Pirmdiena, 28. Septembris | Lana, Sergejs, Svetlana
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

 

*Izpilddirektora ziņojums

 1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 7. Par zemes iznomāšanu
 8. Par nekustamā īpašuma “Vanagi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Oši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 10. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ – 3 atsavināšanu
 11. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ – 11 atsavināšanu
 12. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ – 17 atsavināšanu
 13. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 4 atsavināšanu
 14. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 50 atsavināšanu
 15. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 8 “ – 11 atsavināšanu
 16. Par nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 17. Par nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 18. Par nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 19. Par nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 20. Par noteikumu “Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu
 21. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ – 5 atsavināšanu
 22. Par nekustamā īpašuma „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
 23. Par nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
 24. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu saraksta apstiprināšanu
 25. Par saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu
/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM