Ceturtdiena, 9. Jūlijs | Asna, Asne, Zaiga
AAA

No 22.-23.maijam Tērvetes Dabas parka teritorijā tika veikta arheoloģiskā izpēte. Līdz šim brīdim jaunatklātais kapulauks ir vienīgais, mums zināmais 12.-13.gs. zemgaļu ugunskapu kapulauks Zemgalē un zemgaļu apdzīvotajās teritorijās Lietuvā. Tas ir ir viens no lielākajiem atklājumiem Latvijas arheoloģijā un zemgaļu pētniecības vēsturē pēdējās desmitgadēs, sniedzot jaunas atziņas par zemgaļu apbedīšanas tradīcijām 12.-13.gadsimtā. Darba mērķis bija pārbaudīt Tērvetes vēstures muzeja vadītājam, LU Latvijas Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas zinātniskajam asistentam Normundam Jērumam sniegtās ziņas par senlietu atradumiem. Lai veiktu izpēti, tika saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, pieaicināti dažādu nozaru speciālisti no LU Latvijas Vēstures institūta, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes. Apzināšanas laikā tika iemērīti seši laukumi, kopumā izpētot 11,5 m2 platību.
Līdz šim zemgaļu vēstures pētniecībā neatminēta mīkla bija tas, kāpēc līdzenajos kapulaukos mirušo apbedīšana konstatējama tikai līdz 11.gadsimta beigām, bet 12. un 13.gs. apbedījumi tiek atrasti retos gadījumos. Atklātais ugunskapu kapulauks apliecina, ka zemgaļiem, līdzīgi kā kuršiem 12. un13.gs., izplatītākais apbedīšanas veids ir mirušo kremācija. Jaunatklātais ugunskapu kapulauks Latvijas arheoloģijā un zemgaļu pētniecības vēsturē pēdējās desmitgadēs ir viens no lielākajiem atklājumiem.
Izpētes un apzināšanas darbus vadīja mg.hist. Normunds Jērums. Izrakumos piedalījās: mg.hist. Mārcis Kalniņš, dr.hist., LZA īstenais loceklis Guntis Zemītis, dr.hist.Vitolds Muižnieks, mg.hist. Eduards Plankājs, Māra Maija Vēbere.

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM