Ceturtdiena, 4. Jūnijs | Elfrīda, Sindija, Sintija
AAA

 

DIENAS KĀRTĪBĀ

*Izpilddirektora ziņojums

 1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 4. Par zemes vienību apvienošanu nekustamajā īpašumā “Līvas”
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Svētes” un “Jaunliesmas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu
 6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 10. Par nekustama īpašuma „Taigas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 11. Par iesnieguma izskatīšanu
 12. Par izglītības pakāpes maiņu Augstkalnes vidusskolā
 13. Par SIA “Rehabilitācijas centrs”Tērvete”” stratēģijas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu
 14. Par noteikumu apstiprināšanu
 15. Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 16. Par nekustamā īpašuma “Avenes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 17. Par nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi” atsavināšanu
 18. Par nekustamā īpašuma “Augļu dārzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 19. Par nekustamā īpašuma “Upītes 1”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 20. Par nekustamā īpašuma “Kaijēni” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 21. Par nekustamā īpašuma “Kalmaņu karjers” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 22. Par nekustamā īpašuma “Ķirši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 23. Par nekustamā īpašuma “Rijas” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 24. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
 25. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu zemesgrāmatā
 26. Par saistošo noteikumu  15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu
 27. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu
 28. Par atvaļinājuma piešķiršanu
 29. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ – 4 atsavināšanu
 30. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM