Pirmdiena, 10. Decembris | Guna, Judīte
AAA

Komunālās nodaļas informācija

Atkritumu apsaimniekotāji informē, ka no 2018. gada 1.  augusta atkritumu izvešanas diena Tērvetes novadā būs trešdiena.

Atkritumu apsaimniekotājs informē, ka ceturtdien, 26. jūlijā,   klientiem  tiks nosūtīta precizēta informācija  par laikiem (gan uz epastiem, gan pa pastu).

Plānota uzklausīšanas sanāksme par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu

2018. gada 11. maijā pl. 11.00 SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” konferenču zālē, Dobeles šoseja 34, Jelgavā rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Brakšķi – II kārta, 3. un 4. sektoros” tarifu projektu.

Interesenti dalību konferencē var pieteikt pa tālruni vai e-pastu līdz 10.maijam (kontaktpersona Ināra Teibe, t. 67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “BRAKŠĶI”

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, 28.12.2017. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “BRAKŠĶI” (II kārta 3. un 4. sektors), Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”. Iesniegtais tarifa projekts skar arī lietotājus, kuri atrodas mūsu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informāciju par aprēķināto tarifu projektu 05.01.2018. publicēja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2018/4.DA2 .

Cienījamie iedzīvotāji!

Ņemot vērā 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 «Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu» pielikuma 4.4. punktu, ūdens patēriņa skaitītāji jāpārbauda (jāverificē) reizi četros gados, tādēļ aicinām līdz 2018. gada 1. maijam visiem privātmāju īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem un īrniekiem veikt ūdens skaitītāju nomaiņu pret verificētiem skaitītājiem.

Lai skaitītāju nomaiņa iekļautos zemāk norādītajās cenās, iesakām apvienoties dzīvojamās mājas iedzīvotājiem kā arī privātmāju īpašniekiem vienlaicīgai ūdens skaitītāju nomaiņai.

Pakalpojuma sniedzēja atstāto ūdens skaitītāja verifikācijas akta un ūdens skaitītāja maiņas akta vienu eksemplāru obligāti jāiesniedz pagasta pārvaldē vai Tērvetes novada domē.

 

Inese Dzene,

Komunālā dienesta nodaļas vadītāja

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras apsaimnieko Tērvetes novada pašvaldība, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2018. gadam

 

Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos

Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos, kuri atrodas nedzīvojamās ēkās

 

Informējam, ka ar 2018. gada 1. janvāri sakarā ar dabas resursa nodokļa paaugstināšanos  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  Tērvetes novadā   14,30 EUR/m3 (četrpadsmit euro 30 centi par vienu kubikmetru) un papildus PVN.

 

Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv