Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
AAA

Jaunieši

Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajos procesos un atbilstoši katra jaunieša vecumam un vajadzībām nodrošināt iespēju pilnveidot savas radošās prasmes, attīstīt savu talantu un organizēt jauniešu brīvā laika pavadīšanu.

resizedimage300185-tjauniesipng-m

Adrese: Augstkalnes vidusskolas internāts, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.

 

Tērvetes novada JIC ieguvis Eiropas brīvprātīgā darba koordinējošās, uzņēmējorganizācijas un nosūtītājorganizācijas statusu (2015.)* Laiks un vieta tiks precizēti pirms aktivitātes

2015. gada novembrī Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk – TNJIC) iesniedza pieteikumu, lai akreditētos ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus +” projekta “Eiropas brīvprātīgais darbs” ietvaros.

Eiropas brīvprātīgais darbs (EBD) ir iespēja jaunietim doties uz kādu no ES valstīm, Austrumu partnerības valstīm un arī citām valstīm, lai brīvprātīgi veiktu darbu sabiedrības labā. Papildu tam tiek atklātas arī jaunas starpkultūru dimensijas, iepazītas valodas un iegūtas jaunas idejas un darba metodika.

8. decembrī (TNJIC) viesojās jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāves, lai izvērtētu vai TNJIC atbilst EBD koordinējošās, uzņēmējorganizācijas un nosūtītājorganizācijas statusa kritērijiem. Tika apspriesti jautājumi par mentora pienākumiem, brīvprātīgā darba veicēja iespējamo dzīvesvietu un darba plānu. Ar aģentūras pārstāvjiem tikās Tērvetes novada domes projektu koordinatore Dace Vācere, TNJIC pārstāve Katrīna Freimane un potenciālais mentors Dace Jēgere.

Eiropas brīvprātīgā darba akreditācijas pieteikumu izvērtēšanas komisija, pēc ekspertu izteiktā viedokļa, konstatēja, ka centrs atbilst EBD vadlīnijās un EBD Hartā noteiktajiem kvalitātes standartiem, un ar 2015. gada 22. decembra lēmumu TNJIC  piešķīra Eiropas brīvprātīgā darba koordinējošās, uzņēmējorganizācijas un nosūtītājorganizācijas statusu ar termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim, ar nosacījumu, ka vienlaicīgi tiek uzņemts ne vairāk kā viens brīvprātīgais.

Katrīna Freimane,

Jauniešu iniciatīvu interešu pulciņa vadītāja

 Jaunieši talkoja (2017)

  1. aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā talka. Šogad arī Tērvetes novada aktīvie jaunieši nolēma piedalīties talkā un sakopt teritoriju pie Dzirnavu ezera Augstkalnē. Jaunieši grāba lapas, vāca atkritumus, kā arī lasīja un zāģēja ielauztos zarus. Divas stundas kopā aktīvi strādājot, jaunieši paveica ne tikai labu darbu, bet arī pavadīja kopā jauku rītu-aktīvu un neparastu. Talkā piedalījās 7 cilvēki. Priecēja tas, ka darbu novērtēja ne tikai paši jaunieši, bet arī Augstkalnes iedzīvotāji, kas, dodoties savās gaitās, novēlēja veiksmi un uzteica jauniešu iniciatīvu. Paši talkas dalībnieki pēc izdarītā jutās pozitīvi noskaņoti un apņēmības pilni turpināt iesākto-rūpēties par vidi sev apkārt. (A.Berkmane, 2017)

Katram sava svecīte tapa Bukaišu tautas namā (2018)

Š. g. 2. februārī Bukaišu tautas namā pulcējās vairāk kā 10 bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz pat 17 gadiem, lai izlietu savu svecīti. TNJIC Sveču dienas tradīciju aizsāka pagājušo gad un šogad tai bija vairāki uzlabojumi – TNJIC brīvprātīgie bija sagatavojuši informāciju par Sveču dienu, tās tradīcijām un izcelsmi, tādējādi padarot pasākumu ne tikai radošu, bet arī izglītojošu. Noslēgumā pasākuma dalībniekiem bija iespēja laimēt nelielas balviņas, minot mīklas un atbildot uz triviāliem jautājumiem par Ziemas Māru. Katrs tikai pie jaukas svecītes, erudītākie ieguva arī balviņas un noslēgumā varu vien piebilst, ka pasākums ir atstājis gandarījumu un prieku par katru jaunieti, kas uzzināja ko jaunu un aktīvi līdzdarbojās gan pasākuma plānošanas, gan īstenošanas procesā. Paldies TNJIC brīvprātīgajām meitenēm Ketijai Cēsniecei un Kristiānai Žekai par personīgo ieguldījumu un Bukaišu pagasta tautas namam par viesmīlīgo uzņemšanu.

Programma «Jauniešu garantija»

Vairāk nekā 50 tūkstoši Latvijas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, bet tikai nedaudz vairāk par 20 tūkstošiem no tiem saņem atbalstu darba meklēšanā. Galvenie šķēršļi, kas traucē šiem jauniešiem iekārtoties darbā, ir pieredzes trūkums un darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis. Šīs problēmas ir kopīgas daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču dažus reģionus, arī Latgali, skārušas īpaši smagi.

Lai mazinātu jauniešu bezdarbu, ar Eiropas Komisijas atbalstu tiek īstenota programma «Jauniešu garantija», kā īstenošanai Latvijā līdz 2020. gada beigām Eiropas Komisija, Latvijas valsts un privātie finansētāji atvēlējuši vairāk nekā 66 miljonus eiro.

Programma jauniešiem palīdz apgūt darba tirgum piemērotu profesiju un atrast darbu. Programmā iesaistīta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādes Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) vadībā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā. JSPA šī gada vasarā plāno jauniešus iesaistīt projektā, nodrošinot mentoru un padomdevēju atbalstu, īstenojot individuālās pasākumu programmas prasmju attīstīšanai.

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar programmu «Jauniešu garantija», interaktīvi pasākumi notika četru Latvijas reģionu pilsētās – Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Valmierā. Projekta ietvaros pie nestrādājošajiem jauniešiem devās arī īpaši iedvesmotāji – TV raidījumu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis, Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans, dziedātāja Liene Šomase un diriģents un NVA sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists Ints Teterovskis. Iedvesmotāju ceļi nereti krustojušies ar nestrādājošiem jauniešiem, un viņi uzkrātās zināšanas liks lietā, motivējot bez darba palikušos izglītoties un meklēt jaunu darbavietu.

Plašāka informācija: www.jauniesugarantija.lv

resizedimage353500-Jauniesu-Garantija2

Kontaktinformācija medijiem:

Inese Blaune

PROSPERO Sabiedriskās attiecības

E-pasts: inese.blaune@prospero.lv;

Tālr.: 67039769, 26196529

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI