Ceturtdiena, 14. Decembris | Auseklis, Gaisma
AAA

Komunālās nodaļas informācija

 

Informējam iedzīvotājus par sniega šķūrēšanas iespējām uz individuālajiem ceļiem

Informējam, ka nepieciešamības gadījumā Tērvetes novada teritorijā par maksu pastāv iespēja saņemt sniega šķūrēšanas pakalpojumus uz privātmājām. Pakalpojumus apņēmušies sniegt:

  • Augstkalnes pagastā – SIA “Silāres”, sazinoties pa tālruni 29491293 (Imants Āboms),
  • Bukaišu pagastā – Ainars Miķelsons, sazinoties pa tālruni 29155724,
  • Kroņauces ciemata apkārtnē – A/S “Agrofirma Tērvete”, sazinoties pa tālruni 26482735 (Jurijs Deņisovs) vai 29417091 (Indriķis Vēveris),
  • Tērvetes ciema teritorijā – LKS “Dāmnieki”, sazinoties pa tālruni 29165861 (Andrejs Eglis) vai 29421287 (Anita Lešinska).

Lūdzam iedzīvotājus ar pakalpojumu sniedzēju

vienoties

pirms

sniegotās sezonas iestāšanās!

Māris Berlands,

izpilddirektors

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras apsaimnieko Tērvetes novada pašvaldība, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2018. gadam

 

Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos

 

Informējam, ka ar 2017. gada 1. janvāri sakarā ar dabas resursa nodokļa paaugstināšanos  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  Tērvetes novadā   14,30 EUR/m3 (četrpadsmit euro 30 centi par vienu kubikmetru) un papildus PVN.

 

Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv