Otrdiena, 28. Marts | Ginta, Gunda, Gunta

Komitejas un komisijas
Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs –

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Arvīds Bruss

Normunds Namnieks

Sandris Laizāns

Finanšu komiteja

Visi domes deputāti.

Komitejas priekšsēdētāja – Dace Reinika

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja – Inese Deņisova

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Linda Karloviča

Ieva Krūmiņa

Dzintra Sirsone

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Dace Vācere

Locekļi:

Liene Briedīte

Ingvilda Žukovska

Monta Mantrova

Daila Bērziņa

Maija Klāsupa

Jānis Izaks

 

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Baiba Opmane

Locekļi:

Arvīds Bruss

Maija Bērziņa

Ēriks Zandersons

Jānis Kozuliņš

Protokoliste:  Inese Meija

Nolikums
Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Māris Berlands

Locekļi:

Jānis Melderis

Jānis Straksis

Ivars Ručevskis

Regīna Aleksejenko

Inta Siliņa

Protokoliste Sandra Latiša

Nolikums
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Andra Šafare

Locekļi:

Sandra Latiša

Jeļena Belova

Dace Vācere

Nolikums
Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājs –  Māris Berlands

Locekļi:

Jeļena Belova

Sandra Latiša

Anita Kalaža

Protokolists Ivars Gorskis

Nolikums
Inventarizācijas komisija

Nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

Apbalvošanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja- Sandra Latiša

Locekļi:

Jeļena Belova

Inita Roze

Daiga Freidenfelde

Inese Deņisova

Nolikums
Pedagoģiskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Inita Roze

Locekļi:

Anda Cēsniece ( logopēds-pedagogs, Augstkalnes vidusskolas skolotāja)

Maija Klāsupa (Annas Brigaderes pamatskolas direktores vietniece, skolotāja)

Aldis Tisenkopfs ( Annas Brigaderes pamatskolas direktors)

Daila Bērziņa (Augstkalnes vidusskolas struktūrvienības vadītāja)

Nolikums
Stādījumu rekonstrukcijas komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Linda Mierlauka

Locekļi:

Jānis Melderis

Jānis Straksis

Ivars Ručevskis

Nolikums
Administratīvo aktu strīdu komisija

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

 

Domes izpilddirektors Māris Berlands

Nolikums
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības būvinspektors

Pašvaldības arhitekts

Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis

Būvprojekta autors gadījumos, kad to nosaka Vispārīgie būvnoteikumi

Nolikums
Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs : Andra Šafare

Komisijas locekļi:

Regīna Franka
Dace Vācere
Sandra Latiša
Jeļena Belova
Monta Mantrova

Nolikums
Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs Māris Berlands – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Vilnis Reinfelds. – Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājas vietnieks;

Indulis Kļaviņš – Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas Tērvetes apgaitas mežzinis;

Sandris Upenieks- Latvijas mežu īpašnieku biedrības pārstāvis.

 

 

Komisijas sēde

Nolikums
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM
Email *