Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
Darbinieku kontakti
Vadība
 •   Tērvetes administrācijas vadītājs
  Māris Berlands
  26552303
 • Kanceleja
 •   Sekretāre
  Inese Meija
  63726012 vai 28389997
 •   Jurists
  .
 •   Lietvede
  Santa Hibšmane
  63726005
 •   IT speciālists
  Aivars Narvaišs
  26413204
 • Attīstības nodaļa
 •   Nekustamā īpašuma speciāliste
  Andra Šafare
  63726001, 27825804
 •   Vadītāja
  Linda Mierlauka
  63726001
 •   Projektu koordinatore
  Dace Vācere
  22443406
 •   Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Inita Roze
  26465219
 •   Tūrisma informācijas centra vadītāja
  Ilona Līduma
  26738535
 •   Uzņēmējdarbības speciāliste
  Dace Laizāne
  29396589
 • Izglītība
 •   Izglītības darba koordinatore
  Inita Roze
  26465219
 •   Augstkalnes pamatskolas direktore
  Ieva Krūmiņa
  28810599
 •   Annas Brigaderes pamatskolas direktors
  Aldis Tisenkopfs
  29375571
 •   Pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” metodiķe
  Aiga Kuģe
  26758487
 •   Sociālais pedagogs
  Agnija Ozoliņa
  26602384
 •   Logopēds
  Anda Cēsniece
  28695355
 •   Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centrs
  nav
 • Grāmatvedība
 •   Grāmatvedības nodaļas vadītāja
  Aina Anuža
  26846477
 •   Algu grāmatvede
  Ilvija Pļenkova
  63726046
 •   Grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece
  Mairita Murevica
  63726005
 •   Grāmatvede
  Laima Čižauska
  63726005
 •   Grāmatvede
  Anita Zieda-Misule
  63726020
 •   Grāmatvede komunālajos jautājumos
  Inta Siliņa
  63726020
 •   Kasiere
  Santa Hibšmane
  63726005
 • Dzimtsarakstu nodaļa
 •   Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja p.i.
  Inese Meija
  63726012
 • Būvvalde
 •   Arhitekte, Būvvaldes vadītāja
  Linda Mierlauka
  63726001, 29533614
 •   Nekustamā īpašuma speciāliste
  Andra Šafare
  63726001, 27825804
 • Pagastu pārvaldes
 •   Augstkalnes pagasta pārvalde
  Jeļena Belova
  29336951
 •   Bukaišu pagasta pārvalde
  Sandra Latiša
  29284561
 •   Tērvetes pagasta pārvalde
  .
 • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
 •   Informatīvais tālrunis
  Informatīvais tālrunis
  66954908
 •   Klientu centra vadītāja
  .
 •   Klientu centra speciāliste
  Dace Laizāne
  29396589
 • Sociālais dienests
 •   Sociālā dienesta vadītāja
  Daiga Freidenfelde
  27842350
 •   Sociālā darbiniece Tērvetes pagastā
  Ingvilda Žukovska
  27843419
 •   SAC „Tērvete” direktore
  Signe Vintere
  29455169
 •   Sociālā darbiniece Augstkalnes pagastā
  Olita Misule
  27842693
 •   Sociālā darbiniece Bukaišu pagastā
  Dzintra Rižova
  63729387 un 27840623
 • Bāriņtiesa
 •   Bāriņtiesas priekšsēdētāja
  Baiba Opmane
  63726007, mob. 26322807
 •   Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
  Gunita Egle - Svaija
  26399253
 •   Bāriņtiesas sekretāre
  Laila Buķevica
  63726007
 •   Bāriņtiesas locekle
  Sandra Vasile
  29135041
 •   Bāriņtiesas locekle
  Silvija Krūmiņa
  26480668
 • Pašvaldības policija
 •   Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks
  Jānis Fecers
  29157209
 •   Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
  Andis Lukša
  22023626
 •   Lietvedības pārzine
  Anželika Miezīte
  63722002
 • Komunālais dienests
 •   Komunālā dienesta vadītājs
  Jānis Melderis
  29473450
 •   Komunālā dienesta grāmatvede
  Inta Siliņa
  63726020
 •   Atbildīgais par ceļiem
  Ivars Ručevskis
  29374994
 •   Augstkalnes pagasta komunālā dienesta vadītājs
  Jānis Straksis
  29336984
 •   Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs
  Ivars Ručevskis
  29374994
 • Kapu apsaimniekošana
 •   Tērvetes kapu pārzine
  Laima Buķevica
  25976433
 •   Priežu kapu (Bukaišu pagasts) pārzine
  Regīna Aleksejenko
  26498230
 •   Gaiļu kapu (Augstkalnes pagasts) pārzine
  Aina Pettete
  29327165
 • Kultūra
 •   Tērvetes tautas nama vadītāja
  Monta Bērziņa
  29330689
 •   Tērvetes kultūras pasākumu organizatore
  Zane Leine
  25409848
 •   Augstkalnes pagasta kultūras darbinieks
  Silvija Krūmiņa
  26480668
 •   Novadpētniecības krātuves vadītāja
  Māra Erdmane
  22349231
 • Bibliotēkas
 •   Tērvetes bibliotēka
  Vēsma Upīte
  63726029
 •   Bites bibliotēka
  Gita Čigāne
  63768432
 •   Augstkalnes bibliotēka
  Dzintra Punka
  28347558
 • Jauniešu iniciatīvu centrs
 •   Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs
  nav
 • Sporta halle
 •   Tērvetes sporta halle
  Linda Karloviča
  29766085
 • KONTAKTI
  Tērvetes administrācija
    Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
    Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
    e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
    www.tervetesnovads.lv
  REKVIZĪTI

  TĒRVETES  ADMINISTRĀCIJA

  Reģ Nr. 90001465562
  PVN LV90001465562
  A/S SEB Banka, kods UNLALV2X
  konts LV98UNLA0006011130654
  ”Swedbank” AS, kods HABALV22
  konts LV55HABA0551020477861

  —————————————–

  Dobeles novada mājas lapa:

  https://dobele.lv/lv

  DARBA LAIKS

  Pirmdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 – 18:30   Covid-19 laikā attālināti vai pēc pieraksta, iepriekš piezvanot
  Otrdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30     Covid-19 laikā attālināti vai pēc pieraksta, iepriekš piezvanot
  Trešdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30    Covid-19 laikā attālināti vai pēc pieraksta, iepriekš piezvanot
  Ceturtdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 -16:30  Covid-19 laikā attālināti vai pēc pieraksta, iepriekš piezvanot
  Piektdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 -14:30    Covid-19 laikā attālināti vai pēc pieraksta, iepriekš piezvanot

  IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:

  Pirmdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 – 18:30   Covid-19 laikā attālināti vai pēc pieraksta, iepriekš piezvanot
  Ceturtdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 -16:30  Covid-19 laikā attālināti vai pēc pieraksta, iepriekš piezvanot