Otrdiena, 22. Oktobris | Irīda, Īrisa
AAA

Noslogojums

  Tērvetes novada sporta halles noslogojums no 2019.gada 1. oktobra

Sporta inventāru izsniedz pēc pieprasījuma

Zvanīt : 29766085 , ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības.

Augstkalnes sporta zāles noslogojums

Trenažieru zāle

Trenažieru zāles darba laiks:

KATRU DARBA DIENU pl. 11.00 – 21.00

SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS  pl. 11.00 – 16.00.

trenzale

TĒRVETES NOVADA SPORTA HALLES  TRENAŽIERU  ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
 1. Iegādājoties Tērvetes novada Sporta halles trenažieru zāles (turpmāk – trenažieru zāle) mēneša abonementu , apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.

 3. Trenažieru zālē patstāvīgi bez vecāku atļaujas atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuālā trenera vadībā.

 4. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.

 5. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.

 6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņus, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā.

 7. Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.

 8. Tērvetes novada Sporta halles administrācija neatbild par naudas, vērtslietu vai atstāto mantu zudumiem.

 9. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.

 10. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.

 11. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana trenažieru zāles telpās ir stingri aizliegta.

 12. Tērvetes novada Sporta halles darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko, citu apreibinošo vielu iespaidā.

 13. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības pie Sporta centra vadītāja vai dežuranta.

SPORTA ZĀLES NOSLOGOJUMS Augstkalnes vsk.

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
8.30.-13.40. Māc.st /.L.Karloviča/ 8.30.-13.00.

/L.Karloviča/

8.30.-15.25.

/L.Karloviča/

—– 8.30.-13.40.

/L.Karloviča/

—– —–
 
13.40.-14.20-

1-4.kl. meitenes

/A.Dude/

13.00.-14.00. 1.-4.kl. sporta sp. zēni

/L.Karloviča/

15.25.-16.25.

Konsultācijas

/L.Karloviča/

13.40.-14.40.

1.-4.kl. zēni

/L.Karloviča/

14.20.-16.00.

5-9.kl. sporta sp.

/A.Dude/.

18.20.-20.20. vsk. sporta spēles

/A.Dude/

18.00.-21.00 volejbols

/V.Prīliņa/.

17.00.-18.20.

Volejbols vsk. /A.Dude/

17.00.-19.00. sporta spēles vsk.

/A.Dude/

18.00.-21.00.

Volejbols

/ V.Prīliņa/

 
 
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv