Otrdiena, 31. Marts | Atvars, Gvido
AAA

Par attālināta mācību darba organizēšanu Annas Brigaderes pamatskolā

Ieteikumi skolēniem

1.Katru dienu pieslēdzies www.e-klase.lv

2.Iepazīsties ar dienā veicamajiem uzdevumiem.

3.Saplāno savu laiku un veic skolotāja norādītos uzdevumus tajā pašā dienā.

4.Neatliec uzdevumu izpildi uz darba dienas beigām.

5.Nepieciešamības gadījumā sazinies ar savu klases audzinātāju. Jautājumus mācību priekšmetu skolotājiem uzdod e-klases pastā.

Informācija skolēniem

 • Katru darba dienu atbilstoši stundu sarakstam iepazīties ar veicamajiem uzdevumiem e-klasē un plānot savu darbu. Noteiktajos termiņos iesniegt veiktos uzdevumus.
 • Neskaidrību gadījumā konsultēties ar skolotāju darba dienās no 9.00 līdz 15.00.

 

Informācija skolotājiem

 • Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu, NOSAKU: pedagoģiskajiem darbiniekiem:
 • VEIKT attālināto mācību procesu, tā veikšanai izmantot e-platformas uzdevumi.lv, soma.lv un Whats App.
 • VEIKT saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem e-klasē, informējot viņus par mācību plānu nedēļai līdz katras pirmdienas plkst. 8.00 un dienā veicamajiem uzdevumiem izglītojamajiem līdz katras dienas plkst. 10.00, nosakot izpildes termiņu un atgriezenisko saiti par mācību vielas apguvi;
 • NODROŠINĀT atgriezenisko saiti skolēniem par izpildītajiem uzdevumiem;
 • SNIEGT izglītojamiem konsultācijas mācību priekšmetos un pagarinātās dienas grupā darba dienās no 9.00 līdz 15.00, ievērojot stundu sarakstā paredzētos mācību stundu un nodarbību laikus , vecākiem no 12.00- 18.00. Interešu izglītības pulciņu dalībniekiem
 • UZDOT patstāvīgi veicamus uzdevumus, nosakot izpildes prezentācijas laiku;

NOZĪMĒJU direktora vietnieci izglītības jomā Maiju KLĀSUPU atbildīgu par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

 

Informācija vecākiem

 • Lūgums katru dienu rūpīgi sekot līdzi ierakstiem e-klasē;
 • rūpēties, lai bērni katru dienu ir piedalījušies attālinātās mācīšanās procesā. Ja bērnam tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ, tad vecāku pienākums ir ziņot par to skolai, lai skola var nodrošināt izdrukātus mācību materiālus, kurus vecāki var saņemt skolā darba dienās no 9.00 līdz 15.00;
 • nepieciešamības gadījumā sazināties ar mācību priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus;
 • informēt klases audzinātāju, ja konkrētā dienā skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ);
 • atbalstīt bērnu sabalansēta dienas režīma ievērošanā un uzdevumu sistemātiskā izpildē.

Annas Brigaderes pamatskolas administrācija

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM