Pirmdiena, 17. Maijs | Dailis, Herberts, Umberts
AAA

Saskaņā ar Ministru kabineta  2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz         2021. gada 6. aprīlim  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Tērvetes novada pašvaldībā pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti vai pēc pieraksta.

Rīkojums Par ierobežojošo pasākumu termiņa pagarināšanu līdz 2021. gada 6. aprīlim

Grozījumi rīkojumā par ierobežojošu pasākumu termiņa pagarināšanu līdz 6. aprīlim_

 

Kontakti saziņai ar domes darbiniekiem:

Pagastu pārvaldēs, Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrā Tērvetes pagastā (VPVKAC)  pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti vai pēc pieraksta, ar pagasta pārvaldes vadītājiem saziņa caur e-pastiem vai tālruņiem:

Tērvetes pagasts,   VPVKAC   22443406 (Dace Vācere) dace.vacere@tervetesnd.lv

Bukaišu pagasts 29284561 (Sandra Latiša) sandrai0206@inbox.lv

Augstkalnes pagasts 29336951 (Jelena Belova) jbelov@inbox.lv

Dzimtsarakstu nodaļa.  Iepriekš piesakot apmeklējumu, klātienē tiek nodrošinātas tikai neatliekamās funkcijas-  miršanas faktu un dzimšanas faktu reģistrācijas. Tālrunis saziņai darba laikā 63726012 vai 28389997,  vai e- pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv

Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti vai pēc pieraksta. Nepieciešamības gadījumos saziņa pa tālruni 63726007, 26322807, 26399253 vai          e-pastu: terv.bar@inbox.lv

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti vai pēc pieraksta, izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 29533614, vai e-pastu: buvvaldetervete@inbox.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti vai pēc pieraksta,  izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 27825804,  vai e-pastu: andra-safare@inbox.lv

Sociālais dienests apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti vai pēc pieraksta, izmantojot saziņu pa tālruni 27842350, 27843419 vai e-pastu: socdienests@tervetesnov.lv, zukovska_ing@inbox.lv

Pārējās pašvaldības struktūrvienības (Komunālā nodaļa, Grāmatvedības nodaļa, Attīstības nodaļa) apmeklētājus klātienē nepieņem. Visi pakalpojumi piesakāmi attālināti e-vidē vai pēc pieraksta, izmantojot e-pastu tervetesnd@tervetesnd.lv vai tālruni 63726012.

Kases darba laiks Tērvetes novada domes ēkā no  8.00-12.00. Pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta. Zvanīt: 63726012 vai 28389997. Lai pakalpojumu saņemtu  pagastu pārvaldēs,  zvanīt: Augstkalnes pagastā t. 29336951,   Bukaišu pagastā   t. 27840623.

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI
PIETEIKTIES JAUNUMIEM