Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Kontakti

Kontaktinformācija
Amats Vārds, uzvārds Kontakti
Tērvetes administrācija tervetesnd@tervetesnd.lv

fax. 63726012

Izglītības darba koordinatore Inita Roze 26465219
 

Augstkalnes pamatskola

 

 

63729459

 

 

Direktore Ieva Krūmiņa 28810599
Direktores  vietniece izglītības darbā Valentīna Ciganoviča 26652074
 

Annas Brigaderes pamatskola

 

63768519
Direktors Aldis Tisenkopfs 29375571
Direktora vietniece Maija Klāsupa 29337050
Pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis” metodiķe Aiga Kuģe 26758487

 

Sākot ar 2020. gada 1. septembri Tērvetes novadā darbojas šādas izglītības iestādes:

  • Augstkalnes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi”
  • Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu “Sprīdītis”

 

 

Izglītības likumā paredzētās pašvaldības funkcijas izglītības jomā Tērvetes novads īsteno sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldi.

 

 

Pašvaldība izglītības iestādēs nodrošina:

  • Brīvpusdienas-   5 un 6 gadīgajiem bērniem,  1. – 9. klašu skolēniem  (1.-4. kl. brīvpusdienas nodrošina ar valsts līdzfinansējumu),
  • Atbalsta personālu – profesionālu logopēdu un  sociālo pedagogu.

 

Saistītās tīmekļa vietnes

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI