Piektdiena, 23. Jūlijs | Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
AAA

Saskaņā ar Ministru kabineta  2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz         2021. gada 7. februārim  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Ar Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 2020.gada 8. janvāra rīkojumu Nr. TND/2021/3-1/2/DPR “ Par ierobežojošo pasākumu  termiņa pagarināšanu  līdz 2021. gada 7. februārim” ir noteikti ierobežojošie pasākumi Tērvetes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbībā

   Pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti vai pēc pieraksta.

 

Rīkojums_Par ierobežojošo pasākumu termiņa pagarināšanu līdz 2021. gada 7. februārim

 

Kontakti saziņai ar domes darbiniekiem:

Pagastu pārvaldēs, Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrā Tērvetes pagastā (VPVKAC)  pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti vai pēc pieraksta, ar pagasta pārvaldes vadītājiem saziņa caur e-pastiem vai tālruņiem:

Tērvetes pagasts,   VPVKAC   22443406 (Dace Vācere) dace.vacere@tervetesnd.lv

Bukaišu pagasts 29284561 (Sandra Latiša) sandrai0206@inbox.lv

Augstkalnes pagasts 29336951 (Jelena Belova) jbelov@inbox.lv

Dzimtsarakstu nodaļa.  Iepriekš piesakot apmeklējumu, klātienē tiek nodrošinātas tikai neatliekamās funkcijas-  miršanas faktu un dzimšanas faktu reģistrācijas. Tālrunis saziņai darba laikā 63726012 vai 28389997,  vai e- pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv

Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti vai pēc pieraksta. Nepieciešamības gadījumos saziņa pa tālruni 63726007, 26322807, 26399253 vai          e-pastu: terv.bar@inbox.lv

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti vai pēc pieraksta, izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 29533614, vai e-pastu: buvvaldetervete@inbox.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti vai pēc pieraksta,  izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 27825804,  vai e-pastu: andra-safare@inbox.lv

Sociālais dienests apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti vai pēc pieraksta, izmantojot saziņu pa tālruni 27842350, 27843419 vai e-pastu: socdienests@tervetesnov.lv, zukovska_ing@inbox.lv

Pārējās pašvaldības struktūrvienības (Komunālā nodaļa, Grāmatvedības nodaļa, Attīstības nodaļa) apmeklētājus klātienē nepieņem. Visi pakalpojumi piesakāmi attālināti e-vidē vai pēc pieraksta, izmantojot e-pastu tervetesnd@tervetesnd.lv vai tālruni 63726012.

Kases darba laiks Tērvetes novada domes ēkā no  8.00-12.00. Pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta. Zvanīt: 63726012 vai 28389997. Lai pakalpojumu saņemtu  pagastu pārvaldēs,  zvanīt: Augstkalnes pagastā t. 29336951,   Bukaišu pagastā   t. 27840623.

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM