Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
AAA

Noslogojums

Tērvetes sporta halles noslogojums no 2021.gada 9.septembra

Sporta inventāru izsniedz pēc pieprasījuma

Zvanīt : 29766085 , ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības.

 

Augstkalnes pamatskolas sporta zāles grafiks

Trenažieru zāle

Trenažieru zāles darba laiks:

no 15.jūnija katru dienu 16:00- 21:00 – zvanīt 29766085

 

trenzale

TĒRVETES SPORTA HALLES  TRENAŽIERU  ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
 1. Iegādājoties Tērvetes Sporta halles trenažieru zāles (turpmāk – trenažieru zāle) mēneša abonementu , apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.

 3. Trenažieru zālē patstāvīgi bez vecāku atļaujas atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuālā trenera vadībā.

 4. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.

 5. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.

 6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņus, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā.

 7. Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.

 8. Tērvetes novada Sporta halles administrācija neatbild par naudas, vērtslietu vai atstāto mantu zudumiem.

 9. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.

 10. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.

 11. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana trenažieru zāles telpās ir stingri aizliegta.

 12. Tērvetes Sporta halles darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko, citu apreibinošo vielu iespaidā.

 13. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības pie Sporta centra vadītāja vai dežuranta.

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI