Ceturtdiena, 4. Jūnijs | Elfrīda, Sindija, Sintija
AAA

LVM dabas parkā Tērvete plānoti meža atjaunošanas darbi

AS “Latvijas valsts meži”  dabas parkā “Tērvete” plāno veikt ģenētisko resursu mežaudzes “Bēnes – Svirlaukas priede” apsaimniekošanas darbus, lai saglabātu parastās priedes (Pinus sylvestris L.) ģenētisko daudzveidību. Pasākuma ietvaros paredzēts veikt koku ciršanu un priežu čiekuru ievākšanu sēklu materiāla ieguvei.

Auglīgo augšanas apstākļu dēļ teritorijā priedes dabiskā atjaunošanās nenotiek sekmīgi, mežaudzēs ieviešas lapu koki un ir apdraudēta priedes mežaudžu pastāvēšana ilgtermiņā. Atbilstoši dabas parka “Tērvete” ģenētisko resursu mežaudžu un ainavu apsaimniekošanas plānam tiks veikta priedes mežaudžu vecumstruktūras dažādošana.

Šī gada novembra beigās un decembrī plānots veikt atjaunošanas cirti un priežu čiekuru ievākšanu 229. kvartāla 3. nogabalā 1,7 ha platībā. No ievākto čiekuru sēklām divu gadu laikā tiks izaudzēti stādi un veikta meža stādīšana, lai nodrošinātu meža atjaunošanu ar tajā pašā mežaudzē ievāktu ģenētisko materiālu. Pēc meža atjaunošanas paredzēti pasākumi jauno kociņu aizsardzībai pret pārnadžu bojājumiem un kopšanas cirtes mežaudžu vitalitātes uzlabošanai.

Pēc mežsaimniecisko darbu veikšanas tiks sakārtoti esošie celiņi, nodrošinot līdzšinējās pārvietošanās iespējas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar

Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Jāni Zitānu,

tel. 28387781, e-pasts – j.zitans@lvm.lv

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM