Pirmdiena, 21. Septembris | Mariss, Matīss, Modris
LASĪT VAIRĀK
17 / 09
Tērvetes novadā viesojas Jonišķu rajona pašvaldības mērs

17. septembrī tika atklāts  jaunizbūvētais   ceļš   no Tērvetes līdz Lietuvas robežai. Uz   atklāšanas pasākumu ieradās arī Jonišķu rajona pašvaldības mērs  Vitalijus Gailius. Pirms atklāšanas pasākuma mērs satikās ar novada domes deputātiem.

LASĪT VAIRĀK
14 / 09
Tērvetes pagasta Zelmeņos atklās atjaunoto autoceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža posmu

17. septembrī VAS “Latvijas Valsts ceļi”   atklāj jaunizbūvēto ceļu Jelgava—Tērvete—Lietuvas robeža (Žagare)  posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (28,36.-43,55. km).  Projektu līdzfinansēja ERAF.

Atklāšanas norises vieta un laiks:  17. septembrī pl.12.00  zaļajā zonā pie Tērvetes novada domes

Būsiet mīļi gaidīti!

LASĪT VAIRĀK
28 / 08
Izglītības procesa organizācijas kārtība Tērvetes novada izglītības iestādēs

2020. gada 27. augusta Tērvetes novada domes sēdē deputāti iepazinās ar Augstkalnes pamatskolas un Annas Brigaderes pamatskolas izstrādātajām kārtībām izglītības procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid – 19 laikā. Noteikumi ir apstiprināti ar skolu direktoru rīkojumu, saskaņoti ar Skolas padomi un Tērvetes novada domi. Jebkuri grozījumi iepriekšminētajos noteikumos turpmāk ir apstiprināmi ar Tērvetes novada domes lēmumu. Vienlaikus sēdē tika uzklausīti skolu direktoru ziņojumi par darba dienas organizēšanu klātienē izglītības iestādē. Būsim atbildīgi un ievērosim visas izglītības iestādes prasības! Uz tikšanos!

LASĪT VAIRĀK
28 / 08
Uz tikšanos klātienē 1. septembrī – Zinību dienā!

Ar 2020. gada 1. septembri Tērvetes novada izglītības iestādes – Annas Brigaderes pamatskola un Augstkalnes pamatskola 2020./ 2021. mācību gadu sāk klātienē – šādu lēmumu pieņēmusi Tērvetes novada dome, pamatojoties uz skolu direktoru ziņojumiem par mācību procesa nodrošināšanas iespējamību atbilstoši MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Aicinām iepazīties ar 1. septembra norisi skolās un plānoto autobusu kustību.

LASĪT VAIRĀK
25 / 08
27.08.2020. tiek sasaukta kārtējā domes sēde

Darbā kārtībā plānots izskatīt 23 jautājumus. Sākums 10.00

LASĪT VAIRĀK
24 / 08
Par izmaiņām Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbā

Informējam, ka laikā no š.g. 17. augusta līdz 30. augustam un no 7. septembra līdz 20. septembrim jautājumus, kas saistīti ar dzimšanas un miršanas reģistrāciju, var kārtot tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā Dobelē vai jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā. Izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi var izņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā.

LASĪT VAIRĀK
19 / 08
20.08.2020. tiek sasaukta domes ārkārtas sēde

Darba kārtībā plānots izskatīt vienu jautājumu. Sākums 11.00

NĀKAMAIS
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM