Pirmdiena, 25. Maijs | Anšlavs, Junora
AAA

Pabeigti un svinīgi atklāti ceļu Te 36 un Te 38 asfaltēšanas darbi

Atbilstoši Tērvetes novada domes un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” noslēgtajam līgumam, 21. novembrī pabeigti darbi pašvaldības ceļu Te 38 “Dobeles šoseja — Laktas” un Te 36 “Zemzari Pilskalni” (Tērvetē) asfaltēšanai. Darbi veikti ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022 “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 228 696,63, t.sk. ERAF finansējums EUR 170 00.

Pašvaldības ceļu Te-38 un Te-36 piegulošajās teritorijās atrodas kādreiz pašvaldībai piederoši īpašumi, kas atbilstoši Tērvetes novada Teritorijas plānojumam ir paredzēti darījumu iestāžu un ražošanas apbūvei.

Galvenā projekta darbība ir ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, un projekta rezultāti ir: asfaltēti publiskai lietošanai paredzētie ceļi un labiekārtota piegulošā zona.

Projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā – sakārtojot ceļu Te-38 un Te-36 stāvokli, tiek veicināta jaunu biznesu attīstība pašvaldībā – palielinot privāto investīciju apjomu Tērvetes novadā un izveidojot jaunas darba vietas.

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas tiks nodrošināta ar regulāru atjaunotā seguma uzturēšanu un kopšanu. Uzturēšanu nodrošinās Tērvetes novada pašvaldība no saviem budžeta resursiem.

 

 

Tērvetes novada pašvaldības projektu koordinatore Dace Vācere

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM