Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
AAA

DEPUTĀTI

TĒRVETES NOVADA DOMES DEPUTĀTI   līdz 01.07.2021


Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

dace.reinika@tervetesnov.lv

Domes priekšsēdētājas vietniece Madara Darguža

madara.darguza@gmail.com

Arvīds Bruss

arvids.bruss@gmail.com

IMG_0660

Linda Karloviča

linda_karlovica@inbox.lv

IMG_0668

Ieva Krūmiņa 

kruminaie@inbox.lv

Ainārs Miķelsons

mikelsonsainars@inbox.lv

IMG_0651

Dzintra Sirsone

dzintrasirsone@inbox.lv

IMG_0682

Sandris Laizāns

sandris.laizans@gmail.com

Indriķis Vēveris

indrikis.v@inbox.lv

Komitejas

Tautsaimniecības un  attīstības komiteja
  • Komitejas priekšsēdētājs – Arvīds Bruss
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks -Indriķis Vēveris
  • Ainārs Miķelsons
  • Sandris Laizāns
Finanšu komiteja
  • Visi domes deputāti
  • Komitejas priekšsēdētāja – Dace Reinika
Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja
  • Komitejas priekšsēdētāja -Linda Karloviča
  • Komitejas priekšsēdētājas vietniece – Dzintra Sirsone
  • Ieva Krūmiņa
  • Madara Darguža

Tērvetes novada domes struktūra

Tērvetes novada pašvaldības administrācijas struktūra

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI