Piektdiena, 28. Aprīlis | Gundega, Terēze
AAA

PASĀKUMU KALENDĀRS 2017

Tērvetes novadā plānoto pasākumu kalendārs 2017

datums pasākums organizators
21. 01. novadnieces Zonnes Prāmaltes

grāmatas atvēršanas svētki

03. 02. Koru draudzības koncerts

ZIEMAS VIDŪ

Tērvetes novada k/n
11. 02. Vidējās paaudzes  deju kolektīvu Sadancis

“Ar deju uz Tērveti”

 Tērvetes novada k/n
11. 02. Deju kolektīvu sadancis “Pretī pavasarim”  Tērvetes novada k/n
 10.03. Skolēnu tautas deju kolektīvu Sadancis

( piedalās kolektīvi no  Brocēnu,

Kocēnu, Saldus un Tērvetes novadiem,

ka arī no Žagares.

 Augstkalnes vsk.,

Tērvetes novada k/n

 18.03. “Rodi iedvesmu Tērvetē” –Tērvetes

novada iedzīvotāju hobiju, interešu izstāde ,

pašdarbības kolektīvu koncerts, radošās

darbnīcas, amatnieku tirdziņš

 Tērvetes novada k/n
 25.03. Māras daudzinājums ,

ielūdz folkloras kopa“Ceļteka”

 Tērvetes novada k/n
 25.03. Zemes stunda  Tērvetes novada JIC
 31.03. Vācu dramaturga Martina Valzera lugas

“Kauja četrās sienās” izrāde ar

Liepājas teātra aktieru piedalīšanos

 Tērvetes novada k/n
 02.04. Mazais tērvetnieks 2016  Tērvetes novada dome,

Tērvetes novada k/n

 05.04. Teātra izrāde bērniem (Teātris un es )

”Toms pret superpelēm”

 Tērvetes novada k/n
 08.04. Jauniešu deju kolektīvu draudzības

koncerts

 Tērvetes novada k/n
 13.04. Tērvetes novada izglītības iestāžu

interešu pulciņu koncerts – skate

 Tērvetes novada k/n

Tērvetes novada dome

 16.04. Krāsainās Lieldienas LVM dabas parkā Tērvetē  AS LVM
 16.04. Ripo Lieldienas Tērvetē  Tērvetes novada k/n
 21.04. Tērvetes novada pirmsskolas izglītības iestāžu

interešu pulciņu koncerts – skate

 Tērvetes novada k/n, Tērvetes novada dome
 30.04. Valpurģu nakts mistērijas

LVM dabas parkā Tērvetē

 AS LVM
 04.05. Baltā galdauta svētki, Vislatvijas akcija

“Apskauj Latviju!” Bukaišu, Augstkalnes pagastos

Tērvetes novada dome, Tērvetes novada k/n,
 07.05. Ūsiņdiena Tērvetē  Tērvetes novada k/n
 13.05. Pasakas modināšana

LVM dabas parkā Tērvetē

 AS LVM
 13.,14.05. Tulpju svētki  “Viestardos” Kroņaucē  Kristīne un Gundars

Lāči, “Viestardi”

 27.05. Traktoru dienas  AF Tērvete
 09.06. Baznīcu nakts Tērvetes novada baznīcās
 21.06. Vasaras Saulgrieži Tērvetē  Tērvetes novada k/n
 23.06. Līgo balle  Tērvetes novada k/n
 01.07. Tērvetes novada sporta svētki  Tērvetes novada

sporta halle

 08.07. Bērnu Operas svētki  Biedrība ” Tērvetes

meža izglītības centrs “

 21.07. TĒRVETES NOVADA SVĒTKI,

klasiskās mūzikas koncerts Augstkalnē

Tērvetes novada dome, Tērvetes novada k/n
 22.07. TĒRVETES NOVADA SVĒTKI Tērvetes novada dome, Tērvetes novada k/n
 29.07. Bukaišu pagasta svētki  Bukaišu pagasta pārvalde
 29.07. Rehabilitācijas centram “Tērvete” –  85  Rehabilitācijas centrs
 12.08. ZEMGAĻU SVĒTKI  Biedrība “Latviešu karavīrs”,Tērvetes novada k/n
 10.09. M. Druvas koncertuzvedums

“Dievs, tava zeme deg!” Augstkalnē

 M. Druva,

Tērvetes novada k/n

 15.09. Dzejas dienas Tērvetē  Tērvetes novada k/n, Dobeles literātu biedrība “Spārni”
 23.09. Labrenča tirgus , “Tērvetes dižoga -2017”  Tērvetes novada k/n
 23.09. Meža ražas svētki LVM dabas parkā Tērvetē  AS LVM
 30.09. Senioru vakars  Tērvetes novada k/n
 06.10. Skolotāju dienai veltīts pasākums  Tērvetes novada k/n, Tērvetes novada dome
 13.10. Izrāde bērniem (“Teātris un Es”)  Tērvetes novada k/n
 14.10. Pasakas midzināšana

LVM dabas parkā Tērvetē

 AS LVM
28.10. AT “Trīne” pirmizrāde Inga Ābele “Labās asinis” Tērvetes novada k/n
 11.11. Lāpu gājiens Tērvetē  Tērvetes novada k/n
 17.11. LR proklamēšanas 99.gadadienai

veltīts pasākums -Tērvetes novada represēto

svinīga tikšanās, koncerts, apbalvojumu

pasniegšana, balle

 Tērvetes novada k/n
 01.12. Lūgšanu brokastis
 03.12. Egles iedegšanas svētki Tērvetē  Tērvetes novada k/n
Labrenča Ziemassvētku tirgus  Tērvetes novada k/n
 09.12. Tērvetes novada zemnieku, uzņēmēju

GADA BALLE

 Tērvetes novada k/n
 16.12. Ziemassvētku pasākums bērniem  Tērvetes novada k/n
 25.12. Ziemassvētku balle  Tērvetes novada k/n
Kontaktinformācija- 

  29330689  ( V. Strapcāns),

     26413219   ( I. Strazdiņa)

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas!

Sekojiet informācijai!

 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv