Trešdiena, 20. Marts | Irbe, Made
AAA

Tērvetes novada dome sumināja savus pedagogus

Būt par Skolotāju nenoliedzami ir sūtība, jo liktenis tik atbildīgu un arī smagu darbu uztic vien garā stiprākajiem un dvēselēs bagātākajiem cilvēkiem, kas ir spējīgi būt par iedvesmas avotu. Skolotāju grūtākais uzdevums ir palīdzēt skolēniem atrast atbildes uz viņu zinātkāro prātu jautājumiem un reizē palīdzēt rast drošu pamatu visai viņu tālākajai dzīvei.

Par pedagogu dvēseles stiprumu, veicot šo atbildīgo un nozīmīgo darbu, par iekšējo spēku un gaišajām domām, par spēju saskatīt gaišo arī rūpju pilnajā ikdienā 5. oktobrī Tērvetes novada dome teica sirsnīgu paldies Augstkalnes vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas pedagogiem.

Bija patiess prieks, ka Annas Brigaderes pamatskolas atjaunotajā aktu zālē vienkopus tikās Domes un pagastu pārvalžu vadītāji, pedagogi un skolu tehniskie darbinieki. Daudziem prieku sagādāja atkalredzēšanās ar saviem bijušajiem darba kolēģiem, kas ikdienu vairs nevada skolā, bet sirdīs joprojām ar to ir cieši saistīti.

Skolotāju profesionālajos svētkos Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika  vairākiem pedagogiem pasniedza Tērvetes novada domes PATEICĪBAS par ilggadēju un profesionālu darbu mūsu novada izglītības iestādēs, jo, veicot šo atbildīgo darbu, izglītībā nenogurstoši aizvadīti 15, 20, 30, 35, 40 un 45 skaisti darba gadi.

Ikvienu klātesošo mīļi un sirsnīgi sveica dziedošās māsas Legzdiņas, kas visus spēja vienot gan dejā, gan dziesmā.

Mīļie pedagogi! Lai Jums pietiek spēka un dvēseles stipruma! Lai Jūsu ikdienas darba gandarījums ir – bērnu mīlestība!

Inita Roze,

izglītības darba koordinatore

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM