Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
AAA

Pagasta pārvalde

Bukaišu klientu apkalpošanas punkts

„Rotas”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714

 

bukpc

 

Telefons mob.29284561

e-pasts: bukaisupp@tervetesnd.lv

Bukaišu klientu apkalpošanas punkta  darbinieki:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Pieņemšanas  laiki
  Vadītāja Sandra Latiša  29284561 pēc iepriekšēja pieraksta

Piektd. 9:00 – 12:00

Kasiere, sociālā darbiniece Dzintra Rižova 63729387

27840623

P.O.T.C. 8:00 -16:00

Piektd. 8:00 -14:00

Komunālās saimniecības vadītājs Ivars Ručevskis 29374994 O. 13:00 – 16:00

C. 8:00 – 12:00

Komunālo pakalpojumu pārzine Regīna Aleksejenko 26136603 Pirmd. 8:00 -16:00

Piektd. 8:00 – 14:00

Bibliotēkas vadītāja

 

Maija Strazda 26383917 P.O.T.C. 8:00 -16:30

Piektd. 8:00 -14:30

Bāriņtiesas darbinieks Gunita Egle-Svaija 26399253 P.O.T.C. 8.00-15:00

 

 

Klientu apkalpošanas punktā iedzīvotājiem ir iespēja:

 • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
 • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt sociālos jautājumus.
 • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
 • Veikt kopēšanas darbus.

Sociālā un veselības aprūpe

‘’Dienas atbalsta centrs’’

Adrese „Dzirksteles ” dzīv.1, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714.

Pieejamie pakalpojumi: veļas mazgāšana, duša (administratore Irina Pikturna, tālr.28623083) –

katru darba dienu no plkst.900 – 1600  pusdienas pārtraukums 1200 – 1300

Kultūra

 • Bukaišu tautas nams

Adrese :  „Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714

 

 • Pulciņi, vadītājs, nodarbību laiki:

 Senioru deju kopa “Vārpa”, vadītāja Liāna Kozlovska

mēģinājumi svētdienās pl. 17.00

Vides pulciņš, vadītāja Skaidrīte Urbāne

Aušanas pulciņš, vadītāja Iveta Mitrevica

Trenažieru zāle – katru darba dienu no plkst. 900 – 1800

 

Īss vispārējs pagasta apraksts 

Bukaišu pagasts / Fockenhof / atrodas pie Lietuvas robežas. Robežojas ar Ukru, Tērvetes, Bēnes, Penkules, Augstkalnes pagastiem. Līdz Dobelei 37 km. Teritoriju šķērso Bēnes – Žagares ceļš. Meži aizņem 1730 ha. Mežos bagāta fauna. Cauri Bukaišiem tek Tērvetes upes mazās pietekas Skujaine,  Cērpaine,  Svēpaine,  Svētaine un Reņģe. 22 ha aizņem ūdenskrātuves- dīķi uz Skujaines upes, iecienīta makšķernieku vieta.

 • Platība – 6665,4 ha
 • Purvu un ezeru pagasta teritorijā nav.
 • Cauri pagasta teritorijai tek 6 nelielas upes.  Ir izveidotas 5 mākslīgas ūdenskrātuves, kuras pagasta iedzīvotāji izmanto atpūtai un amatieru  zvejai.
 • Iedzīvotāju skaits – 604 (uz 01.01.2021.)
 • Ēkā “Indrāni” darbojas Svētdienas skola un ev.lut. draudze  (vad. Irēna Šinauska).
 • Skaistākā celtne Bukaišos ir Sadraudzīgo biedrību nams. 1953.gadā ēkā izveidoja pamatskolu, kurā mācības notika no 1955. gada līdz 2017.gada 15. jūnijam.

Uzņēmējdarbība

Pagastā ir reģistrēti 118 uzņēmumi

Zemi no īpašniekiem nomā zemnieki no Augstkalnes, Tērvetes, Krimūnu un Vilces pagastiem.

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI