Svētdiena, 24. Jūnijs | Jānis
Nr. 65 (125) jūnijs
Lasi jūnijā!
Šajā izdevumā lasi, kā vasarai vārtus vērām Bērnu svētkos, kā aizvadījām pirmo Mazo Tērvetnieku salidojumu, kādi ir Tērvetes novada izglītības iestāžu mācību sasniegumi un kādi pārrobežu projekti tiek īstenoti. Vienlaikus jau šobrīd ikvienu aicinām gatavoties Tērvetes novada svētku gājienam! Par šo un daudz ko vēl citu lasi ikmēneša izdevumā Laikam līdzi.
LEJUPIELĀDĒT