Pirmdiena, 23. Novembris | Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
LASĪT VAIRĀK
17 / 11
Sveicam Latvijas 102. dzimšanas dienā!

No sirds sveicam Jūs Latvijas 102. dzimšanas dienā!

Lai gaiša un mierīga šī svētku diena!

Tērvetes novada dome

LASĪT VAIRĀK
16 / 11
Tērvetes novada pašvaldībā  sāk izsniegt  bezmaksas higiēniskās   maskas  trūcīgajām vai maznodrošinātajām ģimenēm/personām, aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem

Tērvetes novada pašvaldībā  sāk izsniegt  bezmaksas higiēniskās   maskas

LASĪT VAIRĀK
09 / 11
Ar rīkojumu tiek noteikti ierobežojoši pasākumi Tērvetes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbībā

Saskaņā ar Ministru kabineta  2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  visā valsts teritorijā  no 2020. gada 9. novembra līdz  6. decembrim ir izsludināta  ārkārtējā situācija, nosakot virkni ierobežojošu pasākumu. Sākot ar 9. novembri Tērvetes novada domē un pagastu pārvaldēs tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana. Pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti vai pēc pieraksta.

LASĪT VAIRĀK
05 / 11
06.11.2020. tiek sasaukta domes ārkārtas sēde

Darba kārtībā plānots izskatīt 6 jautājumus. Sēdes norises vieta_Augstkalnes pamatskolas zāle.  Sākums 16.00 . Ieeja maskās.

LASĪT VAIRĀK
02 / 11
Piešķirts ēdināšanas pabalsts pārtikas produktu iegādei attālināto mācību laikā

Pabalsts tiek piešķirts 7.-12. klašu izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs, kā arī  izglītojamajiem,  kuri  apgūst  pamatizglītības programmu  citu  pašvaldību vispārējās izglītības  iestādēs  un  kuru  deklarētā  un  faktiskā  dzīves  vieta  ir  Tērvetes  pašvaldības administratīvajā  teritorijā, kā arī izglītojamajiem no daudzbērnu  ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās  izglītības programmu  no 10. līdz 12. klasei citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā.

LASĪT VAIRĀK
02 / 11
Paziņojums par jaunizveidojamā Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Saskaņā ar Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašvaldību deputātu kopsapulces 2020.gada 29.oktobra lēmumu “Par jaunizveidojamā Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”: Dobeles novada vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām ir noteikta 9 locekļu sastāvā; Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir 2020. gada 16. novembris. Informācijas atvērumā lasi paziņojumu un komisijas kandidātu pieteikšanas kārtību.

LASĪT VAIRĀK
27 / 10
29.10.2020. tiek sasaukta kārtējā domes sēde

Darba kārtībā plānots izskatīt 46 jautājumus. Sākums 10.00. Sēdes norises vieta- Tērvetes novada kultūras nams. Ieeja sejas maskās.

NĀKAMAIS
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM