Pirmdiena, 30. Novembris | Andrejs, Andrievs, Andris
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

 

 1. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 5. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Zvaņos” sadalīšanu
 6. Par nekustamā īpašuma „Uplejas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 7. Par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas  statusam
 1. Par Augstkalnes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni “ 3 atsavināšanu
 3. Par nekustamā īpašuma “Dzīslas”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 4. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli
 5. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 64 atsavināšanu
 6. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 7. Par iesnieguma izskatīšanu
 8. Par atbalstu sporta sacensībām
 9. Par nekustamā īpašuma “Skuju mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes līči” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Namdaru birzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM