Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Budžets

2021. gads

Saistošie noteikumi Nr.1

Saistošie noteikumi  Nr.1_”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

Paskaidrojuma raksts_saistošajiem  not. Nr.1_”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

Saistošie noteikumi Nr.3

Saistošie noteikumi Nr. 3_ Grozījumi saistošajos not. Nr.1  Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam  un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5

Saistošie not. Nr.5_Grozījumi_saistošajos not. Nr.1  Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam un to paskaidrojuma raksts

 

 

2021. gada 25. februārī  Tērvetes novada dome pieņēma   lēmumu ” Par reorganizācijas plāna konstatējumu  daļas apstiprināšanu  (protokols Nr.4 , 15. paragrāfs)

Pielikumi 2021. gada 25. februāra domes lēmumam:

TND_1 pielikums_iestades_strukturvienibas

TND_2. pielikums_buves

TND__2 pielikums_dzivoklu ipasumi_

TND_2. pielikums_zemes vienibas

TND_2. pielikums_kustamie _ipasumi

TND_3.pielikums_saistibas

2020. gads

Saistošie noteikumi Nr.4

Saistošie noteikumi Nr. 4 “Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 4 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam

Saistošie noteikumi Nr.6

Saist. not. Nr.6_”Grozījums Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8

Saist. not. Nr.8 Grozījumi Tērvetes novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020.gadam  un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11

Saistošie not. Nr.11_”Grozījumi_Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020 gadam””_un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14

Saistošie not. Nr.14_”Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos not. Nr.4 “Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” un to paskaidrojuma raksts

 

2019. gads

Saistošie noteikumi Nr.1

Saist. not. Nr.1_”Grozījumi Tērvetes novada domes saist. not. Nr.3 “Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam” un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3

Saistošie not. Nr.3_”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam

Paskaidrojuma raksts__2019. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr.9

Saistošie not. Nr.9 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam” un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10

Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13

Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.15

_Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam

Saistošie noteikumi Nr.28

 Grozījumi_ Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam

Saistošie noteikumi Nr.29

Saistošie not. Nr.29_Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam

Tērvetes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām_no 01.02.2019

 

 

2018. gads

Saistošie not. Nr.3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam

Paskaidrojuma raksts_2018. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr.12

Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3  „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam” un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam un to paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.27

Saist. Nr.27_Grozījumi  Tērvetes novada domes  saist. Nr.3 Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam un to paskaidrojuma raksts_

Tērvetes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām_ 2018.gadam

2017. gads

Saistošie noteikumi Nr. 3

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam

Saistošie noteikumi Nr.3

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.3

Saistošie noteikumi Nr.9

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr.9

Saistošie noteikumi Nr.10

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie not. Nr.10

Saistošie noteikumi Nr.12

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr. 12_

Saistošie noteikumi Nr.14

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr. 14_

Saistošie noteikumi Nr.17

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr.17

2016. gads

Saistošie noteikumi Nr. 1

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016.gadam

Saistošie noteikumi  Nr.1_

Paskaidrojuma raksts 2016. gada budžetam

Saistošie noteikumi Nr.6

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016. gadam”

1. un 2. pielikums  saist. not. Nr.6

Saistošie noteikumi Nr.8

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada budžets 2016.gadam

Saistošie noteikumi Nr.10

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Tērvetes novada budžets 2016. gadam”

Saistošie noteikumi Nr.11

Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Tērvetes novada budžets 2016. gadam”

 2015. gads

Saistošie noteikumi Nr. 2

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam

Saistošie noteikumi Nr.2

TND_pask.raksts_ 2015. gada budžetam

Saistošie noteikumi Nr. 8

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.8 _grozījumi_18.06.2015.

Saistošie noteikumi Nr. 10

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.10_grozījumi_ 20.08.2015.

Saistošie noteikumi Nr. 11

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.11 _grozījumi_ 24.09.2015.

Saistošie noteikumi Nr.15

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.15_grozījumi_26.11.2015.

Saistošie noteikumi Nr.16

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2015. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Tērvetes novada budžets 2015. gadam”

Saistošie noteikumi Nr.16_grozījumi_29.12.2015

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI