Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris

Komitejas un komisijas – ATR rezultātā darbu beigušas
Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Arvīds Bruss

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Indriķis Vēveris

Sandris Laizāns

Ainārs Miķelsons

Finanšu komiteja

Visi domes deputāti.

Komitejas priekšsēdētāja – Dace Reinika

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja – Linda Karloviča

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Dzintra Sirsone

Ieva Krūmiņa

Madara Darguža


Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Dace Vācere

Locekļi:

Maija Klāsupa

Ingvilda Žukovska

Monta Mantrova

Artūrs Armanis

Daila Bērziņa

Liene Briedīte

 

 

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Baiba Opmane

Locekļi:

Arvīds Bruss

Maija Bērziņa

Ēriks Zandersons

Jānis Kozuliņš

Protokoliste:  Inese Meija

Nolikums
Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Māris Berlands

Locekļi:

Jānis Melderis

Jānis Straksis

Ivars Ručevskis

 

Sekretāre  Sandra Latiša

Nolikums
Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājs –  Māris Berlands

Locekļi:

Jeļena Belova

Sandra Latiša

Andra Šafare

Protokolists Ivars Gorskis

Nolikums
Inventarizācijas komisija

Nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

Apbalvošanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja- Sandra Latiša

Locekļi:

Jeļena Belova

Inita Roze

Daiga Freidenfelde

Sandra Geislere

Nolikums
Pedagoģiskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Inita Roze

Locekļi:

Anda Cēsniece ( logopēds-pedagogs)

Maija Klāsupa (Annas Brigaderes pamatskolas direktores vietniece, skolotāja)

Aldis Tisenkopfs (Annas Brigaderes pamatskolas direktors)

Valentīna Ciganoviča (Augstkalnes pamatskolas direktores vietniece izglītības darbā)

Pedagoģiskās komisijas nolikums
Stādījumu rekonstrukcijas komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Linda Mierlauka

Locekļi:

Jānis Melderis

Jānis Straksis

Ivars Ručevskis

Nolikums
Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas vadītāja- Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

Komisijas locekļi:

Domes izpilddirektors Māris Berlands

Domes priekšsēdētāja vietniece Madara Darguža

Nolikums
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības būvinspektors

Pašvaldības arhitekts

Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis

Būvprojekta autors gadījumos, kad to nosaka Vispārīgie būvnoteikumi

Nolikums
Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs : Andra Šafare

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dace Vācere

Komisijas locekļi:
Sandra Latiša
Jeļena Belova
Madara Darguža

 

Nolikums_
Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs Māris Berlands – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Silga Menska – Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja;

Indulis Kļaviņš – Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas Tērvetes apgaitas mežzinis;

Sandris Upenieks- Latvijas mežu īpašnieku biedrības pārstāvis;

Juris Lazdiņš- Biedrības “Zemnieku saeima”valdes priekšsēdētājs;

Modris Goba- Latvijas Mednieku asociācijas biedrs

 

 

Komisijas sēde

Nolikums
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI
PIETEIKTIES JAUNUMIEM