Pirmdiena, 10. Decembris | Guna, Judīte
AAA

Noslogojums

Tērvetes novada sporta halles  noslogojums  no 23.12.18- 01.01.19

Tērvetes novada sporta halles noslogojums svētkos

Tērvetes novada sporta halles  noslogojums  no 01.09. 2018.

Diena Laiks Sporta veids Organizācija Atbildīgā persona
Pirmd. 8.00.-14.00. Sporta stundas A. Brigaderes-p.sk. V.Zērvēns
  14.00.-16.00. Sporta pulciņš A.Brigaderes p.-sk. V.Zērvēns
  16.00.-18.30. Handbols Tērvetes novads L.Karloviča
  18.30.-20.30. Volejbols (1.lauk.) Tērvetes novads R.Briedis
  18.30.-20.30. Volejbols ( 2.lauk.) Tērvetes Agrofirma A.Ramons
  20.30.-22.00. Brīvais apmeklējums *Tērvetes novada iedzīvotājiem
  11.00.-21.00. Trenažieru zāle
Otrd. 8.00.-14.00. Sporta stundas A. Brigaderes p-sk. I.Lukaže
  14.00.-15.00. Sporta pulciņš A.Brigaderes p.-sk. I.Lukaže
  15.00.-16.30. Handbola pulciņš

2.-3.klase

A.Brigaderes p-sk. M.Dubrovska
  16.30.-18.30.

 

 

19.00.-20.00.

Brīvais apmeklējums,

badmintons (1)

streetbols (2) laukums

Vingrošana

*Tērvetes novada iedzīvotājiem

 

 

A.Brigaderes p-sk.

 

 

 

I.Lukaže

  18.30.-20.00. Basketbols Tērvetes novads N.Ramanauskis
  20.00.-22.00. Florbols   Tērvetes novads J.Hartiks
  11.00.-21.00. Trenažieru zāle
  19.00.-20.00. Vingrošana (sievietēm) Tērvetes novada iedz. I.Lukaže
Trešd. 8.00.-14.00. Sporta stundas A.Brigaderes p.-sk. V.Zērvēns
  14.00.-15.30. Sporta pulciņš A.Brigaderes p.-sk. V.Zērvēns
  15.30.-17.15. Handbols Tērvetes novads (2.-4.kl.zēni) L.Karloviča
  17.30.-19.30. Handbols Tērvetes novads (5.-12.kl.) L.Karloviča
  19.30.-21.30. Volejbols Tērvetes novads R.Briedis
  18.00.-21.00. Novuss *Tērvetes novads Brīvais apmeklējums
  11.00.-21.00. Trenažieru zāle
Ceturtd. 8.00.-14.00. Sporta stundas A. Brigaderes p.-sk. I.Lukaže
  14.00. -15.00. Sporta pulciņš A.Brigaders p.-sk. I.Lukaže
  15.10.-16.30. Handbols + VFS

(2.-5.kl. meitenes)

Tērvetes novads no 1.10. M.Dubrovska
  17.00.-18.30.

18.30.-20.00.

 

19.00-20.00.

 Basketbols

Volejbols

 

Vingrošana                            (  sievietēm)

Tērvetes novada iedzīvotājiem

 

Tērvetes novada iedzīvotājiem

Brīvais apmeklējums

 

I.Lukaže

  20.00.-22.00. Florbols Tērvetes novads J.Hartiks
  11.00.-21.00. Trenažieru zāle
Piektd. 15.30.-17.15. Handbols (2.-4.kl.zēni) Tērvetes novads L.Karloviča
  17.15.-19.15. Handbols (6-8.kl.)zēni    Tērvetes novads L.Karloviča
  19.30.-22.00. Basketbols Tērvetes novads N.Ramanauskis
  11.00.-21.00.

19.00.-20.00.

Trenažieru zāle

Vingrošana

 

A.Brigaderes p.-sk.

 

I.Lukaže

Sestd. 10.30.-12.15. Handbols Tērvetes  novads L.Karloviča
  Sacensību diena
Svētd. 11.00.-12.30. Handbols (5.-12.kl.) Tērvetes novads L.Karloviča
  17.00.-20.00. Sacensību diena Tērvetes novads ( 2.līga mājas spēles) J.Hartiks
 

* inventāru izsniedz pēc pieprasījuma

Zvanīt : 29766085 , ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības.

Augstkalnes sporta zāles noslogojums

 

Trenažieru zāle

Trenažieru zāles darba laiks:

KATRU DARBA DIENU pl. 11.00 – 21.00

SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS  pl. 11.00 – 16.00.

trenzale

TĒRVETES NOVADA SPORTA HALLES  TRENAŽIERU  ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
 1. Iegādājoties Tērvetes novada Sporta halles trenažieru zāles (turpmāk – trenažieru zāle) mēneša abonementu , apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.

 3. Trenažieru zālē patstāvīgi bez vecāku atļaujas atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuālā trenera vadībā.

 4. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.

 5. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.

 6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņus, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā.

 7. Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.

 8. Tērvetes novada Sporta halles administrācija neatbild par naudas, vērtslietu vai atstāto mantu zudumiem.

 9. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.

 10. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.

 11. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana trenažieru zāles telpās ir stingri aizliegta.

 12. Tērvetes novada Sporta halles darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko, citu apreibinošo vielu iespaidā.

 13. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības pie Sporta centra vadītāja vai dežuranta.

 

SPORTA ZĀLES NOSLOGOJUMS Augstkalnes vsk.

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
8.30.-13.40. Māc.st /.L.Karloviča/ 8.30.-13.00.

/L.Karloviča/

8.30.-15.25.

/L.Karloviča/

——— 8.30.-13.40.

/L.Karloviča/

———– ———-
 
13.40.-14.20-

1- 4.kl.meitenes

/A.Dude/

13.00.-14.00. 1.-4.kl. sporta sp. zēni

/L.Karloviča/

15.25.-16.25.

Konsultācijas

/L.Karloviča/

13.40.-14.40.

1.-4.kl. zēni

/L.Karloviča/

14.20.-16.00.

5-9.kl. sporta sp.

/A.Dude/.

18.20.-20.20. vsk. sporta spēles

/A.Dude/

18.00.-21.00 volejbols

/V.Prīliņa/.

17.00.-18.20.

Volejbols vsk. /A.Dude/

17.00.-19.00.sporta spēles vsk.

/A.Dude/

18.00.-21.00.

Volejbols

/ V.Prīliņa/

 
 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv