Pirmdiena, 1. Jūnijs | Bernedīne, Biruta, Mairita

Komitejas un komisijas
Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Arvīds Bruss

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Indriķis Vēveris

Sandris Laizāns

Ainārs Miķelsons

Finanšu komiteja

Visi domes deputāti.

Komitejas priekšsēdētāja – Dace Reinika

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja – Linda Karloviča

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Dzintra Sirsone

Ieva Krūmiņa

Madara Darguža


Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Dace Vācere

Locekļi:

Maija Klāsupa

Ingvilda Žukovska

Monta Mantrova

Artūrs Armanis

Daila Bērziņa

Liene Briedīte

 

 

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Baiba Opmane

Locekļi:

Arvīds Bruss

Maija Bērziņa

Ēriks Zandersons

Jānis Kozuliņš

Protokoliste:  Inese Meija

Nolikums
Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Māris Berlands

Locekļi:

Jānis Melderis

Jānis Straksis

Ivars Ručevskis

 

Sekretāre  Sandra Latiša

Nolikums
Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājs –  Māris Berlands

Locekļi:

Jeļena Belova

Sandra Latiša

Andra Šafare

Protokolists Ivars Gorskis

Nolikums
Inventarizācijas komisija

Nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

Apbalvošanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja- Sandra Latiša

Locekļi:

Jeļena Belova

Inita Roze

Daiga Freidenfelde

Sandra Geislere

Nolikums
Pedagoģiskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Inita Roze

Locekļi:

Anda Cēsniece ( logopēds-pedagogs)

Maija Klāsupa (Annas Brigaderes pamatskolas direktores vietniece, skolotāja)

Aldis Tisenkopfs (Annas Brigaderes pamatskolas direktors)

Valentīna Ciganoviča (Augstkalnes vidusskolas  direktores vietniece izglītības darbā)

Pedagoģiskās komisijas nolikums
Stādījumu rekonstrukcijas komisija

Komisijas priekšsēdētāja – Linda Mierlauka

Locekļi:

Jānis Melderis

Jānis Straksis

Ivars Ručevskis

Nolikums
Administratīvo aktu strīdu komisija

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

 

Domes izpilddirektors Māris Berlands

 

Domes priekšsēdētāja vietniece Ieva Krūmiņa

Nolikums
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības būvinspektors

Pašvaldības arhitekts

Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis

Būvprojekta autors gadījumos, kad to nosaka Vispārīgie būvnoteikumi

Nolikums
Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs : Andra Šafare

Komisijas locekļi:
Dace Vācere
Sandra Latiša
Jeļena Belova
Madara Darguža

 

Nolikums
Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs Māris Berlands – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Silga Menska – Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja;

Indulis Kļaviņš – Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas Tērvetes apgaitas mežzinis;

Sandris Upenieks- Latvijas mežu īpašnieku biedrības pārstāvis;

Juris Lazdiņš- Biedrības “Zemnieku saeima”valdes priekšsēdētājs;

Modris Goba- Latvijas Mednieku asociācijas biedrs

 

 

Komisijas sēde

Nolikums
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM