Pirmdiena, 23. Novembris | Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
AAA

Piešķirts ēdināšanas pabalsts pārtikas produktu iegādei attālināto mācību laikā

2020.gada 29.oktobrī Tērvetes novada domes sēdē pieņemts lēmums par ēdināšanas pabalstu piešķiršanu 7. – 12. klašu skolēniem.

  1. Par  periodu no 2020. gada 26. oktobra  līdz 2020. gada 13. novembrim  (kopā 15 darba dienas) 7.-12. klašu izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs, kā arī  izglītojamajiem,  kuri  apgūst  pamatizglītības programmu  citu  pašvaldību vispārējās izglītības  iestādēs  un  kuru  deklarētā  un  faktiskā  dzīves  vieta  ir  Tērvetes  pašvaldības administratīvajā  teritorijā, kā arī izglītojamajiem no daudzbērnu  ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās  izglītības programmu  no 10. līdz 12. klasei citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas produktu iegādei 12,00 EUR (0,80 EUR dienā) apmērā.

 

  1. Lēmuma 1. punktā noteiktos pabalstus izmaksāt vienam no izglītojamā vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, iesūtot pašvaldībā vai izglītības iestādē (e-klasē, uz e-pasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv, pa pastu) iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, izglītojamā vārds, uzvārds, par kuru tiek pieprasīts pabalsts,  kā arī norēķina konta numurs, uz kuru ir pārskaitāms pabalsts.

Tērvetes novada domes sēdes lēmuma izraksts 

IESNIEGUMS_Annas_Brigaderes_pamatskola

IESNIEGUMS_Augstkalnes_pamatskola

IESNIEGUMS_citas_skolas

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM