Trešdiena, 20. Oktobris | Leonīda, Leonīds
AAA

Dobeles novada izpilddirektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja  vai vadītāja vietnieka, vai lielas struktūrvienības amatā;
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā.
 • pieredze cilvēkresursu vadīšanā (pakļautībā vismaz 50 cilvēki), budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;
 • vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldības darbības principiem; ar pašvaldības darbību saistīto tiesību aktu pārzināšana; zināšanas par lietvedības jautājumiem (dokumentu noformēšana un plūsma);
 • labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un pašvaldības viedokli;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt dažādu institūciju sadarbību;
 • spēja noteikt prioritātes, organizēt, plānot un kontrolēt darbu, deleģēt uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Office programmas) un interneta pārlūkiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Konkursā var piedalīties pretendents, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem.

Pieteikumu, norādot “Konkursam uz pašvaldības izpilddirektora amatu”, var iesniegt:
1) ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – Dobeles novada pašvaldībai, adresē: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
2) personīgi (slēgtā aploksnē) – Dobeles novada Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), kas atrodas adresē: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
3) elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: dome@dobele.lv;

Pretendentam jāiesniedz šādus dokumentus:
1) motivētu pieteikuma vēstuli;
2) pretendenta attīstības redzējumu par efektīvas izpildvaras izveidi Dobeles novadā. Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz 4000 rakstu zīmes (ar atstarpēm). Burtu lielums ir 12, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas;
3) dzīves aprakstu (Europass CV);
4) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam profesionālajam un/vai akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments;
5) atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
6) citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pretendentu pieteikšanās termiņš ir 10 kalendārās dienas no publikācijas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.lv.lv jeb līdz 07.10.2021. (ieskaitot).

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM