Svētdiena, 24. Janvāris | Eglons, Krišs, Ksenija
AAA

Saskaņā ar 2021. gada 13. janvāra  Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr. TND/2021/3-1/3/DPR   “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu”  tiek piešķirts ēdināšanas pabalsts pārtikas produktu iegādei attālināto mācību laikā  par  periodu no 2021. gada 4. janvāra  līdz 2021. gada 5. februārim.

Pabalstu izmaksā vienam no izglītojamā vecākiem vai personai, kas viņus aizstāj, iesūtot pašvaldībā vai izglītības iestādē (e-klasē, uz e-pasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv, pa pastu) iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, izglītojamā vārds, uzvārds, par kuru tiek pieprasīts pabalsts,  kā arī norēķina konta numurs, uz kuru ir pārskaitāms pabalsts.

 

13.01.2021. RĪKOJUMS Nr. TND/2021/3-1/3/DPR “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu”

 

Iesniegums par Annas Brigaderes pamatskolas skolēniem

Iesniegums par Augstkalnes pamatskolas skolēniem

Iesniegums par citas pašvaldības izglītības iestādes skolēniem

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI
PIETEIKTIES JAUNUMIEM