis: Kalnamužas ev. lut .baznīcai atjaunot sakristejas jumtu un atjaunot fasādi.

Fonda atbalsts EUR 5300.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada jūlijs – oktobris.

Augstkalnes-Mežmuižas ev. lut. draudzes projekts

“Augstkalnes-Mežmuižas ev. lut. baznīcas zvanu torņa augšdaļas apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošana”, Nr.16-06-AL30-A019.2202-000012

Projekta mērķis: Augstkalnes-Mežmuižas ev. lut .baznīcai veikt zvanu torņa augšdaļas apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošanu.

Projekta kopējās izmaksas EUR 9970,40, tai skaitā fonda atbalsts EUR 8973,36 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 997,04.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – maijs.

 

Kalnamuižas ev.lut. draudzes projekts

“Kalnamuižas baznīcas AMI”

Projekta mērķis: veikt Kalnamužas ev. lut .baznīcas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju.

Fonda atbalsts EUR 2052.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.marts – 31.maijs.

 

 

Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2016.gadā atbalstītie projekti

Biedrība „Labrenči” – „Mazo tērvetnieku atpūtai un fiziskām aktivitātēm”

Projekta mērķis – uzstādīt bērnu šūpoles pie „Labrenču” mājas Tērvetē.

Projekta izmaksas EUR 600,00.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūnijs – 2016. gada 30.septembris.

 

Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Mēs esam šeit!”

Projekta mērķis – uzstādīt norādes pie autoceļiem uz mājražotāju saimniecībām.

Projekta izmaksas EUR 600,00.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūnijs – 2016. gada 30.septembris.

 

Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Mēs – savas valsts dzimšanas dienai!”

Projekta mērķis – iegādāties stādus un iestādīt pie ēkas „Zvaniņi” Augstkalnē.

Projekta izmaksas EUR 105,00.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūnijs – 2016. gada 30.septembris.

 

Biedrība „Tērvetnieki” – „Esi radošs!”

Projekta mērķis – papildināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties 2 tīklus futbola vārtiem.

Projekta izmaksas EUR 134,00.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūnijs – 2016. gada 31.augusts.

 

Biedrība „Tērvetnieki” – „Tava roka manējā!”

Projekta mērķis – noorganizēt 7 nodarbību ciklu Tērvetes novadā dzīvojošiem vecākiem, piedāvājot aktivitātes, kas attīsta tādas sociālās prasmes kā problēmu risināšana, saskarsme un attiecību veidošana.

Projekta izmaksas EUR 517,12.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūnijs – 2016. gada 31.oktobris.

 

Nodarbību programma

Teterevu fonds

Biedrības „Skaties tālāk” projekts

„Daudzveidīgā Tērvete fotoobjektīvā”

Biedrība „Skaties tālāk” aicina novada iedzīvotājus piedalīties fotoapmācību projektā „Daudzveidīgā Tērvete fotoobjektīvā”.

Šī ir lieliska iespēja apgūt vai padziļināt zināšanas par fotogrāfēšanas un attēlu apstrādes niansēm.

Nodarbības notiks no 2014. gada novembra līdz 2016. gada pavasarim – vienu reizi mēnesī.

 

VKPAI_logo

Augskalnes  – Mežmuižas ev. lut. draudzes projekts

“Augstkalnes – Mežmuižas ev. lut. baznīcas

fasādes atjaunošana”

Projekta mērķis: Augstkalnes – Mežmuižas ev. lut. baznīcas fasādes atjaunošana – baznīcas dienvidu zāles daļas sienu atjaunot tās kādreizējā vēsturiskā krāsojumā.

Projekta kopējās izmaksas EUR 13 867; t.sk. Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas grants EUR 4 000, Tērvetes novada domes atbalsts – EUR 5000, draudzes līdzfinansējums – EUR 4867.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 9.jūlijs – 2015. gada 10.septembris.

resizedimage340387-Tervetesgerbonis

Biedrības “Labrenči” projekts “Atpūtai un

fiziskām aktivitātēm bērniem no 3 līdz 6 gadiem”

Projekta mērķis: nodrošināt aktīvas atpūtas iespējas dzudzdzīvokļu mājas “Labrenči” bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

Projekta kopējās izmaksas EUR 600, kas ir 100% Tērvetes novada domes atbalsts.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 27.aprīlis – 2015. gada 18.maijs.

resizedimage340387-Tervetesgerbonis

Biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”

projekts “Savas identitātes veidošana Tērvetes

novada mājražotājiem un amatniekiem”

Projekta mērķis: radīt biedrības “Tērvetes mājražotāji un amtnieki” koptēlu – izstrādāt biedrības logotipu, izveidot uzlīmes un vizītkartes, izsrādāt bukletu un banera dizainu.

Projekta kopējās izmaksas EUR 626,29; t.sk. Tērvetes novada domes atbalsts – EUR 520,28, biedrības līdzfinansējums – EUR 105,71.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 27.aprīlis – 2015. gada 11.septembris.

resizedimage340387-Tervetesgerbonis

Biedrības „Tērvetes Austra” projekts „Lai top!”

Projekta mērķis: mājai “Sanatorijas – 8” (Tērvete) bruģa ieklāšana- ietves rekonstruēšana, pamatu noklāšana ar plāksnēm (plākšņu ieklāšana, veco plākšņu demontāža, jaunas ietves seguma pamatnes izbūve).

Projekta kopējās izmaksas EUR 1500; t.sk. Tērvetes novada domes atbalsts – EUR 500,00, biedrības līdzfinansējums – EUR 1000.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.maijs – 2015. gada 30.jūnijs.

 

resizedimage340387-Tervetesgerbonis

Biedrības “Tērvetnieki” projekts “Nāc un piedalies!”

Projekta mērķis: papildināt Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centra māteriāli tehnisko bāzi, iegādājoties novusa galdu, 4 izklājamas grīdas spēles, 25 T-kreklus ar TNJIC logo un 3 termosus.

Projekta kopējās izmaksas EUR 396,35, kas ir 100% Tērvetes novada domes atbalsts.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 27.aprīlis – 2015. gada 7.septembris.

resizedimage340387-Tervetesgerbonis

Tērvetes novada domes 2015.gada

projektu konkurss „Mēs – Tērvetes novadam”

 Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi. Maksimālā summa, ko Tērvetes novada dome piešķir vienam projektam, ir 600 eiro. Lielāku izmaksu gadījumā pašvaldība papildus finansējumu projektu realizācijai nepiešķirs – to iespējams piesaistīt no pašu līdzekļiem. Netiks finansēti Tērvetes novada domes iestāžu un to struktūrvienību organizētie pasākumi.

Projektu pieteikumi ar norādi „Projektu konkursam „Mēs – Tērvetes novadam”” jāiesniedz Tērvetes novada domē sekretārei Inesei Meijai – 202.kab., „Zelmeņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads vai jānosūta pa pastu Tērvetes novada domei, „Zelmeņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 līdz 2015.gada 31.martam (pasta sūtījuma datums), vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). Iesniedzot projekta pieteikumu personīgi vai pa pastu kopā ar drukāto projekta versiju, jāiesniedz projekta pieteikuma elektroniskā versija *pdf formātā (datu nesējā vai sūtot uz e-pastu dace.vacere@tervetesnov.lv).

Projektu īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 2015.gada 30.oktobris.

Projekta nolikums

Projekta pieteikums

Projekta izmaksu tāme

Cenu aptaujas rezultātu apkopojums

Projekta atskaite

Projektu vērtēšanas kritēriji

 

LAD_ELFLA

Biedrības „A. Brigaderes muzejs „Sprīdīši”

projekts “Gājēju tilta atjaunošana

“Sprīdīšos”, Tērvetē

Projekta mērķis: atjaunot gājēju tiltu pie muzeja “Sprīdīši”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 8587,98; t.sk. Tērvetes novada domes atbalsts – EUR 858,80.

Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada maijs – 2015. gada jūlijs.

 

LAD_ELFLA

Biedrības “Skaties tālāk” projekts

„Gaismas un skaņas sistēmu iegāde

un uzstādīšana”

Nr.11-06-LL30-L413201-000002

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 23.maijs – 2012.gada 1.jūlijs.

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI