Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
AAA

Cien. Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu iedzīvotāji!

Informējam, ka ar 2022. gada 1. janvāri

darbu pārtraukusi Tērvetes administrācija.

 

TURPMĀK Jūs variet VĒRSTIES…

  • Jaunizveidotajā Dobeles novada Augstkalnes un Bukaišu pagastu apvienībā, kurā pakalpojumi tiks sniegti Augstkalnes pagasta pārvaldē un Bukaišu klientu apkalpošanas punktā.

Adreses: “Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Dobeles novads, LV – 3709 un “Rotas”   Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714.

Pagastu pārvaldes vadītāja – Sandra Latiša, tālr. 29 284 561. Par iedzīvotāju pieņemšanas laikiem interesēties pagasta pārvaldē.

 

  • Dobeles novada Tērvetes pagasta pārvaldē.

Adrese: “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730.

Pagasta pārvaldes vadītājs – Māris Berlands, tālr. 26 552 303  Iedzīvotāju pieņemšanas laiki: Pirmdienās no pl. 13.00- 18.30, ceturtdienās no pl. 8.00-16.30, pusdienas pārtraukums no pl. 12.00-12.30.

Katra pagasta pārvalde darbojas saskaņā ar Nolikumu, kas apstiprināts 29.12.2021. Dobeles novada domes sēdē.

Par Nolikumu rakstiskā formātā interesēties pagastu pārvaldēs vai Dobeles novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.dobele.lv .

Vairāk par pakalpojumiem Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos.

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI
PIETEIKTIES JAUNUMIEM