Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Iepirkumi

Tērvetes novada domes izsludinātie iepirkumi

Ūdensvadu atjaunošana sociālajam aprūpes centram “Tērvete”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/18

Iepirkuma nolikums

Tehniskā projekta dokumentācija PDF formātā

Ūdensvada atjaunošana sociālajam aprūpes centram “Tērvete” 1.kārta

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/15

Iepirkuma nolikums

Tehniskā projekta dokumentācija PDF formātā

Videonovērošanas sistēmas piegāde, uzstādīšana un durvju aprīkošana ar piekļuves sistēmu ugunsdrošības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/14

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Ugunsdzēsēju garāžas ēkas pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/13

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma būvprojekta rasējumi PDF formātā

Iepirkuma līgums

Tērvetes novada domes ēkas vestibila remonta darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/12

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Tērvetes novada Kroņauces stadiona pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/11

Tehniskais projekts

Iepirkuma līgums

Pālenu kapličas iekštelpu restaurācijas darbi

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/10

Iepirkuma nolikums

Izpētes protokols

Iepirkuma projekts

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

PII “Zvaniņi” telpu atjaunošanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/9

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Tērvetes pašvaldības ceļu planēšanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/4

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/3

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Degvielas iegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2019/1

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma līgums

Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/20

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Tērvetes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā “Tērvete”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/19

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči””

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/18

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Kokskaidu granulu piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/17

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Vienas jaunas ugunsdzēsības automašīnas piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/16

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma ziņojums

Iepirkuma līgums

Vienas jaunas ugunsdzēsības automašīnas piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/15

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Šķeldas piegāde SAC “Tērvete”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/14

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Ugunsdzēsēju garāžas ēkas atjaunošana

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2018/13

Iepirkuma nolikums

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Basketbola laukuma un gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes vidusskolas

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/12

Iepirkuma nolikums

Dokumentācija PDF formātā

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Gājēju ceļa izbūve gar pašvaldības ceļu Au-1 “Šalkas- Lapsas – Klinti – Stūri” posmā no PII “Zvaniņi” līdz valsts autoceļam V1056 “Svēte – Augstkalne”

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/11

Iepirkuma nolikums

Dokumentācija PDF formātā

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Lietota mini ekskavatora piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/10

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Malkas piegāde SAC “Tērvete”

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/9

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/8

Iepirkuma nolikums

Dokumentācija – ūdensvads un kanalizācija

Dokumentācija – apkure

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Autoceļa Bu-1 pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/7/ELFLA

Iepirkuma nolikums

Dokumentācija DOC, XLS formātā

Grafiskā daļa DGN, DWG, PDF formātā

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

Tērvetes novada domes administratīvās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/6

Iepirkuma nolikums

Jautājumi un atbildes

Grafiskā daļa PDF formātā

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

SAC “Tērvete” darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/5

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums ar Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Mēbeļu piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/4

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums ar SIA”NV_Stils”

Iepirkuma līgums ar SIA”UniKon”

Iepirkuma līgums Nr.1-16/4 ar UAB”KASKO GROUP”

Iepirkuma līgums Nr.1-16/7 ar UAB”KASKO GROUP”

Iepirkuma līgums Nr.1-16/12 ar UAB”KASKO GROUP”

Iepirkuma līgums ar SIA”ALB”

Gājēju celiņa un auto stāvlaukuma atjaunošana pie Kalnmuižas luterāņu baznīcas Tērvetē

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/3

Iepirkuma nolikums

Apliecinājuma karte

Skaidrojošs apraksts

Situācijas plāns

Inženiertopogrāfiskais plāns

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/2

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Pārtikas produktu iegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2018/1

Iepirkuma nolikums

Atbilde uz saņemto jautājumu

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols

Par iepirkuma procedūras rezultātiem

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums ar SIA”Laki Fruit”-3.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Laki Fruit”- 9.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”FUTURUS FOOD” -11.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Jelgavas augļi”- 4.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Jelgavas augļi”- 6.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Jelgavas augļi”- 7.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Jelgavas augļi”- 8.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Jelgavas augļi”- 12.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Jelgavas augļi”- 14.daļa

Iepirkuma līgums ar AS”Tukuma Piens”- 1.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”LIETAS MD”- 5.daļa

Iepirkuma līgums ar SIA”Kurzemes Gaļsaimnieks”- 2.daļa

Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības transporta vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/16

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi „Sprīdītis”)

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/15

Iepirkuma nolikums

Būvprojekta dokumentācija

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

 Kokskaidu granulu piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/14

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Mēbeļu piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/13

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas iegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/12

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

 Pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšana

 Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/5/ERAF

Iepirkuma nolikums

Būvprojekta dokumentācija

Paziņojums par konstatētās kļūdas labojumu

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Ēkas “Zelmeņi”atjaunošanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/11

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma tehniskais projekts

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi „Sprīdītis”)

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/10

Iepirkuma nolikums

Būvprojekta dokumentācija

Iepirkuma lēmums

Autoceļa Au-49 „Jaunzemji – ceļš Nr.1” pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/9

Iepirkuma nolikums

Būvprojekta dokumentācija

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Tērvetes novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam un Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam izstrāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/8

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Ēkas “Zelmeņi” siltumapgādes sistēmas modernizācija

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/7

Iepirkuma noteikumi

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Labrenči” pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/6

Iepirkuma noteikumi

Titullapa

Saturs

Vispārīgā daļa

Grafiskā daļa PDF formātā

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/4

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Vienas jaunas automašīnas iegāde pašvaldības policijas vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/3

Iepirkuma noteikumi

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

 Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/2

Iepirkuma noteikumi

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Tērvetes novadā

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2017/1

Iepirkuma noteikumi

Konteineru atrašanās vietu saraksts

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

 Kokskaidu granulu piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2016/17

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

 Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības transporta vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2016/16

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

Autoceļa Te-5 “Dambīši – Kaijas” pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2016/15/ELFLA

Iepirkuma noteikumi

Darbu daudzumu saraksts

Iepirkuma specifikācija

Grafiskā daļa DGN un DWG formātā

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

„Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Tērvetes novada grants ceļa Au-49 rekonstrukcijai un piebraucamā ceļa izbūvei AS „Agrofirma Tērvete” birojam Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas numurs-TND 2016/14/ELFLA/LPA

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums – autoceļš Au-49

Iepirkuma līgums- piebraucamais ceļš AS “Agrofirma Tērvete” birojam

Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas darbi 2016./2017. gada ziemas sezonā

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/13

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma līgums ar LKS “Dāmnieki”

Iepirkuma līgums ar AS “Agrofirma Tērvete”

Iepirkuma līgums ar SIA “Silāres”

Kokskaidu granulu piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/12

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Vienošanās par līguma pārtraukšanu

Pārtikas produktu iegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/11

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums ar SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”

Iepirkuma līgums ar SIA”Kabuleti Fruit”

Iepirkuma līgums ar SIA”Laki Fruit”

Iepirkuma līgums ar SIA FUTURUS FOOD

Iepirkuma līgums ar SIA LIETAS MD

Tautas tērpu izgatavošana un piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/10

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums ar SIA “Muduri”

Iepirkuma līgums ar V. Bļinkovas individuālo uzņēmumu “Māksla”

Apkures siltuma ražošanas sistēmas rekonstrukcija Augstkalnes vidusskolā

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/9

Iepirkuma noteikumi

Titullapa

Saturs

Sertifikāts

Darbu daudzumu saraksts un specifikācija

Skaidrojošais apraksts

SM-1

SM-2

SM-3

SM-4

Iekārtu specifikācija

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Kroņauces stadiona skrejceļa un basketbola laukuma atjaunošana

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/8

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Atjaunošanas darbu veikšana Augstkalnes vidusskolas sporta zālē

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/7

Iepirkuma noteikumi

Atbilde uz jautājumu

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Dzīvojamās mājas “Labrenči” siltumapgādes sistēmas modernizācija

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/6

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma specifikācija

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Tērvetes novada grants ceļa Dambīši – Kaijas rekonstrukcijai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2016/5/ELFLA/LPA

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Atklātais konkurss malkas piegādei

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/4

Konkursa Nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/3

Iepirkuma noteikumi

Uzdotie jautājumi un atbildes

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Vienas lietotas automašīnas iegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/2

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Vienas lietotas automašīnas iegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs TND 2016/1

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/13

Iepirkuma noteikumi_elektroenerģijas piegāde

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma lēmums

Iepirkuma līgums

Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības transporta vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/12

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma ziņojums

Iepirkuma līgums

Akmeņogļu piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/11

Iepirkuma noteikumi

Iepirkuma līgums

Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas darbi 2015./2016. gada ziemas sezonā

Identifikācijas numurs 2015/10

Viena lietota pasažieru-kravas mikroautobusa iegāde

Identifikācijas numurs 2015/9

„Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas pārbūve un fasādes atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/6

„Vienas lietotas automašīnas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/8

Lēmums_TND 2015_8

Līgums_TND37_2015

„Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/7

„Viena lietota pasažieru – kravas mikroautobusa iegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/5

Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/4

„Vienas lietotas automašīnas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/3

 Malkas piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2015/1

Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2014/11

Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas sezonā

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2014/10

Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības transporta vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas numurs –TND 2014/9

„TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀS TERITORIJAS APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2014/8

„Bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana Zelmeņu ciemā”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2014/7

„Apkures katla piegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs –TND 2014/6

„Skolas mēbeļu piegāde Augstkalnes vidusskolai”

Iepirkuma identifikācijas numurs –TND 2014/5

„Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs –TND 2014/4

Iepirkums apturēts

“Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2014/3

Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” rekonstrukcijas 2.kārta

Iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2014/2

„Akmeņogļu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2014/1

„Malkas piegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2013/11

„Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas darbi 2013./2014. gada ziemas sezonā”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2013/10

A.Brigaderes skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2013/9/KPFI

Iepirkuma noteikumi

Iepirkums apturēts

Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2013/8/KPFI

Piegādātājs : SIA “Ductus”

Līgumcena (bez PVN) : 199 338,11 LS

„A.Brigaderes skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkums apturēts

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2013/7/KPFI

Iepirkuma noteikumi 

„Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Tērvetes novada Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā”

Iepirkuma identifikācijas numurs – TND 2013/6

„Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” rekonstrukcijas 1.kārta”

Iepirkuma identifikācijas Nr.:TND 2013/05

„Zāliena pļaušanas traktora piegāde Tērvetes novadam” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:TND 2013/04

Piegādātājs SIA “Gafo”, Reģ.Nr. 40103294218 , Līgums Nr.TND3/2013 no 20.06.2013
Līgumcena ( bez PVN 21%) 4223,97 Ls

„TĒRVETES PAŠVALDĪBAS CEĻU PERIODISKĀS UZTURĒŠANAS DARBU VEIKŠANA” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:TND 2013/03

Piegādātājs: SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” reģ.Nr.41703001139
Līgumcena(bez PVN): 28670,40 LS

„Zāliena pļaušanas traktora piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:TND 2013/02
Piegādātājs : SIA “NEO” reģ.Nr. 40003011294
Līgumcena (bez PVN) : 4115,70 LS

„Malkas piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.:TND 2013/01

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI