Piektdiena, 28. Aprīlis | Gundega, Terēze
AAA

DEPUTĀTI

DOMES DEPUTĀTI

 

IMG_1509

 

 

IMG_0693
Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

 

 

 

IMG_0654

Arvīds Bruss

 

IMG_0660

Linda Karloviča

 

IMG_0668

Ieva Krūmiņa

 

 

 

IMG_0649

Normunds Namnieks

 

IMG_0651

Dzintra Sirsone

 

IMG_0682

Sandris Laizāns

 

IMG_1509

Indriķis Vēveris

 

IMG_1107

Anitra Skalbiņa

 

 

Komitejas

Tautsaimniecības un  attīstības komiteja
  • Komitejas priekšsēdētājs – Arvīds Bruss
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Indriķis Vēveris
  • Normunds Namnieks
  • Sandris Laizāns

 

Finanšu komiteja
  • Visi domes deputāti
  • Komitejas priekšsēdētāja – Dace Reinika

 

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja
  • Komitejas priekšsēdētāja -Linda Karloviča
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Dzintra Sirsone
  • Ieva Krūmiņa
  • Anitra Skalbiņa

Tērvetes novada domes struktūra

Tērvetes novada pašvaldības administrācijas struktūra

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv