Svētdiena, 17. Janvāris | Dravis, Tenis
AAA

PASĀKUMU KALENDĀRS -2020 ( ir būtiskas izmaiņas !!)

 

JĀŅUIELĪGOŠANA

 
datums pasākums / norises vieta
11.01. Ukru amatierteātra izrāde. “Nākošpavasar”/ Bukaišu tautas namā
25.01. VPDK Sadancis “Kā jaunam sapnim būt…” /Tērvetes novada k/n
01.02. Kinoseanss. “Pilsēta pie upes”/Tērvetes novada k/n
05.02. Tērvetes folkloras kopas “Ceļteka” piecgadei veltīts muzikāls vakars /Tērvetes novada k/n
14.02. Zvārdes pagasta amatierteātra viesizrāde , balle/ Bukaišu tautas namā
15., 16. 02. Amatierteātra “Trīne” pirmizrāde. Gunārs Priede “Zilā” /Tērvetes novada k/n
29.02., 01.03.
Amatierteātra “Trīne” izrāde. Gunārs Priede “Zilā” /Tērvetes novada k/n
07.03. Kinoseanss. “Klases salidojums 2” /Tērvetes novada k/n
14.03. ATCELTS !!Aizputes tautas teātra viesizrāde. Lauris Gundars “Tiritomba 2” /Tērvetes novada k/n
26.03. ATCELTS !!Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis /Augstkalnē
28. 03. ATCELTS !! “Rodi iedvesmu Tērvetē!”. Iepazīšanās ar Tērvetes novadā darbojošos pulciņu, amatnieku un mājražotāju veikumu, tirdziņš un radošās darbnīcas. Amatiermākslas kolektīvu koncerts. Pasākuma viesi- Jonišķu rajona amatnieki un pašdarbības kolektīvi. / Tērvetes novada k/n. Māla radošā darbnīca.   
28.03. ATCELTS !!
Zemes stunda/Augstkalnē 

04.04. PĀRCELTS uz nenoteiktu laiku !!
MAZAIS TĒRVETNIEKS 2019″ /Tērvetes novada k/n   

12. 04. ATCELTS !!Lieldienu pasākumi /Augstkalnē, Tērvetē   
18.04.
ATCELTS !!Seminārs sievietēm “Krāsas meikapā, garderobē un aksesuāros”.   
28. 04. ATCELTS !!Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu pulciņu koncerts, darbu izstāde /Tērvetes novada k/n
30.04. ATCELTS !!Valpurģu nakts mistērija /LVM dabas parkā Tērvetē  
01.05. ATCELTS!! Jauniešu deju kolektīvu Sadancis /Tērvetes novada k/n
04.05.

ATCELTS!!  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts svinīgs pasākums. Koncerts. II skrējiens Tērvetes pilskalnā /Tērvetē

04. 05. ATCELTS!!  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums / Augstkalnē
09., 10. 05. ATCELTI! Tulpju svētki / “Viestardos” Kroņaucē
10. 05. ATCELTS!!  Mātes dienai veltīts pasākums /Augstkalnē
16.05. PĀRCELTS! Traktordienas 2020/Kroņaucē
22., 23.05.
ATCELTS !! Latvijas Meža dienas LVM dabas parkā Tērvetē
30.05. ATCELTI!Gold Barbell” bērnu un ģimenes sporta festivāls /Kroņaucē
30.05. ATCELTS!!  Vasaras sezonas atklāšanas balle / Tērvetes estrādē
31.05 ATCELTS!!   Bērnu dienai veltīts pasākums /Tērvetes estrādē
19.06. ATCELTS!! Jāņu ielīgošana ( amatierteātra izrāde un balle )/Bukaišos

21.06.

  Vasaras saulgrieži . Uguns un gaismas mistērija / Tērvetē

22.06. ATCELTS!!   Jāņu ielīgošana / Augstkalnē

23.06.

JĀŅU IELĪGOŠANA TĒRVETES NOVADA CIEMOS

 ..  07.
ATCELTS!!    Tērvetes novada Bērnības svētki

16.07.

Tērvetes amatierteātra “Trīne” izrāde/Tērvetes estrāde

17.07.

TĒRVETES NOVADA SVĒTKI  Klasiskās mūzikas koncerts/Augstkalnē 

18.07.

TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI/ dauddzīv. mājas “Labrenči” sporta laukumā

18.07.

TĒRVETES NOVADA SVĒTKI /Tērvetes estrādē

19.07.

TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI/ Zelmeņi, sporta laukumā

 

25.07.

BUKAIŠU PAGASTA SVĒTKI. Svētku ietvaros ikgadējā pasākuma “Izskrien Tērvetes novadu!” posms Bukaišos.

15.,16. 08. Zemgaļu svētki /Tērvetē

15.08.

   AUGSTKALNES PAGASTA/SPORTA SVĒTKI
22.08. Mazais tērvetnieks 2019
12.09. ATCELTS!!     Novada pašdarbnieku sporta spēles /Tērvetē
20.09. Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram
26.09. Labrenča tirgus. “Tērvetes dižķirbis 2020″/pie Tērvetes estrādes, Apartamentu “Ores” pagalmā
02.10. Skolotāju dienai veltīts pasākums Annas Brigaderes pamatskolā

11.11.

Lacplēša dienas lāpu gājiens /Augstkalnē

17.11.

LR proklamēšanas 102. gadadienai veltīts pasākums (novada domes apbalvojumu pasniegšana) ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLĀ  . BALLE ATCELTA!!!

18.11.

Svētbrīdis /Tērvetē

27.11.

Lūgšanu brokastis

28.11.

ATCELTS !!!    SDK “Vārpa” un draugu kolektīvu Sadancis / Tērvetes novada k/n 

04.12.

KONCERTS Tērvetes novada Senioriem ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLĀ

04.12.

Egles iedegšana / Augstkalne

05.12.

Egles iedegšans svētki / Tērvetes vēsturiskajā centrā

12.12.

Tērvetes novada lauksaimnieku, uzņēmēju GADA BALLE/ Tērvetes novada k/n

19.12.

Labrenča tirgus Ziemassvētkos

20.12.

Ziemassvētku pasākums Tērvetes novada pirmsskolas vecuma bērniem IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!!

27. decembrī

Ziemassvētku KONCERTS. Kristīne  Zadovska un Jānis Lūsēns / Tērvetes novada k/n/ieeja pa maksu

   
 

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas! Sekojiet informācijai!

Kontaktinformācija-
 26413219 ( kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI