Svētdiena, 24. Janvāris | Eglons, Krišs, Ksenija
AAA
Šajā gadā palicis vairs tikai viens mēnesis. Aicinām to pavadīt ikdienas pastaigās ar mazu atraktivitātes piesitienu. Šajā īpašajā ierobežojumu laikā nevaram tikties visi kopā, tāpēc tiksimies virtuāli GADUMIJAS AKTIVITĀTĒ.
👉Jūs – mēneša garumā dodieties pastaigās, mēs – gaidīsim jūsu foto tieši pasākumam izveidotajā Whatsapp grupā.
PIETEIKŠANĀS AKTIVITĀTEI līdz 3. decembrim , rakstot uz e-pastu linda_karlovica@inbox.lv.

Precīzāka informācija NOLIKUMĀ

Gadu mijas mēnešu āra aktivitāte katram, kurš grib iepazīt  dabu, tās skaistumu

un rūpēties par veselību

                                                                                    

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un  vēlmi uzturēties svaigā gaisā;

1.2. Iepazīt Tērvetes novada , Latvijas dabas un  vēstures objektus;

1.3. Radīt patīkamu, ģimenisku brīvā  laika pavadīšanas iespēju;

1.4. Vairot pozitīvas emocijas esošās epidemioloģiskās situācijas periodā.

 1. Laiks un vieta

2.1. No 2020. gada 5. decembra – 2021. gada 3. janvārim

2.2  Tērvetes novada un  Latvijas teritorija

 1. Dalībnieki

3.1. Jebkura vecuma Tērvetes novada vai Latvijas iedzīvotāji, kam ir pieejama Whatsapp aplikācija;

3.2. Aktivitātē startē komanda . Par komandu tiek uzskatīts viens dalībnieks, kā arī vienas

mājsaimniecības locekļi.

 1. Aktivitātes uzdevumi un pieteikšanās

4.1.  Pieteikšanās līdz  3.decembrim linda_karlovica@inbox.lv .

Pieteikumā jāmin komandas nosaukums, komandas dalībnieki un kontakttālrunis.

4.2. JĀATROD PĒC IESPĒJAS VAIRĀK OBJEKTU. Tiek dots maksimālais objektu skaits ( sk. 4.3.

 punktu). Atrastie objekti  jāpiefiksē nofotografējot. Vismaz 30 % no visiem atrastajiem objektiem jābūt

Tērvetes novadā. Fotogrāfijā jābūt redzamam objektam un komandas visiem dalībniekiem.

Objekti nevar dublēties ( piemēram, ja Augstkalnes vidusskola ir fiksēta kā izgaismots

objekts, tā vairs nevar tikt fiksēta kā pils).

4.3. Aktivitātes laikā jāatrod

 • 12 izgaismoti objekti ( ielas, ietves un takas neskaitās)
 • 12 koka skulptūras
 • 12 trepes ( kā atsevišķs objekts brīvā dabā)
 • 6 upju nosaukumu apliecinājumi
 • 6 ūdenskrātuves vai ezeri
 • 4 pilskalni
 • 12 muižas vai pilis
 • 6 tilti ( laipas neskaitās)

4.4.Par katru piefiksēto objektu komanda saņem 1 punktu. Maksimums, ko iespējams

nopelnīt, atrodot objektus, ir 70 punkti.

4.5. Atrodot 35 un vairāk objektus, katrs dalībnieks saņem piemiņas balvu.

4.6.Fotogrāfija, objekta atrašanās vieta un nosaukums jāsūta Whatsapp uz nr. 26413219. Sūtījumus jāveic no telefona nr., kas pieteikts reģistrējoties. Foto jāsūta dienā, kad objekts piefiksēts. Fotogrāfijas tiks izmantotas tikai aktivitāšu fiksēšanai, tās netiks publicētas bez autora atļaujas.

Pēdējais fotogrāfiju iesūtīšanas laiks ir 2021. gada 3. janvāra plkst. 22.00

 1. Rezultātu apkopošana

5.1. Ja komandām būs vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst komanda, kas ir iesūtījusi

 vairāk objektus ar muižām. Ja arī šajā sadaļā vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad

 vērtēs  visvairāk atrastos izgaismotos objektus.

5.2. Rezultātus apkopošana notiek līdz 10.janvārim, tad arī tiks paziņoti  rezultāti. Labākās sešas

komandas iegūs piemiņas balvas.

5.3. Apbalvošanas vieta, laiks un veids tiks paziņots atsevišķi.

 1. Organizatori

Tērvetes novada domes sporta un kultūras darbinieki

 1. Tiesneši

Tērvetes novada Sporta nodaļa (Linda Karloviča 29766085), Tērvetes novada Kultūras nams ( Ineta

 Strazdiņa 26413219).

 1. Komandas dalībnieku veselība un drošība

8.1. Katrs dalībnieks izvērtē savu veselības stāvokli un atbild par to.

8.2. Jebkurā sabiedriskā  vietā, arī dabas objektos jāievēro visi noteiktie epidemioloģiskās drošības

pasākumi, t.sk. neapmeklēt pašvaldības ar paaugstinātu saslimstības rādītāju.  Esam atbildīgi!

8.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām, katras komandas

 disciplīnu un veselību.

8.4. Aktivitātes organizatori  ievēros fizisko personu datu aizsardzības likuma normas, visa

informācija par personu, arī foto attēli tiks dzēsti pēc rezultātu apkopošanas.

 1. 9. Izmaiņas sacensību nolikumā.

Organizatori var ieviest korekcijas nolikumā,  par to  iepriekš informējot dalībniekus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI
PIETEIKTIES JAUNUMIEM