Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Pagasta pārvalde

Augstkalnes pagasta pārvalde

Virsaisi_1

Adrese: “Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Dobeles novads, LV-3709

tālrunis: 63729461; fakss: 63729461

e – pasts : augstkalnespc@zemgale.lv

mājas lapa:    http://www.mezmuiza.lv/pagasts/pagasts.htm

Darbalaiks:    O., T., C.  8 00 – 16 30 ,

Pirmdienās 8.00 – 18.30

Piektdienās 8.00 – 14.30

Katru darba dienu pusdienu pārtraukums:  12 00 – 12 30

Augstkalnes pagasta pārvaldes  darbinieki:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds tālrunis Pieņemšanas laiki
Pagasta pārvalde vadītāja, kasiere Jeļena Belova 29336951 P. 8.00 – 18.00

C. 8.00-16.00

Komunālās saimniecības vadītājs Jānis Straksis 29336984
Nodokļu koordinatore Regīna Franka 29809064
Bāriņtiesas locekle, kultūras darbiniece Silvija Krūmiņa 26480668 P. C. 8.00-12.00
Sociālā darbiniece Olita Misule 27842693 P. 8.00-18.00

C. 8.00-16.00

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem ir iespēja:

 • Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
 • Saņemt izziņas.
 • Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, risināt sociālos jautājumus.
 • Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem.
 • Dzīvesvietas deklarēšana.
 • Veikt kopēšanas darbus.

Vispārīga informācija

Pagasta platība – 6456,7 ha

Iedzīvotāju skaits –  884 (uz 01.01.2021.)

Apdzīvotās vietas – Augstkalne, Dzeguzēni

 Augstkalnes bibliotēka

Zvaniņi, Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709

 tel.: 63729672. e-pasts: zvanyny@inbox.lv.

Vadītāja: Dzintra Punka

Izglītība

Augstkalnes vidusskola ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi”

Adrese: „Ezerpils”, Augstkalnes pagasts, Dobeles novads un “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Dobeles novads

Telefons 63729459

Direktore: Ieva Krūmiņa

Kultūra

Adrese „Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Dobeles novads

Telefons 63729461

Kultūras darba organizatore: Silvija Krūmiņa

Iespēja iesaistīties pulciņos:

 • Augstkalnes amatierteātris, vadītāja Ingrīda Samohvalova
 • Angļu valoda ar un bez priekšzināšanām, vadītājs Nedeem Zia

Sports

 • Augstkalnes pamatskolas sporta zālē nodarbības pieaugušajiem, vadītājs Jānis Izaks
 •  Vingrošana „Zvaniņos”-O. un C.  18.30 , vadītāja Rudīte Dude

Sociālā un veselības aprūpe

Sociālais darbinieks: Olita Misule

Telefons 27842693

Pieejamie pakalpojumi:

 • Sociālie dzīvokļi,
 • Atbalsta centrs „Zvaniņos”

Iespējas iesaistīties aktivitātēs:

Ēkā „Virsaiši”

 • Bērnu un jauniešu dienas centrs „Varavīksne” – katru darba dienu pagasta pārvaldes darba laikā

Ēkā „Zvaniņi”

 • Sieviešu sabiedriskā organizācija „Mežmuižas Mežrozītes”, t.sk. logopēda pakalpojumi

Lielākie uzņēmumi pagastā

SIA „Silāres” gaļas produkcijas ražošana, tirdzniecība, rapša audzēšana.

Lielākās zemnieku s-bas:

 • augkopības nozarē: „Dārziņi”, „Orhidejas”, „Mežābeles”, „Ausekļi”, „Osīši”, „Silmači”, „Kvietes”, „Blīkšķi”, SIA „Silaine”,
 • lopkopības nozarē: „SuteņiIV”, „Sidrabes”, „Meldri”.

Augstkalnes pagasts skaitļos

 • Augstkalnes pagasts – vissausākais pagasts valstī !!!
 • Atrodas – Viduslatvijas zemienē, Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, 50 m virs jūras līmeņa.
 • Kopplatība – 6469,7 ha
 • Lauksaimnieciski izmantojama – 5247,4 ha (81,3 %)
 • Meliorēta – 4894,7 ha (75,8 %)
 • Meži – 612,8 ha ( 9,5 %) (“Latvijas meži” – 512,9 ha , Zemniekiem – 124,9 ha, pagasta padomei – 29 ha)
 • Zemnieku saimniecības – 340 (kopā 5067,6 ha – 78,4 %)
 • Piemājas saimniecības – 223 (460,5 ha – 7,1% )
 • Juridiskās personas – 19 ( apsaimnieko 179,9 ha )

resizedimage400264-nogaisa

Pagasta centrā atrodas:  pamatskola, bibliotēka, pasts, baznīca, doktorāts, trīs veikali.

Apdzīvotās vietas:  Augstkalnes ciemats un Dzeguzēni
Ūdeņi – Svētes upe ar dzirnavu ezeru (20 ha, gulbji ), Tērvetes upe, strauti.
Pazemes ūdeņi:  600-800 m dziļumā + 55 grādi

Iedzīvotāju skaits –  892 (uz 01.01.2020.)

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI