Trešdiena, 12. Decembris | Iveta, Otīlija
AAA

Starpnovadu skolu administrāciju pārstāvju pieredzes apmaiņas seminārs Baltkrievijā

Oktobra mēneša izskaņā un novembra sākumā Tērvetes novada skolu direktoru vietniecēm izglītības jomā Valentīnai Ciganovičai no Augstkalnes vidusskolas un Maijai Klāsupai no Annas Brigaderes pamatskolas bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā Baltkrievijā, kuru organizēja Dobeles Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iespēja iepazīties ar Baltkrievijas izglītības sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot metodiskajam darbam, sadarbības iespējām starp izglītības iestādēm ilgtermiņā, kā arī iespējām apmeklēt Minskas Pēcdiploma akadēmijas rīkotos pasākumus.

Ceļā uz Minsku apmeklējām divas senas Baltkrievijas pilsētas Polocku un Vitebsku, brīnišķīgu gidu pavadībā iepazināmies ar šo pilsētu vēsturi un ievērojamākajiem apskates objektiem.

Taču brauciena galvenais mērķis bija Minskas Pēcdiploma akadēmijas apmeklēšana un nopietns mācību darbs. Trīs dienu nodarbībās apguvām šādas tēmas: darbs ar talantīgiem skolēniem, integrētās stundas vadīšana, lasītmācīšanas metodika, skolotāju motivēšana, skolas fiziskā vide, skolotāju tālākizglītības sistēma. Minskas Pēcdiploma akadēmija tieši nodarbojas ar skolotāju tālākizglītību, kas Baltkrievijas pedagogiem ir bez maksas (to finansē valsts vai pašvaldība). Arī mūsu grupai, Dobeles, Auces un Tērvetes novadu skolu administrācijas pārstāvjiem un metodisko apvienību vadītājiem, bija iespēja iepazīties ar Baltkrievijas izglītības sistēmu un pašiem apgūt akadēmijas piedāvātās tālākizglītības tēmas. Trīs dienas intensīvi darbojāmies grupās dažādu lektoru vadībā, apmeklējām arī dažādas izglītības iestādes, viesojāmies Minskas 61.vidusskolā, kas ir pavisam jauna mūsdienīga skola, un Lietišķās mākslas koledžā.

Pieredzes braucienā guvām daudz vērtīgu atziņu izglītības jomā. Tā kā Baltkrieviju apmeklēju pirmo reizi, šī valsts mani patīkami pārsteidza, īpaši jau galvaspilsēta ar iedzīvotāju skaitu, kas līdzvērtīgs visas Latvijas iedzīvotāju skaitam.

Maija Klāsupa,

Annas Brigaderes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM