Sestdiena, 23. Februāris | Almants, Haralds
AAA

Budžets

2019. gads

Saistošie noteikumi Nr.1

Saist. not. Nr.1_”Grozījumi Tērvetes novada domes saist. not. Nr.3 “Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam” un to paskaidrojuma raksts

 

Tērvetes novada  pašvaldības amatpersonām  un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2019. gadā:

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 01.2019.

 

2018. gads

Saistošie not. Nr.3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam

Paskaidrojuma raksts_2018. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr.12

Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3  „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam” un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.27

Saist. Nr.27_Grozījumi  Tērvetes novada domes  saist. Nr.3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam un to paskaidrojuma raksts_

 

 

Tērvetes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām_ 2018.gadam

Tērvetes novada  pašvaldības amatpersonām  un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gadā:

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 01.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 02.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 03.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 04.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 05.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 06.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 07.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 08.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 09.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 10.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 11.2018.

Amatpersonu un darbinieku atalgojums 12.2018.

 

2017. gads

Saistošie noteikumi Nr. 3

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam

Saistošie noteikumi Nr.3

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.3

Saistošie noteikumi Nr.9

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr.9

Saistošie noteikumi Nr.10

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie not. Nr.10

Saistošie noteikumi Nr.12

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr. 12_

Saistošie noteikumi Nr.14

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr. 14_

Saistošie noteikumi Nr.17

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr.17

Tērvetes novada valsts deklarētām amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada novembrī

Atalgojums novembra mēnesī

Tērvetes novada valsts deklarētām amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada decembrī

Atalgojums decembra mēnesī

 

2016. gads

Saistošie noteikumi Nr. 1

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016.gadam

Saistošie noteikumi  Nr.1_

Paskaidrojuma raksts 2016. gada budžetam

 

Saistošie noteikumi Nr.6

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016. gadam”

1. un 2. pielikums  saist. not. Nr.6

 

Saistošie noteikumi Nr.8

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada budžets 2016.gadam

 

Saistošie noteikumi Nr.10

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Tērvetes novada budžets 2016. gadam”

 

Saistošie noteikumi Nr.11

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Tērvetes novada budžets 2016. gadam”

 

 2015. gads

Saistošie noteikumi Nr. 2

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam

Saistošie noteikumi Nr.2

TND_pask.raksts_ 2015. gada budžetam

 

Saistošie noteikumi Nr. 8

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.8 _grozījumi_18.06.2015.

 

Saistošie noteikumi Nr. 10

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.10_grozījumi_ 20.08.2015.

 

Saistošie noteikumi Nr. 11

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.11 _grozījumi_ 24.09.2015.

 

Saistošie noteikumi Nr.15

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.15_grozījumi_26.11.2015.

 

Saistošie noteikumi Nr.16

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2015. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Tērvetes novada budžets 2015. gadam”

Saistošie noteikumi Nr.16_grozījumi_29.12.2015

 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv