Sestdiena, 10. Aprīlis | Anita, Anitra, Zīle
AAA

Pagasta pārvalde

Bukaišu pagasta pārvalde

„Rotas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714

 

bukpc

 

Telefons mob.29284561

e-pasts: bukaisupp@tervetesnd.lv

Bukaišu pagasta pārvaldes  darbinieki:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Pieņemšanas  laiki
Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša  29284561 O – 9:00 – 15:00

Pie – 9:00 – 13:00

Kasiere, sociālā darbiniece Dzintra Rižova 63729387

27840623

Katru darba dienu

8:00 -16:00

Komunālās saimniecības vadītājs Ivars Ručevskis 29374994 Katru darba dienu

8:00 – 16:00

Komunālo pakalpojumu pārzine Regīna Aleksejenko 26136603 Katru darba dienu

8:00 – 12:00

Bibliotēkas vadītāja

 

Maija Strazda 26383917 Katru darba dienu

8:00 – 16:00

Bāriņtiesas darbinieks Gunita Egle-Svaija 26399253 P. C. 8.00-12.00

 

Darba laiks :

Pirmdienās  8:00 – 18:30

Otrdienās     8:00 – 16:30

Trešdienās   8:00 – 16:30

Ceturtdienās 8:00 – 16:30

Piektdienās  8:00 – 14:00

 

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem ir iespēja:

 • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
 • Saņemt izziņas.
 • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt sociālos jautājumus.
 • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
 • Dzīvesvietas deklarēšana.
 • Veikt kopēšanas darbus.

 

Pašvaldības policijas darba laiki:

Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš, tālr. 20280114

Pašvaldības policijas vecākais inspektors Ēriks Zandersons, tālr. 26557068

Ceturtdienas 9.00-16.00

 


Sociālā un veselības aprūpe

‘’Dienas atbalsta centrs’’

Adrese „Dzirksteles ” dzīv.1, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714.

Pieejamie pakalpojumi: veļas mazgāšana, duša (administratore Irina Pikturna, tālr.28623083) –

katru darba dienu no plkst.900 – 1600  pusdienas pārtraukums 1200 – 1300

Kultūra

 • Bukaišu tautas nams

Adrese :  „Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714

Kultūras darba organizatore : Zane  Grīsle

 

 • Pulciņi, vadītājs, nodarbību laiki:

 Senioru deju kopa “Vārpa”, vadītāja Liāna Kozlovska

mēģinājumi svētdienās pl. 17.00

Vides pulciņš, vadītāja Skaidrīte Urbāne

Trenažieru zāle – katru darba dienu no plkst. 900 – 1800

 

Īss vispārējs pagasta apraksts 

Bukaišu pagasts / Fockenhof / atrodas pie Lietuvas robežas. Robežojas ar Ukru, Tērvetes, Bēnes, Penkules, Augstkalnes pagastiem. Līdz Dobelei 37 km. Teritoriju šķērso Bēnes – Žagares ceļš. Meži aizņem 1730 ha. Mežos bagāta fauna. Cauri Bukaišiem tek Tērvetes upes mazās pietekas Skujaine,  Cērpaine,  Svēpaine,  Svētaine un Reņģe. 22 ha aizņem ūdenskrātuves- dīķi uz Skujaines upes, iecienīta makšķernieku vieta.

 • Platība – 6665,4 ha
 • Purvu un ezeru pagasta teritorijā nav.
 • Cauri pagasta teritorijai tek 6 nelielas upes.  Ir izveidotas 5 mākslīgas ūdenskrātuves, kuras pagasta iedzīvotāji izmanto atpūtai un amatieru  zvejai.
 • Iedzīvotāju skaits – 604 (uz 01.01.2021.)
 • Ēkā “Indrāni” darbojas Svētdienas skola un ev.lut. draudze  (vad. Irēna Šinauska).
 • Skaistākā celtne Bukaišos ir Sadraudzīgo biedrību nams. 1953.gadā ēkā izveidoja pamatskolu, kurā mācības notika n0 1955. gada līdz 2017.gada 15. jūnijam.

Uzņēmējdarbība

Pagastā ir reģistrēti 118 uzņēmumi

Zemi no īpašniekiem nomā zemnieki no Augstkalnes, Tērvetes, Krimūnu un Vilces pagastiem.

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI