Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
6

 

 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu” (Explore Zemgale by Bicycle), LLI-264 ietvaros izveidota interaktīvā karte, kurā atspoguļoti Tērvetes – Žagares reģiona tūrisma objekti, to kontaktinformācija, arī naktsmītnes un ēdināšanas iestādes.

Web saite LV

https://arcg.is/0GSfya

Žagares Tērvetes buklets LV

LT

https://arcg.is/vzKCu

Žagares Tervetes bukletas LT

ENG

https://arcg.is/1aGzX1

Žagare- Tērvete ENG

/    
DALIES:      
ATPAKAĻ UZ KARTI
OBJEKTU KATEGORIJAS