Otrdiena, 24. Aprīlis | Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
AAA

10.04.2017 

 DATUMS  DARBA LAIKS
 18. aprīlī  no plkst. 10:00 – 12:00
 19.aprīlī no plkst. 14:30 – 16:30 
 20.aprīlī  —-
 21.aprīlī  no plkst. 10:00 – 12:00
 24.aprīlī no plkst. 14:00 – 18:00 

Iepriekš vienojoties, iespējama arī sarakstu iesniegšana ārpus norādītā darba laika. Kontakttālruņi, pa kuriem iespējams pieteikties sarakstu iesniegšanai:

26352751 – vēlēšanu komisijas sekretāre Monta Mantrova,

22443406 – vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Vācere.

Drošības nauda par katru kandidātu sarakstu Tērvetes novada domes vēlēšanās ir 120 euro. 

Konts drošības naudas iemaksai:

Saņēmējs: Tērvetes novada dome

Reģistrācijas Nr. 90001465562

AS „SEB banka”

Konta numurs LV98UNLA0006011130654

Bankas kods UNLALV2X

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā „2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”. Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Tērvetes novada pašvaldības vēlēšanu komisijā „Zelmeņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir novada vēlēšanu komisija, pamatojoties un kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu. Elektroniski parakstītie iesniegumi jāsūta uz e-pastu dacevacere@inbox.lv.

Iesnieguma paraugs – pielikumā.

Sīkāka informācija par kandidātu sarakstu sagatavošanu un normatīvie akti Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv un pašvaldības mājaslapā 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Vācere

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM
Email *