Svētdiena, 21. Aprīlis | Anastasija, Marģers
AAA

Noslogojums

Tērvetes novada sporta halles  noslogojums  no 02.01. 2019.

Diena Laiks Sporta veids Organizācija Atbildīgā persona
Pirmdiena 8.00.-14.00. Sporta stundas A. Brigaderes-p.sk. V.Zērvēns
14.00.-16.00. Sporta pulciņš A.Brigaderes p.-sk. V.Zērvēns
16.00.-18.30. Handbols Tērvetes novads L.Karloviča
18.30.-20.30. Volejbols (1.lauk.) Tērvetes novads R.Briedis
18.30.-20.30. Volejbols ( 2.lauk.) Tērvetes Agrofirma A.Ramons
20.30.-22.00. Brīvais apmeklējums *Tērvetes novada iedzīvotājiem .
11.00.-21.00. Trenažieru zāle . .
Otrdiena 8.00.-14.00. Sporta stundas A. Brigaderes p-sk. I.Lukaže
14.00.-15.00. Sporta pulciņš A.Brigaderes p.-sk. I.Lukaže
15.00.-16.30. Handbola pulciņš 2.-3.klase A.Brigaderes p-sk. M.Dubrovska
16.30.-18.30. *Brīvais apmekl., badmintons(1) streetbols(2) lauk. *Tērvetes novada iedzīvotājiem .
19.00.-20.00. Vingrošana A.Brigaderes p-sk. I.Lukaže
18.30.-20.00. Basketbols Tērvetes novads N.Ramanauskis
20.00.-22.00. Florbols Tērvetes novads J.Hartiks
11.00.-21.00. Trenažieru zāle . .
19.00.-20.00. Vingrošana (sievietēm) Tērvetes novada iedz. I.Lukaže
Trešdiena 8.00.-14.00. Sporta stundas A.Brigaderes p.-sk. V.Zērvēns
14.00.-15.30. Sporta pulciņš A.Brigaderes p.-sk. V.Zērvēns
16.00.-18.30. *Brīvais apmeklējums Tērvetes novada iedzīvotāji .
19.00.-21.30. Volejbols, abi laukumi Tērvetes novads R.Briedis
11.00.-21.00. Trenažieru zāle . .
Ceturtdiena 8.00.-14.00. Sporta stundas A. Brigaderes p.-sk. I.Lukaže
14.00. -15.00. Sporta pulciņš A.Brigaders p.-sk. I.Lukaže
15.10.-16.30. Handbols + VFS (2.-5.kl. meitenes) Tērvetes novads no 1.10. M.Dubrovska
17.00.-19.00.  Handbols Tērvetes novada bērnu un jauniešu komandas L.Karloviča
19.00.-20.00. *Brīvais apmeklēju Tērvetes novada iedzīvotāji .
20.00.-22.00. Florbols Tērvetes novads J.Hartiks
11.00.-21.00. Trenažieru zāle . .
Piektdiena 15.30.-18.00. Handbols Tērvetes novads, bērni, jaunieši. L.Karloviča
18.00.-19.00. *Brīvais apmeklējums Tērvetes  novada iedzīvotāji .
19.00.-22.00. Basketbols Tērvetes novads N.Ramanauskis
11.00.-21.00. Trenažieru zāle . .
19.00.-20.00. Vingrošana A.Brigaderes p.-sk. I.Lukaže
Sestdiena 10.00.-21.00. Sacensību diena Tērvetes novada sporta pasākumi L.Karloviča
Svētdiena 17.00.-20.00. Sacensību diena Tērvetes novads ( 2.līga mājas spēles) J.Hartiks
Sestdiena 10.00.-21.00. Sacensību diena Tērvetes novada sporta pasākumi L.Karloviča
Svētdiena 17.00.-20.00. Sacensību diena Tērvetes novads ( 2.līga mājas spēles) J.Hartiks

* inventāru izsniedz pēc pieprasījuma

Zvanīt : 29766085 , ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības.

Augstkalnes sporta zāles noslogojums

 

Trenažieru zāle

Trenažieru zāles darba laiks:

KATRU DARBA DIENU pl. 11.00 – 21.00

SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS  pl. 11.00 – 16.00.

trenzale

TĒRVETES NOVADA SPORTA HALLES  TRENAŽIERU  ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
 1. Iegādājoties Tērvetes novada Sporta halles trenažieru zāles (turpmāk – trenažieru zāle) mēneša abonementu , apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.

 3. Trenažieru zālē patstāvīgi bez vecāku atļaujas atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuālā trenera vadībā.

 4. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.

 5. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.

 6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņus, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā.

 7. Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.

 8. Tērvetes novada Sporta halles administrācija neatbild par naudas, vērtslietu vai atstāto mantu zudumiem.

 9. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.

 10. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.

 11. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana trenažieru zāles telpās ir stingri aizliegta.

 12. Tērvetes novada Sporta halles darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko, citu apreibinošo vielu iespaidā.

 13. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības pie Sporta centra vadītāja vai dežuranta.

 

SPORTA ZĀLES NOSLOGOJUMS Augstkalnes vsk.

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
8.30.-13.40. Māc.st /.L.Karloviča/ 8.30.-13.00.

/L.Karloviča/

8.30.-15.25.

/L.Karloviča/

—– 8.30.-13.40.

/L.Karloviča/

—– —–
 
13.40.-14.20-

1-4.kl. meitenes

/A.Dude/

13.00.-14.00. 1.-4.kl. sporta sp. zēni

/L.Karloviča/

15.25.-16.25.

Konsultācijas

/L.Karloviča/

13.40.-14.40.

1.-4.kl. zēni

/L.Karloviča/

14.20.-16.00.

5-9.kl. sporta sp.

/A.Dude/.

18.20.-20.20. vsk. sporta spēles

/A.Dude/

18.00.-21.00 volejbols

/V.Prīliņa/.

17.00.-18.20.

Volejbols vsk. /A.Dude/

17.00.-19.00. sporta spēles vsk.

/A.Dude/

18.00.-21.00.

Volejbols

/ V.Prīliņa/

 
 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv