Sestdiena, 25. Maijs | Anšlavs, Junora
AAA

 

DARBA KĀRTĪBĀ

* Izpilddirektora ziņojums

 1. Par adreses likvidēšanu
 2. Par nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” sadalīšanu, adreses, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 4. Par lēmuma precizēšanu
 5. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
 6. Par SAC  “Tērvete” štatu saraksta    apstiprināšanu
 7. Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
 8. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas pilnveidošanu, 4. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
 9. Par specializētā transporta pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
 10. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm
 11. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu

 

 

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM