Pirmdiena, 3. Augusts | Augusts
AAA

Soļosim droši!

Soļošana kā sporta veids ir pietiekami grūts, būtībā individuāls un prasa arī pareizas tehnikas ievērošanu. Varbūt tāpēc pašlaik Latvijā tas nav tik populārs un masveidīgs. Tomēr, domājot par cilvēka veselīga dzīvesveida ievērošanu caur vienkāršām sporta aktivitātēm, varam droši sacīt, ka soļot mazliet sportiskākā stilā, nekā ikdienā ejot pa ielu, ir katra spēkos.

Zemgales Plānošanas reģions ir iesaistījies programmas ERASMUS+ projektā “Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku teritoriju attīstīšanā’’. Kopā ar vairākām partnerorganizācijām  no Dienvideiropas, kā arī kaimiņiem Igaunijā, projekta akcijas paredz sekmēt izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot iedzīvotāju plašāku piedalīšanos sportā, stiprināt sadarbību starp iestādēm un organizācijām, kas darbojas sporta un fizisko aktivitāšu jomā. Vietējos pasākumos skolēniem un pieaugušajiem, kas strādā vai jau ir pelnītā atpūtā, tiek uzsvērta soļošanas pozitīvā ietekme uz veselību, kustību nepieciešamība no medicīniskā viedokļa, kā arī šādas aktivitātes organizēšana, kas neprasa līdzekļus.

11.un 12. septembrī sporta atbalsta organizāciju pārstāvjus no Itālijas, Spānijas, Grieķijas, Portugāles un Igaunijas savā pašvaldībā uzņēma Dobele, kas projektā iesaistījusies,  jo te jau ir bijuši līdzīgi sporta atbalsta pasākumi, aktīvi strādā Sporta skola un vairāki Sporta klubi, kas rūpējas par iedzīvotāju veselīga dzīvesveida uzturēšanu.

Viesus uzrunāja Domes priekšsēdētājs, klātesošie tika iepazīstināti ar Dobeles pilsētu un pašvaldības ikdienas sporta dzīvi, kā arī sasniegumiem atlētikā valsts un starptautiskā mērogā. Projekta dalībnieki apmeklēja Sporta skolu un Sporta centru. Jaunatnes iniciatīvu un veselības centa darbinieki bija sagatavojuši interaktīvu nodarbību, kurā demonstrēja uztura nozīmi un iedarbību uz organismu. Projekta semināra programmā bija iekļauta arī pašu dalībnieku fiziska aktivitāte – piedaloties Tērvetes novada vadībai un sporta organizatoriem, tika izsoļotas Dabas parka līkumotās un kalnainas takas. Ejot raitā solī, visi stiprināja savu veselību, jo, izrādās, ka soļojot ar ātrumu vismaz 8 km stundā, cilvēks patērē pat vairāk enerģijas un kaloriju, nekā skrienot tādā pašā ātrumā. Trases pieturas punktos varēja pasekot informācijai par šīs Latvijas dabas teritorijas seno un mūsdienu vēsturi. Atvadoties no zaļās Zemgales, projekta dalībnieki nākotnē turpinās iepazīt sportiskās soļošanas attīstību Spānijā un Igaunijā.

SOĻOSIM KOPĀ TĒRVETĒ!

Projekta vadītājs

Edgars Jānis Paulovičs

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM