Ceturtdiena, 9. Jūlijs | Asna, Asne, Zaiga
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

*Izpilddirektora ziņojums

 1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 17. Par žoga izbūvi un lietošanas tiesību maiņas līguma noslēgšanu
 18. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Edvīnas” sadalīšanu
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 20. Par nekustamā īpašuma “Druķīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 21. Par nekustamā īpašuma “Indrānu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 22. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ – 67 atsavināšanu
 23. Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ – 5 atsavināšanu
 24. Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ – 4 atsavināšanu
 25. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ – 2 atsavināšanu
 26. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ – 44 atsavināšanu
 27. Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas“ – 10 atsavināšanu
 28. Par telpu ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību izsoli
 29. Par Tērvetes novada domes 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 26  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” precizēšanu
 30. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes līči”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 31. Par pašvaldībai piederošā mikroautobusa “Mercedes Benz Sprinter 208” norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
 32. Par noteikumu “Noteikumi par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 1. Par Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
 2. Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, otro izsoli
 3. Par nekustamā īpašuma “Skuju mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, otro izsoli
 4. Par nekustamā īpašuma “Namdaru birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, otro izsoli
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 6. Par zemes iznomāšanu
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM