Otrdiena, 24. Aprīlis | Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
AAA

Komunālās nodaļas informācija

Tiks mainīta atkritumu izvešanas diena

Informējam, ka sākot ar 2018.gada 8.aprīli tiks mainīta sadzīves atkritumu izvešanas diena Tērvetes novada klientiem un turpmāk tā būs svētdiena nevis, kā līdz šim, trešdiena. Pēdējo reizi sadzīves atkritumi pēc iepriekšējā grafika tiks izvesti š.g. 28.martā, savukārt pēc jaunā grafika – no š.g. 8.aprīļa.

Stājoties spēkā jaunajam sadzīves atkritumus izvešanas grafikam, sadzīves atkritumu konteineram izvešanas dienā jābūt pieejamam no plkst. 9:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” rakstot mums e-pastu tervete@ecobaltiavide.lv , vai zvanot pa tālr. 8717.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām,
SIA “Eco Baltia vide”

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “BRAKŠĶI”

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, 28.12.2017. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “BRAKŠĶI” (II kārta 3. un 4. sektors), Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”. Iesniegtais tarifa projekts skar arī lietotājus, kuri atrodas mūsu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informāciju par aprēķināto tarifu projektu 05.01.2018. publicēja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2018/4.DA2 .

Cienījamie iedzīvotāji!

Ņemot vērā 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 «Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu» pielikuma 4.4. punktu, ūdens patēriņa skaitītāji jāpārbauda (jāverificē) reizi četros gados, tādēļ aicinām līdz 2018. gada 1. maijam visiem privātmāju īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem un īrniekiem veikt ūdens skaitītāju nomaiņu pret verificētiem skaitītājiem.

Lai skaitītāju nomaiņa iekļautos zemāk norādītajās cenās, iesakām apvienoties dzīvojamās mājas iedzīvotājiem kā arī privātmāju īpašniekiem vienlaicīgai ūdens skaitītāju nomaiņai.

Pakalpojuma sniedzēja atstāto ūdens skaitītāja verifikācijas akta un ūdens skaitītāja maiņas akta vienu eksemplāru obligāti jāiesniedz pagasta pārvaldē vai Tērvetes novada domē.

Pakalpojumus sniedz:

Sertificēts meistars Igors Kisners, tālr. 29102654

Strādā izdevīgā laikā priekš klienta un brīvdienās.

Viena skaitītāja nomaiņa – 8 EUR
Jauna ūdens skaitītāja uzlikšana – 16 EUR

Informējam, ka iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties jebkuru sertificētu ūdens skaitītāju maiņas pakalpojuma sniedzēju.

 

Inese Dzene,

Komunālā dienesta nodaļas vadītāja

Informējam iedzīvotājus par sniega šķūrēšanas iespējām uz individuālajiem ceļiem

Informējam, ka nepieciešamības gadījumā Tērvetes novada teritorijā par maksu pastāv iespēja saņemt sniega šķūrēšanas pakalpojumus uz privātmājām. Pakalpojumus apņēmušies sniegt:

  • Augstkalnes pagastā – SIA “Silāres”, sazinoties pa tālruni 29491293 (Imants Āboms),
  • Bukaišu pagastā – Ainars Miķelsons, sazinoties pa tālruni 29155724,
  • Kroņauces ciemata apkārtnē – A/S “Agrofirma Tērvete”, sazinoties pa tālruni 26482735 (Jurijs Deņisovs) vai 29417091 (Indriķis Vēveris),
  • Tērvetes ciema teritorijā – LKS “Dāmnieki”, sazinoties pa tālruni 29165861 (Andrejs Eglis) vai 29421287 (Anita Lešinska).

Lūdzam iedzīvotājus ar pakalpojumu sniedzēju

vienoties  pirms  sniegotās  sezonas  iestāšanās!

Māris Berlands,

izpilddirektors

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras apsaimnieko Tērvetes novada pašvaldība, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2018. gadam

 

Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos

Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos, kuri atrodas nedzīvojamās ēkās

 

Informējam, ka ar 2018. gada 1. janvāri sakarā ar dabas resursa nodokļa paaugstināšanos  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  Tērvetes novadā   14,30 EUR/m3 (četrpadsmit euro 30 centi par vienu kubikmetru) un papildus PVN.

 

Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv