Ceturtdiena, 1. Jūnijs | Bernedīne, Biruta, Mairita
AAA

Ielu tirdzniecība pašvaldībā

Ja vēlaties veikt tirdzniecību Tērvetes administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt tirdzniecības atļauju. Tirdzniecības atļauju izsniedz Dobeles novada Tērvetes administrācija, pamatojoties uz personas iesniegumu  (Iesniegums_ielu_tirdzniecibai)

Iesniegumu iespējams iesniegt personīgi vai nosūtīt elektroniski parakstītu uz e-pastu: dace.laizane@gmail.com.

Par iespēju saņemt tirdzniecības atļauju, sazinieties ar uzņēmējdarbības speciālisti Daci Laizāni, tel. 29396589, vai rakstot e-pastā: dace.laizane@gmail.com.

Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas maksājuma veikšanas (Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”)

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās ir sekojoša :

  • Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, tirgojot:
14.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus – EUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – EUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu – EUR 3,00 dienā vai EUR 30,00 mēnesī;
14.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – EUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.5. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus – EUR 0,50 dienā vai EUR 5,00 mēnesī;
14.6. mežu reproduktīvo materiālu – EUR 0,50 dienā vai EUR 5,00 mēnesī;
14.7. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos – EUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.8. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai – EUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.9. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām – EUR 0,50 dienā vai EUR 5,00 mēnesī.
  • Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, tirgojot un sniedzot:
15.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un zvejas produktus – EUR 2,00 dienā vai EUR 20,00 mēnesī;
15.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces – EUR 5,00 dienā vai EUR 50,00 mēnesī;
15.3. alu un citus alkoholiskos dzērienus – EUR 10,00 dienā vai EUR 100,00 mēnesī;
15.4. tabakas izstrādājumus – EUR 10,00 dienā vai EUR 100,00 mēnesī;
15.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – EUR 5,00 dienā vai EUR 50,00 mēnesī;
15.6. grāmatas, preses izdevumus – EUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
15.7. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces – EUR 5,00 dienā vai EUR 50,00 mēnesī;
15.8. loterijas biļetes – EUR 10,00 dienā vai EUR 100,00 mēnesī;
15.9. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus – EUR 2,00 dienā vai EU

Maksājumu iespējams veikt pašvaldības kasēs vai caur internetbanku, mērķi norādot “nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”

Rekvizīti pieejami šeit: kontakti

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI