Piektdiena, 28. Jūlijs | Cecīlija, Cilda
AAA

Pagasta pārvalde

Bukaišu pagasta pārvalde

„Rotas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714

 

bukpc

 

Telefons 63729390.  fax.:63729390

e-pasts: bukaisupc@zemgale.lv

Bukaišu pagasta pārvaldes  darbinieki:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Darba laiki
Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša 63729390

29284561

P,P – 9:00 – 14:00
Kasiere, sociālā darbiniece Dzintra Rižova 63729387

27840623

Katru darba dienu

8:00 -16:00

Komunālās saimniecības vadītājs Ivars Ručevskis 29374994 Katru darba dienu

8:00 – 16:30

Komunālo pakalpojumu pārzine Regīna Aleksejenko 26136603 Katru darba dienu

8:00 – 12:00

Bibliotēkas vadītāja

 

Maija Strazda 26383917 Katru darba dienu

8:00 – 16:30

Lauku attīstības konsultante Monta Mantrova 26352751 Otrdienās 10:00-14:00
Darba laiks :

Pirmdienās  8:00 – 18:30

Otrdienās     8:00 – 16:30

Trešdienās   8:00 – 16:30

Ceturtdienās 8:00 – 16:30

Piektdienās  8:00 – 14:00

 

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem ir iespēja:

 • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
 • Saņemt izziņas.
 • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt sociālos jautājumus.
 • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
 • Dzīvesvietas deklarēšana.
 • Veikt kopēšanas darbus.

 

Pašvaldības policijas darba laiki:

Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš, tālr. 20280114

Pašvaldības policijas vecākais inspektors Ēriks Zandersons, tālr. 26557068

Ceturtdienas 9.00-12.00

 

 


Sociālā un veselības aprūpe

 • Iedzīvotāju veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārste –   Maruta Dosberga.

  Adrese: “Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,
LV – 3714.Tālr. 63729351.
feldšere Biruta Kārkla – tālr. 63729351

 • ‘’Dienas atbalsta centrs’’

Adrese „Dzirksteles ” dzīv.1, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714.

Pieejamie pakalpojumi: veļas mazgāšana, dušas (administratore Irina Pikturna, tālr.28623083)-

katru darba dienu no plkst.900 – 1600  pusd.pārtr. 1200 – 1300

Izglītība

Augstkalnes vidusskolas struktūrvienība “Bukaišu skola” :

Adrese : „Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714

Tālr. 63729359

Struktūrvienības vadītāja: Daila Bērziņa

Kultūra

 • Bukaišu tautas nams

Adrese :  „Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714

Kultūras darba organizatore : Inita Gaņģe

 

 • Pulciņi, vadītājs, nodarbību laiki:

Teātra pulciņš , vadītāja Inita Gaņģe,

mēģinājumi  trešdienās no plkst.  1700   bērniem, 19.00  – pieaugušajiem

Deju kopa “Vārpa”, vadītāja Liāna Kozlovska

mēģinājumi svētdienās pl. 17.00

Trenažieru zāle – katru darba dienu no plkst. 900 – 1800

Sporta darba organizators – Arvis Vilsons

 

Īss vispārējs pagasta apraksts 

Bukaišu pagasts / Fockenhof / atrodas pie Lietuvas robežas. Robežojas ar Ukru, Tērvetes, Bēnes, Penkules, Augstkalnes pagastiem. Līdz Dobelei 37 km. Teritoriju šķērso Bēnes – Žagares ceļš. Meži aizņem 1730 ha. Mežos bagāta fauna. Cauri Bukaišiem tek Tērvetes upes mazās pietekas Skujaine,  Cērpaine,  Svēpaine,  Svētaine un Reņģe. 22 ha aizņem ūdenskrātuves- dīķi uz Skujaines upes, iecienīta makšķernieku vieta.

 • Platība – 6665,4 ha
 • Purvu un ezeru pagasta teritorijā nav.
 • Cauri pagasta teritorijai tek 6 nelielas upes.  Ir izveidotas 5 mākslīgas ūdenskrātuves, kuras pagasta iedzīvotāji izmanto atpūtai un amatieru  zvejai.
 • Iedzīvotāju skaits – 707 (uz 01.01.2016.)
 • Apdzīvotās vietas – Bukaiši, Skola , Medne,  Kārklumuiža,  Kvietes
 • Iedzīvotājus apkalpo  Bēnes PB veikals
 • Darbojas bibliotēka, individuālais kokapstrādes uzņēmums “Māzeri”.
 • “Indrānos” darbojas Svētdienas skola un draudze  (vad. Inrēna Šinauska).
 • Skaistākā celtne Bukaišos ir bijušais Latviešu biedrību nams, tagad skolas ēka. Skolēnu apmācība Bukaišos sākusies samērā agri- 19. gs. vidū (1855).

Uzņēmējdarbība

Pagastā ir reģistrētas 124 zemnieku saimniecības

 

Zemi no īpašniekiem nomā zemnieki no Augstkalnes, Tērvetes, Krimūnu un Vilces pagastiem.

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv