Pirmdiena, 23. Novembris | Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ:

*Izpilddirektora ziņojums

 1. Par nekustamā īpašuma „Iļļēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 2. Par nekustamā īpašuma „Mazrozītes” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Vidzemnieki” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 31. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 32. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 33. Iesnieguma izskatīšana
 34. Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu
 35. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu
 36. Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu
 37. Par nekustamā īpašuma “Dzīslas” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 38. Par nekustamā īpašuma “Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu
 39. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 40. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu
 41. Par nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 42. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē
 43. Par nekustamā īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
 44. Par atbalstu Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045. gadam izstrādes uzsākšanai
 45. Par atbalstu Dobeles novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanai
 46. Par ēdināšanas pabalstu izmaksu
/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM