Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Attīstības plānošanas dokumenti

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam projekta un Dobeles novada attīstības programmas 2021.- 2027. gadam projekta publiskā apspriešana sākas 2021. gada 7.septembrī, pilns paziņojums šeit.

Pielikumā – sekojoši dokumenti:

Situācijas raksturojums uz 12.08.2021

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Dobeles novada AP Investīciju plāns

Dobeles novada IAS projekta redakcija


Bijušā Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumenti:

apdzivojumastruktura2014

dabakulturvestureturisms2014

kopigointeresuteritorijas2014

telpiskastruktura2014

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI