Pirmdiena, 23. Novembris | Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
AAA

Paziņojums par jaunizveidojamā Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktā noteikto, lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020.gada 1.decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Atbilstoši minētā likuma pielikuma 16. punktam jaunizveidojamā Dobeles novadā apvienojamās pašvaldības ir Auces novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība un Tērvetes novada pašvaldība.

Saskaņā ar Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašvaldību deputātu kopsapulces 2020.gada 29.oktobra lēmumu “Par jaunizveidojamā Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”:

 • Dobeles novada vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām ir noteikta 9 locekļu sastāvā;
 • Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir gada 16. novembris.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

 • reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
 • katram Auces, Dobeles un Tērvetes novada domes deputātam;
 • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu, tātad – 9.

Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:

 • Latvijas pilsonība;
 • latviešu valodas prasme;
 • vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas vai Auces, Dobeles un Tērvetes novada domes deputāts.

Pieteikšanas kārtība

Lai pieteiktu jaunveidojamā Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu, jāaizpilda pieteikums. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikumus līdz 2020. gada 16. novembrim (ieskaitot) var iesniegt:

 • Dobeles novada domē, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads;
 • Auces novada pašvaldībā, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads;
 • Tērvetes novada domē, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

 

PIETEIKUMA UN TĀ PIELIKUMA VEIDLAPAS

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM