Piektdiena, 28. Jūlijs | Cecīlija, Cilda
AAA

Noslogojums

Tērvetes novada sporta halles  noslogojums ( halles vad. Dainis Ābols,  t. 20047222) 2016./2017. mācību gadā

Diena Laiks Sporta veids Organizācija Atbildīgā persona
Pirmdiena 09.35-13.55 Sporta stundas A.Brigaderes sk. V.Zērvens
  14.05-15.45 Sporta pulciņš A.Brigaderes sk. V.Zērvens
  16.00- 18.00 Handbols( zāle+trenažieri) Novads L.Karloviča
  18.00-19.30 Volejbols(1.laukums) Novads(pieaugušie) R.Briedis
  18.00-19.30 Volejbols(2.laukums) „Agr. Tērvete” A.Ramons
  19.30 -22.00 Brīvais apmeklējums/ sporta spēles Novada iedzīvotāji D.Ābols
  11.00-21.00 Trenažieru zāle   maksas pakal.
         
Otrdiena 08.45-13.55 Sporta stundas A.Brigaderes sk. I.Lukaže
  14.05-14.45 Sporta pulciņš A.Brigaderes sk. I.Lukaže
  17.00-19.00 Florbols bērniem Novads D.Ābols
  19..00-22.00 Florbols (vīr.2.līga) Novads(pieaugušie) D.Ābols
  11.00-21.00 Trenažieru zāle   maksas pakal.
  19.00-20.00 Vingrošana   I.Lukaže
         
Trešdiena 09.35-12.05 Sporta stundas A.Brigaderes sk. V.Zērvens
  13.05-13.55 Sporta stundas A.Brigaderes sk. V.Zērvens
  14.10-16.00 Florbols (1. – 4.kl/5.-8.kl) A.Brigaderes sk. D.Ābols
  17.00-18.30 Handbols Novads (bērni) L.Karloviča
  18.30-20.00 Handbols Novads (jaunieši) L.Karloviča
  18.00- 21.00 Novuss Novads D.Ābols
  20.30-22.00 Volejbols Novads R.Briedis
  11.00-21.00 Trenažieru zāle   maksas pakal.
        I.Lukaže
         
Ceturtdiena 08.45-13.15 Sporta stundas A.Brigaderes sk. I.Lukaže
  13.30-15.00 Sporta pulciņš A.Brigaderes sk. I.Lukaže
  17.00-19.00 Florbols bērniem Novads D.Ābols
  20.00-22.30 Florbols (vīr.2.līga) Novads(pieaugušie) D.Ābols
  11.00-21.00 Trenažieru zāle   maksas pakal.
         
Piektdiena 14.30-16.00 Handbols Novads (bērni) L.Karloviča
  16.00-18.30 Handbols Novads (bērni) L.Karloviča
  18.30- 20.00 Handbols Novads (jaunieši) L.Karloviča
  20.00-22.00 Basketbols (novada kom) Novads K. Vilsons
  11.00-21.00 Trenažieru zāle   maksas pakal.
  19.00-20.00 Vingrošana   I.Lukaže
         
Sestdiena 10.00-14.00 Leišmales basketbola čemp.   D.Ābols
    Sacensību diena    
         
         
Svētdiena 11.00-15.00 Handbols Novads (bērni/jaun.) L.Karloviča
  17.00 -20.00
Atbilstoši spēļu kalendāram
2.līgas Tērvetes komandas mājas spēles Latvijas čempionāts D.Ābols
    Sacensību diena  

 

 

Trenažieru zāle

Trenažieru zāles darba laiks:

KATRU DARBA DIENU pl. 11.00 – 21.00

SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS  pl. 11.00 – 16.00.

trenzale

TĒRVETES NOVADA SPORTA HALLES  TRENAŽIERU  ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
 1. Iegādājoties Tērvetes novada Sporta halles trenažieru zāles (turpmāk – trenažieru zāle) mēneša abonementu , apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.

 3. Trenažieru zālē patstāvīgi bez vecāku atļaujas atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuālā trenera vadībā.

 4. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.

 5. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.

 6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņus, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā.

 7. Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.

 8. Tērvetes novada Sporta halles administrācija neatbild par naudas, vērtslietu vai atstāto mantu zudumiem.

 9. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.

 10. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.

 11. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana trenažieru zāles telpās ir stingri aizliegta.

 12. Tērvetes novada Sporta halles darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko, citu apreibinošo vielu iespaidā.

 13. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības pie Sporta centra vadītāja vai dežuranta.

 

SPORTA ZĀLES NOSLOGOJUMS Augstkalnes vsk.

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
8.30.-13.40. Māc.st /.L.Karloviča/ 8.30.-13.00.

/L.Karloviča/

8.30.-15.25.

/L.Karloviča/

——— 8.30.-13.40.

/L.Karloviča/

———– ———-
 
13.40.-14.20-

1- 4.kl.meitenes

/A.Dude/

13.00.-14.00. 1.-4.kl. sporta sp. zēni

/L.Karloviča/

15.25.-16.25.

Konsultācijas

/L.Karloviča/

13.40.-14.40.

1.-4.kl. zēni

/L.Karloviča/

14.20.-16.00.

5-9.kl. sporta sp.

/A.Dude/.

18.20.-20.20. vsk. sporta spēles

/A.Dude/

18.00.-21.00 volejbols

/V.Prīliņa/.

17.00.-18.20.

Volejbols vsk. /A.Dude/

17.00.-19.00.sporta spēles vsk.

/A.Dude/

18.00.-21.00.

Volejbols

/ V.Prīliņa/

 
 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv