Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Annas Brigaderes pamatskola

Kontaktinformācija

Adrese: Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads,  LV – 3730

Tālrunis/ fakss :   63768519
E-pasts: brigaderes.psk@skolas.zemgale.lv

 

Administrācija

Skolas direktors:  Aldis Tisenkopfs
Direktora vietniece: Maija Klāsupa
Pirmsskolas izglītības grupas ”Sprīdītis” metodiķe: Aiga Kuģe

’… darba prašana vēl nekas nava, vajaga to tā izmācīties, ka tas priecīgi un veiksmīgi laižas no rokām. ‘’
( A. Brigadere . )

Skolas nolikums

Pašvaldības normatīvie dokumenti izglītībā

Par skolu

Skola – tā nav vieta, skola – tas ir laiks. Laiks, mūžam mainīgais, plūstošais – kā skolas bērni, kas nemitīgi mainās laika plūdumā. Tiem līdzi mainās arī pati skola: mainās gadalaikos, mainās savā vēsturiskajā ritējumā.

 

Skolas vēsture

Skolas vēsture aizsākās 1934. gadā. 1938. gadā skola savā īpašumā iegūst Annas Brigaderes komitejas dāvāto karogu, kuru rotā vārdi „Annas Brigaderes pamatskola” un „Dievs, daba, darbs”, kā arī stūrītī ieausts Latvijas karogs.

Pēc 53 gadus ilgas glabāšanas 1993. gada 17. novembrī skola atgūst savu karogu. Visus šos gadus karogu rūpīgi bija slēpis skolotājs Osvalds Fridbergs. 2008. gada 17. novembrī kopā ar skolotāju O.Fridbergu mēs svinējām karoga 70. dzimšanas dienu.

brig2

1995. gadā top skolas himna ‘’ Mana bērnības zeme ‘’ ar Annas Brigaderes pamatskolas absolventes Ullas Kavickas  tekstu un skolotāja Artūra Reinika mūziku.

1998. gada maijā svinīgi tiek atklāta plāksne ar uzrakstu ‘’ Annas Brigaderes pamatskola ‘’ un apstiprināta skolas emblēma.

Viens no galvenajiem virzieniem gan mācību, gan ārpusklases darbā ir rakstnieces Annas Brigaderes vārda un darbu iedzīvināšana skolā.

Kopš 1993. gada skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.

Skolā tiek izdota skolēnu pašpārvaldes avīze „Mezgls”, kā arī iznāk informatīvs izdevums „Jums, Vecāki!”.

Līdz 2002./2003. mācību gadam Annas Brigaderes pamatskola bija divplūsmu skola.

Vēsturiski nozīmīgi ir arī skolas muzikālo kolektīvu sasniegumi: skolas koris 1960. gadā O.Fridberga vadībā ir republikas dziesmu svētku laureātu vidū; 1995. gadā D.Reinikas vadībā koris izcīna III pakāpes laureātu nosaukumu; 2000. gadā D.Reinikas vadībā republikas skolēnu dziesmu svētkos iegūst I pakāpes laureātu diplomu un dziesmu svētku Lielo balvu.

2013. gadā Annas Brigaderes pamatskolai tika izveidota piebūve – Tērvetes novada sporta halle, kurā skolēniem notiek sporta stundas un sporta interešu izglītības pulciņu nodarbības.

2014. gadā, reorganizējot izglītības sistēmu Tērvetes novadā, Annas Brigaderes pamatskola tika apvienota ar Tērvetes pamatskolu.


Skola šodien

Skolā tiek īstenotas pamatizglītības programma ( 21011111 ). Pamatskolā mācās 80% skolēnu no Tērvetes novada un 20% skolēnu no citām pašvaldībām. Skolas Attīstības plānu ietvaros realizēti projekti:

 • 2003.g.veiksmīgi noslēdzās darbs pie ‘’ Mācību priekšmetu standartu novērtēšanas un ieviešanas izmēģinājuma projekta ‘’;
 • 2003. – 2006. Eiropas izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas COMENIUS I projekts ‘’ Lauku skolēnu pašapziņas veidošana, popularizējot un iepazīstot slavenas personības ‘’ ( koordinētājvalsts – Spānija );
 • Kopš 2004. gada skolēnu pašpārvaldes projekts „Bērniem draudzīga skola”;
 • Kopš 2004. skolēnu un pedagogu sadraudzības projekts ar Igaunijas Rakveres apgabala Lasilas pamatskolu;
 • 2007. gads- Sporta pārvaldes „Sporta inventāra iegādes pilotprogramma”;
 • 2007. gads-karjeras izglītības programma „KIPNIS”;
 • 2008. gads- IAC projekts „Starpkultūru dialoga veicināšana”;
 • kopš 2008. gada „e-Twinning” projekts;
 • 2010.gads VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu kluba „Mēs paši” atbalstītais projekts „Rakstnieces Annas Brigaderes piemiņas saglabāšana un literārā mantojuma popularizēšana”;
 • 2010.-2012.gads Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējā partnerība projekts „Under the same sky” (koordinētjvalsts – Kipra);
 • 2011.gads Kopienu iniciatīvu fonds, biedrība „Mēs Tērvetei” programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” ietvaros, sadarbībā ar Annas Brigaderes pamatskolu veidotais projekts „Mājsaimniecības prasmju apguves atbalsta centra izveide”
 • Skola aktīvi iesaistās Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē organizētajos projektos un akcijās.

  Erasmus+ projekts „EkoAktīvs” (2016-2019)- starpskolu stratēģiskās partnerības projekts  

   

  Piedalās 5 skolas:

  1.Itālija: Circolo Didattico Cavour Marsala
  2. Latvija: Annas Brigaderes pamatskola
  3. Nīderlande: Primary school De Weijerwereld.
  4. Polija: Szkola Podstawowa Nr 2 im. K.K.Baczynskiego w Pulawach
  5. Slovēnija: Osnovna sola Toneta Pavcka

  Projektu koordinē Polija.

  Projekta tēmas:

  • Projekta logo konkurss – konkursā uzvarēja Annas Brigaderes pamatskolas 7.klases skolnieka Kristapa Elvja Kļaviņa veidotais logo.
  • Makulatūras vākšanas konkurss.
  • Ekoburtnīcas aizpildīšana – resursu (ūdens, elektroenerģija, gāze, degviela) patēriņš mājās un skolā.
  • Ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, samazinot ražošanas atkritumus.
  • Veselība: Es zinu, ko es ēdu.

  Aktivitātes: videokonferences starp dalībskolām

  Vizīte uz Poliju – 28.05.2017. – 03.06.2017.

  Informācija par projektu pieejama –
  https://twinspace.etwinning.net/24120

   

   

  Veiksmīgi aizvadīts viens no posmiem Erasmus+ projektā „EkoAktīvs” (2016-2019)

Eko Aktīvs_pārskats par pirmo gadu_2017

Eko_Aktīvs_ziņojums_01.09.2017. – 30.11.2017.

Eko_Aktīvs_ziņojums_nr_6


  Saimnieciskās darbības projekti:
 • 2005. gads- centrālās apkures ievilkšana;
 • 2005. gads- vizuālās mākslas kabineta un 1. stāva koridora rekonstrukcija;
 • 2006. gads- ķīmijas kabineta izveide
 • 2007. gads- informācijas tehnoloģiju kabineta izveide
 • 2008. gads – skolas administrācijas bloka izveide,  jaunās sporta zāles projekta izstrāde

2010.gads

 • Ventilācijas sistēmas izveide skolas ēdnīcā;
 • Pirmsskolas grupā „Sprīdītis” jaunās grupas un sanitāro telpu izveide.

brigZm56-1 brigZm56-2 brigZm56-3 brigZm56-4

2014. gads

Sprīdītis

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas “Sprīdītis” ēkas renovācija

 

2015. gads

resizedimage550366-DSCF3922

     Annas Brigaderes pamatskolas ēkas siltināšana

 

resizedimage550366-DSCF4197_2 resizedimage550366-DSCF4198_2

Skolas aktu zāles atjaunošana

 

resizedimage550366-DSCF4212 resizedimage550366-DSCF4214_2

 Virtuves bloka remonts


Mācību sasniegumus apliecina skolēnu iegūtie rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs, kurās katru gadu arī starpnovadu piešķirtās godalgas priecē gan skolēnus, gan vecākus un, protams, skolotājus.

Skolēni savas radošās spējas un intereses izkopj, darbojoties vizuālās mākslas pulciņā, mazpulkā, sporta pulciņos, 5.-9. klašu šlāgerkorī, florbolā.

Ļoti gaidīti skolā ir jau par tradīciju kļuvušie pasākumi:

 • Pilsonības nedēļa;
 • Ziemassvētku pasākums, kurā savu māku rāda skolas kolektīvi un kurā mīļi gaidīti skolēnu vecāki un vecvecāki, kā arī pensionētie skolotāji, šajā pasākumā tiek sveikti skolas čaklākie skolēni un viņu vecāki

brig8

 • Visu iecienīta ir 8. klašu skolēnu un viņu vecāku veidotā Ziemassvētku kafejnīca

brig9

 • Sirsnības un pavasara noskaņas bagāts ir Mātes dienai veltītais koncerts, kurā tiek sumināti mācību olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību dalībnieki, kā arī viņu skolotāji. Savukārt māmiņas un vecmāmiņas gaida pārsteigums – bērnu sarūpētais koncerts. 2008. gadā īpašus pārsteigumu vecākiem un skolēniem bija sagatavojuši skolotāji ar iestudēto A.Brigaderes lugu „Čaukstenes”

brig10

Annas Brigaderes pamatskolā joprojām jūtams rakstnieces Annas Brigaderes gars un viņas dzejā paustā sirsnīgā attieksme:

„Ja saule tev sirdī, 
lai vētras ar krāc, 
Ja saule tev sirdī, 
tev bezbēdīgs prāts: 
Ja saule tev sirdī, viss pāriet kā tvaiks, 
Tev atstaro gaismu pats tumšākais laiks.”

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI