Trešdiena, 23. Oktobris | Daina, Dainida, Dainis
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

Tērvetes novada domes aktuālie projekti

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

2019.gada 07.–10. maijā norisinājās pieredzes apmaiņas vizīte Polijā, Pomerānijas pārrobežu reģionā

Īstenojot projektu, vadošais partneris – Zemgales plānošanas Reģions (ZPR) projekta partneriem organizēja pieredzes apmaiņas vizīti Polijā: Aknīstes, Tērvetes, Vecumnieku pašvaldības, kā arī Lietuvas pašvaldības no Biržiem un Rokišķiem.

Ar Eiroreģiona Pomerānija atbalstu delegācija, kuras sastāvā bija arī četri Tērvetes ugunsdzēsības dienesta pārstāvji, apmeklēja Rietumpomerānijas Vojevodistes Valsts policijas departamentu, kur tika iepazīstināti ar departamenta struktūru, normatīvo bāzi un galvenajiem attīstības virzieniem, uzsverot iepriekšējo pozitīvo pieredzi sadarbībā ar Vācijas kolēģiem, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp abām valstīm. Polijas kolēģi izrādīja: *atjaunoto policijas administratīvo ēku, kas ir arī kā kultūrvēsturisks objekts un kas noteiktā laikā ir pieejams tūristiem, *pilsētas videonovērošanas centru un *mūsdienu kriminālistikas laboratoriju.

Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja Ščecinas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, iepazinās ar glābēju aprīkojumu, bija liecinieki izsaukumam uz ugunsgrēka vietu vienā no pilsētas ražotnēm. Vienlaikus delegācijas pārstāvji uzzināja par ES struktūrfondu atbalstīto projektu ieguldījumu apmācību un aprīkojuma nodrošinājumā, lai uzlabotu sniegumu un sadarbību lielo ugunsgrēku, plūdu un vides piesārņojuma seku novēršanā, ieskaitot palīdzību Vācijas pierobežas teritorijā, ja tā tiek pieprasīta.

Ieviešot dažādus pārrobežu sadarbības projektus, glābēju, ugunsdzēsēju un mediķu izglītībā Polijā tiek pievērsta liela uzmanība svešvalodu apguvei un apmācībai. 

 

2019.gada 16.maijā norisinājās pieredzes apmaiņas vizīte Biržos

Projekta ietvaros Biržu rajona pašvaldības administrācija organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Biržos vietējiem sabiedriskās drošības pakalpojumu sniedzējiem un projekta partneriem. Projekta dalībniekus iepazīstināja ar sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības pakalpojumiem Biržu pašvaldībā, kā arī dalījās ar informāciju par cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanu sabiedrības drošības nodrošināšanas procesā.

2019.gada 3.jūlijā notika pieredzes apmaiņas vizīte Vecumnieku novadā par vietējās sabiedriskās drošības un kārtības dienestu darbu

Pasākumā piedalījās projekta partneri no Zemgales plānošanas reģiona, Aknīstes un Tērvetes novadiem, kā arī no Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā. Vecumnieku novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs Edgars Polis viesus iepazīstināja ar Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības nodaļas darbu, sadarbības pieredzi ar citām valsts un pašvaldības institūcijām. Diskusijas laikā varējām salīdzināt pašvaldības policijas, Valsts policijas un pašvaldības kārtības dienesta pilnvaras un rīcības iespējas dažādos gadījumos Latvijā un Lietuvā. Atkritumu apsaimniekošana Lietuvā – atrisināts jautājums nodokļu veidā, īpašumam vai dzīvesvietai tiek piemērots noteikts nodoklis par atkritumu apsaimniekošanu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vecumnieku posteņa pārstāvji pastāstīja par sadarbību ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībām Skaistkalnē un Bārbelē.

Paralēli pieredzes apmaiņas vizītēm notika arī projekta vadības grupas sanāksmes, kurās katrs projekta partneris iepazīstināja ar plānošanas periodā paveikto un plānotajām aktivitātēm.

   

 

2019.gada 13. jūlijā Tērvetē tika aizvadīta „Ugunsdzēsēju diena”

Pasākuma mērķis – radīt interesi par ugunsdzēsēja arodu, iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar ugunsdzēsības dienesta darbību, tā aktivitātēm. Apmācīt kā rīkoties ārkārtas situācijā.

Jau ceturto reizi notika Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju rīkotās sacensības, kurās tika noskaidrotas veiklākās komandas ugunsdzēsības sporta disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa.

Kopumā 15 komandas no dažādām Latvijas vietām (Zante, Grobiņa, Saldus, Tērvete) demonstrēja savas iemaņas šļūteņu izvilkšanā, savienošanā, motorsūkņa darbināšanā, ūdens padošanā pa šļūtenēm no ūdenstilpnes un mērķu piepildīšanā ar ūdeni. Komandas sacentās trīs grupās – sieviešu, jauniešu zēnu un vīru komandu grupās.

Šoreiz vislabāk veicās Tērvetes komandām, kuras uzrādīja vislabāko laiku disciplīnu veikšanā.

 

 

Tērvetes novada domes veiktās un plānotās aktivitātes projektā:

  • 2019.gada 30. maijā Tērvetes novada ugunsdzēsības dienests saņēma jaunu ugunsdzēsības mašīnu, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību.
  • 2019.gada oktobrī visi projekta partneri tiksies Tērvetē pieredzes apmaiņas vizītē, kurā mēs viesus iepazīstināsim ar savu pieredzi video novērošanā, kas ievērojami atvieglo darbu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.
  • 2019.gada oktobrī plānotas praktiskās apmācības 12 Tērvetes brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem „Elpošanas aparāta izmantošana elpošanai nederīgā vidē”.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 01.08.2019.                                                                                              Projekta vadītāja Sandra Latiša

_________________________________________

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas

2014-2020 ietvaros Tērvetes ugunsdzēsēji sagaida jaunu automašīnu

2019.gada 30. maijā Tērvetes novada ugunsdzēsējiem piepildījās sen lolots sapnis – projekta “Safe borderlands” ietvaros ir iegādāta jauna ugunsdzēsēju automašīna.

 Ugunsdzēsēju automašīna KAMAZ 3 ir ražota Viļņā, Lietuvas Republika, SIA jeb   UAB “ISKADA”.  Transportlīdzeklis ir ražots uz KAMAZ šasijas bāzes ar EURO 6 dzinēju.

Transportlīdzekļa izmaksas sastāda 129 800 euro bez PVN.

2019.gada 12. aprīlī LR Iekšlietu ministrija ar rīkojumu automašīnai ir piešķīrusi operatīvā transportlīdzekļa statusu.

Latvijā šāds operatīvais transportlīdzeklis ir pirmais un vienīgais, savukārt Polijā pa ceļiem tādas traucas jau 24 automašīnas.

Mūsu ugunsdzēsējiem šobrīd vēl priekšā ir nopietns darbs – jāpierod pie jaunā transportlīdzekļa aprīkojuma, kas notiks jau tuvākajā laikā plānotajās mācībās.

 Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020. gadam

 Inita Roze,sabiedrisko attiecību speciāliste

____________________________

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada pašvaldībās kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019. gada nogalei notiek pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.

14.martā Tērvetes novada ugunsdzēsības dienesta pārstāvji tikās Aknīstē ar drošības un kārtības dienestu speciālistiem, projekta vadības pārstāvjiem no Vecumniekiem, Aknīstes, Biržiem un Rokišķiem. Pasākumu atklāja Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis, projekta „Safe borderlands” vadītājs Arturs Penčura un Aknīstes novada domes izpilddirektors Jānis Gavars. Pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar drošības un kārtības dienestu darbu Aknīstes novada pašvaldībā. Vizītes ietvaros pasākuma dalībnieki apmeklēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aknīstes posteni. Projekta vadības grupas sanāksmē katrs projekta partneris iepazīstināja ar 2.projekta plānošanas periodā paveikto un 3. projekta plānošanas periodā plānotajām aktivitātēm.

Tērvetes novada domes veiktās un plānotās aktivitātes:

  • iegādāts aprīkojums un ekipējums Tērvetes novada ugunsdzēsības dienestam – spēka zāģis, dielektrisko instrumentu komplekts, elpošanas sejas maskas (evakuācijai), glābšanas virves, ugunsdzēsības šļūtenes, ugunsdzēšamie aparāti, instrumentu komplekts un mobilā radiostacija,

  • noorganizētas teorētiskās un praktiskās apmācības „Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”, lai stiprinātu kapacitāti reaģēšanai dzīvību apdraudošās situācijās
  • projekta plānošanas periodā projekta partneri tiksies Biržos un Vecumniekos pieredzes apmaiņas vizītē
  • gada maijā paredzēta vienas jaunas ugunsdzēsības mašīnas piegāde, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

02.05.2019.                                                            Projekta vadītāja Sandra Latiša

____________________________________________________________________

Joprojām aktīvi turpinās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas īstenošana.

2019. gada 24. janvārī Lietuvas pilsētā Rokišķi notika pirmās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu līdzības un atšķirības Latvijā un Lietuvā”.

Tērvetē 11. un 22. februārī Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai tika rīkotas apmācības „Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”.

Savukārt 26. februārī Tērvetē notika Zemgales Plānošanas reģiona organizētās otrās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības, kurās Lietuvas kolēģi iepazīstināja mūs ar savas valsts sabiedriskās drošības institūcijām, likumdošanu un labās prakses piemēriem, ko sniedza Lietuvas Republikas ugunsdzēsības un drošības dienests, uzsverot, ka darba transportlīdzekļu tehniskā aprīkojuma maiņa notiek ik pa pieciem gadiem un skaidrojot, pēc kādiem principiem Lietuvā darbojas brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Lietuvas Valsts policija dalījās pieredzē ar operatīvais transportlīdzekļa tehnisko aprīkojumu, kurā ir viss notikumu vietas apskatei un  operatīvi veicama  jebkuras sarežģītības pakāpes darbība, ierodoties notikumu vietā. Ar saviem darba pienākumiem pieredzē dalījās arī Lietuvas Republikas robežsardzes dienests, uzsverot sadarbību ar Latvijas Republikas robežsardzi. Izrādās, ka mums ir kopīgas problēmas, kas atšķiras tikai niansēs –  imigranti, kontrabandas  preces gan transportlīdzekļu zādzība, pārdzīšana un tirdzniecība.

Lietuvas sadarbības partneri neslēpj, ka ikviens drošības pasākums ir īpaši domāts iedzīvotāju drošībai, tādēļ iedzīvotāji ir novērtējuši savu uzticamības pakāpi – pirmkārt, ugunsdzēsējiem, otrkārt, Valsts policijai un , treškārt, armijai.

Arī šis projekts ir vērsts savstarpējai profesionālu pieredzes pilnveidei un aprīkojuma iegādei, lai iedzīvotāji justu, ka prioritāte ir viņu drošība.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”  

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

ERAF finansējums: 461 773,12 euro

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 euro, t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 euro.

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta vadītāja Sandra Latiša

08.03.2019.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

___________________

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Tērvetē tiek attīstīta pašvaldības ugunsdzēsēju kapacitāte un efektivitāte.

2019. gada 24. janvārī Lietuvas pilsētā Rokišķi notika pirmās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu līdzības un atšķirības Latvijā un Lietuvā”. Lietuvas kolēģi tika iepazīstināti ar Latvijas valsts likumdošanu un sabiedriskās drošības institūcijām. Darba grupā tika analizētas drošības dienestu darbības vājās un stiprās puses. Savā darba pieredzē ar Lietuvas kolēģiem dalījās Valsts policijas pārstāvis no Tukuma nodaļas, Valsts ugunsdzēsības dienests no Dobeles filiāles, Jelgavas operatīvā centra pārstāvis un Tērvetes novada pašvaldības policija.

Tērvetes ugunsdzēsēju dienesta pārstāvji bijuši arī pieredzes apmaiņas braucienā uz Rokišķiem, lai pārņemtu Lietuvas kolēģu labo praksi.

Tērvetē 11. un 22. februārī Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai tiek rīkotas apmācības „Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”. Savukārt 26. februārī Tērvetē notiks Zemgales Plānošanas reģiona organizētās otrās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības, kurās Lietuvas kolēģi iepazīstinās mūs ar savas valsts sabiedriskās drošības institūcijām, likumdošanu un labās prakses piemēriem.

Ar programmas atbalstu līdz 2019. gada marta beigām ir paredzēts iegādāties inventāru ugunsdzēsēju dienestam un jaunu ugunsdzēsības automašīnu, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

ERAF finansējums: 461 773,12 euro

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 euro, t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 euro.

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta vadītāja Sandra Latiša

04.02.2019.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Zemgales plānošanas reģiona projekts

“Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/ Improvement of effiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe borderlands)”

Nr.LLI – 302

Galvenā Tērvetes novada domes aktivitāte projektā – aprīkotas ugunsdzēsēju mašīnas iegāde.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”  

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

ERAF finansējums: 461 773,12 euro

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 euro, t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 euro.

Vairāk par projektu:

https://latlit.eu/lli-302-improvement-of-efficiency-and-availability-of-local-public-security-services-in-cross-border-regions-of-latvia-and-lithuania-safe-borderlands/

Projekta apraksts

 

 

Žagares reģionālā parka projekts

“Explore Zemgale by Bicycle”

Nr.LLI-264

Galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes projektā – velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšana un reklāmas video materiāla sagatavošana.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.marts.

Publikācija – 2018. maijs

Publikācija – 2018. jūnijs

Publikācija

Publikācija – 2018.decembris

Publ

 

   

Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve

Nr. 18-06-A00702-000080

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Bu 1 “Stūrīši-Mednieki” Bukaišu pagastā. Pārbūvējamā ceļa posma garums 2,214 kilometri. Ceļu ikdienā izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 444 357,73.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 399 921,96.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (28% no projekta izmaksām) – EUR 44 435,77.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.augusts – 2019.gada 31.oktobris.

Publikācija Bu 1_Jūlijs

 

Tērvetes novada dome 18.10.2016. ir noslēgusi Līgumu Nr.SKV-L-2016/868 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Projekta īstenošanas laiks: 18.10.2016. – 29.02.2020.

Tērvetes novada prezentācija Zemgales dienās Īrijā 26.- 30.04.2017.

Prezentācija

 

Slimību profilakses un kontroles centra projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14  pašvaldībās”

Nr. 9.2.4.2/16/I/106

Projekta mērķis:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

    • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;
  • valsts budžeta finansējums – 64 463,55 EUR.

   

   

   

Pasākums visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai Tērvetē

     

  

  

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis: karjeras konsultanta nodarbināšana izmēģinājumskolās Tērvetes novadā.

Plānotās projekta izmaksas 2017.gadā: 4581,82 EUR, kas ir 100% projekta iesniedzējorganizācijas (VIAA) finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 9.marts – 2020.gada 30.decembris.

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2018.gada 31.decembris

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv